A je to za nami...

autor: Katarína Winklerová


Podarilo sa nám úspešne zmaturovať a stali sme sa študentmi vysokej školy. Ako? Tak, že nás slávnostne uviedli na vysokoškolskú pôdu.

Siedmeho novembra 2017, v Aule Univerzity Komenského, kde každý z nás zložil slávnostný imatrikulačný sľub, a tým sa stal členom akademickej obce.

Okrem študentov žurnalistiky mali v rovnakom čase imatrikuláciu aj kolegovia z prekladateľstva a tlmočníctva. Samozrejme, všetko za prítomnosti prorektora, docenta Vincenta Múcsku.


Všetci sme sa na tento pre nás významný deň hodili do gala a na záver sme to spečatili spoločnou fotografiou aj s našou ročníkovou vedúcou – doktorkou Máriou Stankovou.


Dúfame, že náš celkový nácvik, ktorý sme pred imatrikuláciou absolvovali, si zopakujeme v treťom ročníku, ale už s diplomom v ruke pri promócii.

foto: Winklerová