Darina Kyselová: Publiku niekedy stačí kvalitný obsah v nekvalitnej forme

autor: Veronika Romanová

Teoretická a praktická príprava riešiť základné problémy v riadiacej činnosti mediálnych inštitúcií je veľmi dôležitá. Presvedčila o tom budúcich novinárov Darina Kyselová, vedúca Vývoja a výskumu RTVS. Hneď na úvod rozdala študentom vzor audienčej krivky, ktorá presne ukazuje výsledky úspechov a neúspechov manažovania televízie. Každý človek v riadiacej funkcii mediálnych podnikov pracuje s dátami. Aby bolo vnímanie recipienta v čase a priestore čo najlepšie, musí vedieť pracovať s analýzami.

Televízia je podľa prieskumov stále najsledovanejším masovým médiom. Diváci sledujú televíznu obrazovku v priemere štyri hodiny denne. Tento čas sa však rôzni v závislosti od veku recipientov. Najmladšie generácie ju v posledných rokoch nahradili aktívnym využívaním nových médií, televíziu sledujú dve hodiny priemerne denne. „Vždy sa nájde časť publika, ktorej stačí kvalitný obsah v nie veľmi kvalitnej  forme, zdôraznila.

Diváci verejnoprávnej televízie by nemali zabúdať, že má zo zákona povinnosti, ktoré sa netýkajú súkromných staníc. Ide napríklad o televízne relácie pre hendikepovaných, národnostné menšiny či programy vysielané vo verejnom záujme.

Darina Kyselová tiež upozornila na úpadok televíznej tvorby na Slovensku po roku 1989. Verejnoprávna televízia sa podľa jej slov snaží v súčasnosti tento trend zmeniť, vyrába viac vlastnej produkcie a tiež prispieva sumou 1,5 milióna eur priemerne ročne aj na produkciu  nových filmov.

Zároveň budúcich novinárov vyzvala, aby posielali svoje námety do Centrálneho registra námetov. Tie najlepšie z nich potom tvorcovia prezentujú na programovej rade. Hodnotia ich podľa kvality obsahu, produkčného zázemia a kontextu verejnoprávnych hodnôt.

Vedúca oddelenia Vývoja a výskumu RTVS prednášku ukončila neobľúbenou fámou, podľa ktorej definícia „verejnoprávnosti“ neexistuje. Charakterizovala ju šiestimi atribútmi, na ktorých sa zhodli vysielatelia v EBU (európske združenie verejno-právnych vysielateľov) : univerzálnosť, nezávislosť, kvalita, zodpovednosť, rozmanitosť a inovácia.

Foto: archív