Pevné nervy a dobré vzťahy

Taký má byť vedúci vydania podľa novinárky Ľuby Pajtinkovej

autor: Marek Bíro

 O svojej práci vedúcej vydania v denníku Plus 1 deň prišla študentom prvého ročníka magisterského štúdia našej katedry hneď na začiatku októbra porozprávať novinárka Ľuba Pajtinková.

 "Vedúci vydania je organizátor, ale aj manažér, je to človek, ktorý zodpovedá za všetko, najmä však za to, aby noviny vyšli načas. Editor je ten, kto číta a upravuje články. Potom sa, samozrejme, musí postarať aj o zalomenie článkov, ale jeho nadriadeným je práve vedúci vydania," odpovedala Ľuba Pajtinková na otázku vyučujúceho Petra Kubínyiho, ako sa líši práca editora a vedúceho vydania. 

IMG_4312JPG


 Medzi najdôležitejšie vlastnosti, aké by mal mať človek na tejto pozícii mať, označila novinárka pevné nervy, ale aj dobré vzťahy s redaktormi, grafikmi i šéfredaktorom: "Aby ste vedeli, čo chcú," povedala. V náplni práce vedúceho vydania je ovládať všetky detaily o konkrétnom čísle periodika. "Musí dopredu plánovať umiestnenie jednotlivých príspevkov v novinách. Dohovára sa s inzertným oddelením, novinármi i tlačiarňou. Organizuje aj prácu novinárov, aby stihli uzávierku čísla," spresnila. 

 Ľuba Pajtinková študentom ozrejmila tiež rozdiely medzi tvorbou, tlačením a distribúciou novín v minulosti a v súčasnosti, a zverila sa študentom aj s mnohými zaujímavými a poučnými historkami zo svojej dlhoročnej profesionálnej praxe.

foto: Marek Bíro