Doktor Macbeth v Nežnej revolúcii

autor: Zuzana Lenártová

Ten, kto moc má, snaží sa udržať si ju za každú cenu, kto ju nemá, chce ju získať. Myšlienka, ktorá platila pred stáročiami, no aktuálna je dodnes. O tom svedčí i parafráza na klasickú hru Williama Shakespeara v podobe divadelného predstavenia „Doktor Macbeth“ z čias Zamatovej revolúcie.

 

November 1989 je stále silná téma

 

Nežná revolúcia. Chladný vzduch na námestí, teplo luxusného bytu. Neistota, strach, vzrušenie. Emócie, ktoré z hercov vyžarovali, boli hodnoverným obrazom vtedajšej doby.

 

Pôvodnú slovenskú hru napísala autorská dvojica Valeria Schulczová a Roman Olekšák pre Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava v Bratislave, ktoré ju uviedlo do svojho repertoáru v roku 2014. Pripomienkou „nežných čias“ je aj to, že predstavenie sa každý rok hrá v novembri.

 

Pre Valeriu Schulczovú nebola táto hra jej prvou režisérskou skúsenosťou. Okrem Mestského divadla P. O. Hviezdoslava v Bratislave spolupracovala i s HaDivadlom v Brne, s Ostravským Divadlom Petra Bezruča, s Divadlom Na zábradlí v Prahe a s Bratislavským SND. Milovníci divadelného umenia ju môžu poznať ako spoluautorku hier „Stačí povedať NIE!“, „Dúchanie do pahrieb“ či „Leni“.

 

O dramaturgiu sa postaral Roman Olekšák, ktorý sa venuje aj prekladateľstvu, televíznej dramaturgii, ale takisto ako Schulczová, má za sebou i divadelnú réžiu.

 

 

Dielo na „objednávku“ – herecký koncert

 

Hru napísali na podnet Mareka Ťapáka. Ten v nej stvárnil primára kardiológie a komunistu, Petra Makovca, vychutnávajúceho si so svojou ženou Naďou život plný luxusného pohodlia a vplyvu. Herečka Anna Javorková postave Nade vdýchla presvedčivý cynizmus. Vierohodne zahrala i chladné črty dcéry člena Ústredného výboru Komunistickej strany Česko-Slovenska. Svet manželov a ich postavenie sa ale nečakane otrasú v základoch, keď vypukne Nežná revolúcia.

 

A, samozrejme, v ohrození je aj ich moc. Nastáva neisté obdobie, ktoré okrem úprimných priaznivcov revolúcie praje i špekulantom dychtiacim po lepšom poste. Príkladom je doktor Marek Betko. Postavu zahral Marián Mitaš, za ktorého talent a úspech hovorí, že získal úlohu v americkom filme „The Zookeeper´s Wife“. Rovnako známa je u nás i za našimi hranicami Gabriela Marcinková, ktorá v roku 2012 patrila do rebríčka sto najkrajších herečiek sveta a v hre dostala rolu Denisy Vilmošovej. Mladá sestrička je primárovou milenkou. Na rozdiel od Betka úprimne sympatizuje s revolúciou.

 

Štyria nesmierne talentovaní herci podali bravúrny výkon, ku ktorému nepochybne prispeli ich vlastné skúsenosti a spomienky na časy Nežnej revolúcie. Na pozadí povestného štrngania kľúčmi dochádza k stretu hlavných postáv, ich kontrastných charakterov a ambícií. Postupne vyplávajú na povrch všetky tajomstvá z minulosti a každý zo štvorice im musí čeliť. Otázka ale je, na koho strane sa rozhodnú stáť...

 

 

Stojí to za to, nezabudnúť a pripomínať si...

 

Aj keď v hre nedochádza k výrazným dejovým zvratom, jej dynamiku a gradáciu postavili na psychologickom prežívaní protagonistov. Tragika deja nespočíva len vo vražde jedinej postavy, ktorá sa rozhodla, aj na svoj úkor, zverejniť pravdu. Ale najmä v „elegancii“, s akou prešli zarytí komunisti do radov podporovateľov revolúcie, len aby si zachránili kožu či naplnili vysoké ambície.

 

Predstavenie nesie posolstvo pre mladú generáciu, ktorá si nemôže pamätať davy na námestí, ale i memento pre tých, ktorí tieto časy zažili. „Doktor Macbeth“ diváka prinúti položiť si základnú otázku: Naplnili sa ideály revolúcie?

foto: Petra Filanová