Markizáčka Andrea Šprochová na Katedre žurnalistiky

autor: Žaneta Heldesová


Redaktorka spravodajstva a moderátorka ranných Televíznych novín, Andrea Šprochová, bola hosťkou na prednáške pre študentov prvého ročníka Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK. Študenti mali možnosť s novinárkou diskutovať a priamo na hodine aj tvoriť reportáž.

Redaktorka Andrea Šprochová pracuje v médiách od osemnástich rokov a v televízii Markíza od roku 2008. Ako televízna redaktorka sa venuje predovšetkým rezortu školstva a témam o rodičovstve.

 Študenti mali v spolupráci s redaktorkou vytvoriť reportáž na zadanú tému. Téma sa týkala školstva, presnejšie schválenia knihy, ktorá patrí do povinnej literatúry pre maturantov, Ministerstvom školstva. Ich úlohou bolo vytvoriť schému reportáže a premyslieť jej postupnosť a štruktúru.

 Zadanie všetci zvládli a odprezentovali svoje návrhy. Andrea Šprochová im potom premietla reportáž, ktorú na danú tému nakrútila. Poukázala pritom na prvky, ktoré spoločne správne určili, ale tiež na tie, ktoré v ich reportáži chýbali.

 Prednášky a diskusie sa mali možnosť zúčastniť aj študenti stredných škôl z rôznych kútov Slovenska, ktorí sa zapojili do projektu Mini-Erazmus.

Prednáška bola pre študentov prínosom, pretože mali možnosť vyskúšať si znalosti a porovnať svoje výsledky s ozajstnou reportážou.


foto: Žaneta Heldesová