Rezistentných baktérii pribúda

autor:  Veronika Bullová

Ľudia zvyknú pokladať antibiotiká za jeden z najväčších vynálezov modernej medicíny. Je však dôležité vedieť, kedy má ich užívanie význam.

Najdôležitejšou zásadou je, že antibiotiká zaberajú len pri bakteriálnom ochorení. Ak sa užívajú aj pri chrípke alebo prechladnutí, čo sú vírusové ochorenia, ich účinnosť klesá a narastá tým aj odolnosť baktérií proti antibiotickej liečbe. Ročne na choroby spôsobené odolnosťou baktérií voči niektorým druhom antibiotík zomrie 25 tisíc obyvateľov EÚ.

Odborníci z oblasti psychológie sa stále snažia nájsť metódu, ako znížiť množstvo predpisovaných antibiotík. Daniela Meeker zo spoločnosti RAND, ktorá sa zaoberá vytváraním dlhodobých prognóz, pri svojom výskume využila poznatky o sociálnom tlaku. Pracovala na ňom jeden a pol roka so vzorkou 47 všeobecných lekárov na klinikách v Los Angeles a Bostone. Každý mesiac im rozposlala e-mail, v ktorom ich informovala, koľko antibiotík predpísali ich kolegovia. Tých, ktorí predpísali najmenej zbytočných antibiotík, označili za „najlepších vykonávateľov úlohy.“ Ostatní lekári sa chceli samozrejme na svoje „vzory“ podobať. Tento experiment viedol k poklesu predpisovania antibiotík o 81 percent.

foto: Soňa Martinková