Novinár a hovorca sú partneri

autor: Natália Sandtnerová

Úlohou hovorcu je zastupovať inštitúciu, kde pracuje, a tlmočiť v jej mene oficiálne vyhlásenia určené verejnosti. O tom, ako vykonávať toto povolanie eticky správne a ako pracovať so zamestnávateľom a novinármi v praxi, prišiel študentom Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK porozprávať hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Vladimír Machalík.

V. Machalík je absolventom bratislavskej Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK a akademický titul MBA získal na Quadriga University of Applied Sciences v Berlíne. Do štátneho sektoru prešiel zo spoločnosti Volkswagen Slovakia, kde bol hovorcom vyše sedem rokov. Od roku 2016 pôsobí tiež ako predseda Asociácie hovorcov Slovenska.

Podľa V. Machalíka je pre hovorcu najdôležitejšie, aby si uvedomil svoj vzťah k novinárom aj k zamestnávateľovi. V tejto súvislosti hovoril o lojálnosti voči inštitúcii, pre ktorú pracuje, no, ako konštatoval, treba ustriehnuť jej limity. “Hovorca má mať schopnosť meniť kultúru firmy. Jeho pozícia je na pomedzí verejnosti a spoločnosti. Výhodou je spätná väzba z oboch strán.”

Machalik1jpg

Ako ďalej povedal, hovorca by si mal uvedomovať, že s novinármi nie sú protivníci, ale partneri. “ V praxi sa stretnete s tým, že novinárom musíte sprostredkovať vyjadrenie odborníka, ktoré je obšírne a niekedy náročné na pochopenie. Vašou úlohou je problematike rozumieť, extrahovať dôležité informácie a byť konkrétny. Aj týmto spôsobom zabránite, aby vami novinár manipuloval.”

V. Machalík hovoril aj o dôležitých vlastnostiach hovorcu, ktoré zohrávajú veľmi významnú úlohu aj pri výbere Hovorcu roka. Súťaž zastrešuje Asociácia hovorcov Slovenska. “Nejde iba o komunikačné schopnosti. Relevantná je aj dostupnosť, odbornosť v obore, prínos pre imidž a reputáciu inštitúcie či iniciatíva pre zmeny v spoločnosti. Samozrejme, nezabúdame ani na osobnú integritu hovorcu, jeho správanie a jednotný prístup k novinárom.”

foto: Natália Sandtnerová