NAJ diplomovka z našej katedry

autor: strap

Slovnaft v tomto roku už desiaty raz slávnostne odovzdal ceny pre najlepšie diplomové práce v súťaži Naj diplomovka za školský rok 2015/2016.

 Do súťaže sa prihlásilo sedemnásť diplomových prác z deviatich fakúlt a štyroch rôznych univerzít. Spomedzi nich vybrali odborníci v danej oblasti pracujúci v Slovnafte tri najlepšie práce. Tie napísali Jozef Halás z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity, Ján Bendžuch zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a Lucia Bačkayová z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Všetci traja ocenení dnes pracujú v spoločnosti Slovnaft, kde sú súčasťou absolventského programu Growww.
1212_1165jpg

Lucia Bačkayová sa v práci venovala problematike reflexie korporátnej komunikácie a investorských vzťahov spoločnosti Slovnaft v dennej tlači. Lucii gratulujeme a tešíme sa, že vďaka jej víťazstvu získala aj naša katedra finančný dar od Slovnaftu vo výške 2000 eur.


dsc_02391jpg