Otvorili sme dvere budúcim študentom

autor: Peter  Kubínyi 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zorganizovala v sobotu 21. januára 2017 v priestoroch fakulty a jej jednotlivých katedier Deň otvorených dverí. Táto akcia bola určená pre širokú verejnosť, ale najmä pre potenciálnych uchádzačov o vysokoškolské štúdium, ktorí sa v tomto období rozhodujú o ďalšom smerovaní svojho štúdia a do konca februára môžu podávať prihlášky na bakalárske štúdium. Mladí ľudia sa mohli informovať o možnostiach štúdia najskôr na stretnutí s vedením fakulty a vzápätí na to získať bližšie informácie o obsahu a zameraní ponúkaných študijných programov na jednotlivých katedrách fakulty.


img_6735jpg

Fakulta bude v nasledujúcom akademickom roku otvárať spolu 80 študijných programov bakalárskeho štúdia v širokej škále humanitných, sociálnych, pedagogických a filologických odborov a celkovo plánuje prijať na tento stupeň štúdia približne 1 300 uchádzačov.

img_6741jpg

Aj tento rok sa ukázalo, že záujem o žurnalistiku bude veľký: na katedru si prišlo vypočuť informácie z úst pedagógov okolo 80 mladých ľudí. I keď informácie v podaní vedúcej katedry docentky Svetlany Hlavčákovej a docentky Márie Follrichovej boli obsažné, otázky budúcich študentov sa zameriavali najmä na praktickú časť výučby. Výhodou súčasného štúdia novinárstva na katedre žurnalistiky je nielen to, že v Bratislave, sú sústredené médiá s celoslovenskou pôsobnosťou, ale aj to, že na katedre vyučujú činní novinári s dlhoročnou praxou a tiež doktorandi, ktorých tváre poznáme z tlače, televíznych obrazoviek či z rozhlasového vysielania. Podľa slov Svetlany Hlavčákovej je práve toto cesta, ako poskytnúť študentom plnohodnotné štúdium, čoho dôkazom je aj mnoho úspešných absolventov tejto katedry, ktorí sú dnes známi novinári, moderátori či hovorcovia.

img_6744jpgfoto: autor