Novinársky ŠVOK – opäť aj tento rok

autor: Marcela Rebrová 

V stredu, 25. apríla 2018, sa na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave konal ďalší ročník Študentskej vedeckej a odbornej konferencie. Študenti si aj tento rok pripravili hodnotné práce, ktoré sa rozhodli prezentovať pred spolužiakmi aj odbornou komisiou.

 Na tohtoročnej konferencii odznelo sedem príspevkov. Dve práce boli zamerané na novinársku teóriu a históriu, zvyšných päť príspevkov bolo ukážkou praktickej žurnalistickej práce študentov. Tento ročník sa do katedrovej histórie ŠVOK zapísal najvyšším počtom prihlásených autorov, bolo ich až 32. Väčšina príspevkov totiž bola výsledkom kolektívnej práce viacerých autorov.

Po jednotlivých prezentáciách sa odborná komisia poradila a aj tento rok ocenila tri najlepšie práce. Tretie miesto obsadila Lucia Puttersteinová, ktorá na konferencii prezentovala životné dielo publicistu a výtvarníka Štefana Bednára. Autorka v práci podložila historické fakty aj konkrétnymi ukážkami z novinárskych prejavov skúmanej osobnosti.

Do Študentskej vedeckej a odbornej konferencie sa tento rok zapojili aj bakalárski prváci. Tí si pre komisiu pripravili príspevky z projektu Nie sme ľahostajní, ktorý vznikol pod vedením doktorky Simony Mikušovej. Na hodinách televízneho ateliéru prváci vytvorili sériu reportáží, pričom každá skupina poňala myšlienku Nie sme ľahostajní po svojom – čím sa študentom podarilo otvoriť témy, ktorým sa v spoločnosti nevenuje dostatočný priestor. 

Na konferencii odzneli tri príspevky z tohto projektu a jedna z reportáží bola tiež ocenená, a to druhým miestom. Išlo o reportáž s názvom Nie sme ľahostajní: Mladá generácia a jej psychické problémy. Na príspevku sa autorsky podieľali Natália Juranová, Laura Mlynárová, Patrik Tarics a Dominika Žilková.

Víťazom tohtoročnej Študentskej vedeckej a odbornej konferencie sa stala práca s názvom Mladí ľudia vo svete alternatívnych médií a falošných správ, ktorú pripravil kolektív desiatich študentov žurnalistiky v zložení Monika Bartošová, Michal Dudoň, Richard Eisner, Nina Francelová, Kristína Garaiová, Ivana Hečková, Viktoria Kopcha, Tomáš Kušnír, Bianka Pontyová a Marcela Rebrová. 

Budúci novinári sa začiatkom tohto roka zúčastnili americko-slovenského projektu Sloboda slova a alternatívne fakty a nadobudnuté poznatky sa rozhodli prezentovať aj na konferencii. Autori víťaznej práce sa snažili poukázať na súčasný rozmach konšpiračných webov a negatívny vplyv falošných správ na mladých ľudí. Členovia víťazného tímu na záver prezentácie naznačili, že sa téme chcú venovať aj v budúcnosti – tentokrát však na americkej pôde.

foto: Marcela Rebrová