Tajomstvo bieleho obrazu sa skrýva v jeho myšlienke

autor: Dominika Krajčovičová

Časy, keď historickú udalosť, osobu, či iné dôležité námety maliar dlho zaznamenával, boli už dávno preč. Dobu, keď Kazimir Malevič tvoril, delili viac ako dve storočia od vynálezu fotografie a ľudia zachytávali výnimočné okamihy pohodlným stlačením tlačidla. Umelec preto necítil potrebu zaznamenať presne to, čo vidí, namiesto toho pretváral realitu do niečoho originálneho. Tak vznikli aj najznámejšie diela Biela na bielej, či Čierny štvorec na bielom pozadí.

Tieto obrazy nemajú zosobňovať akési ideály krásy, ktoré sa umenie snaží definovať už odnepamäti. Predstavujú skôr zrkadlo vtedajšej spoločnosti a svojou jednoduchosťou sa dotýkajú dokonalosti. Diela sú svojím spôsobom prostriedok revolty, ktoré sa pred obžalobou chráni minimalizmom. Obrazy sú také jednoduché a zároveň rafinované, že kto pochopí ich význam, musí sa nad nimi len šibalsky pousmiať. Čierny štvorec, či Biela na bielej vypovedajú totiž viac, akoby sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Poviete si, že biele plátno by ste namaľovali aj vy? Malevič však takto netvoril vždy. Umelecká tvorba absolventa Vysokej školy maliarstva, plastiky a architektúry v Moskve prešla mnohými etapami. Mal sklony k symbolizmu, ruskej ikonografií, fauvizmu a neskôr prešiel ku kubistickému vnímaniu sveta, pomocou geometrických tvarov. Po tomto období začal inklinovať k futurizmu, stal sa zakladateľom supermatizmu a na záver skončil pri minimalizme. A to až do takej miery, že objekty zbavil všetkých zbytočných tvarov, až z nich zostala iba ich základná línia, štvorec.

Možno Maleviča inšpiroval obdiv starovekých Grékov ku geometrii, estetická harmónia, matematická dokonalosť tvaru, či dokonca určitý prejav vzdoru voči vtedajšiemu režimu. Tak alebo onak, jeho diela si získali veľký obdiv najmä v Nemecku. Doma v Rusku však zostal nepochopený. V tom čase bol totiž populárny socialistický realizmus, ktorý často zachádzal až do propagandy. Malevičove diela sa tak stali nevyhľadávanými a keďže dosiahol vrchol jednoduchosti, nemal už viac motiváciu v tomto štýle pokračovať.

Ak si stále kladiete otázku, prečo sú jeho obrazy také vzácne, odpovede sú dve. Jedna skupina ľudí vidí v nich dokonalosť, harmóniu tvarov a chápe zámer umelca. Nie každý je však znalec umenia a ani tieto dôvody by nestačili, aby boli zaň niektorí zberatelia ochotní dať veľké peniaze. Keď sa najbližšie pozriete na čierny štvorec, nevnímajte iba jeho absurdnosť, ktorú sa autor nepochybne snažil vo vás vyvolať, ale príbeh, ktorý je za plátnom skrytý. Malevič bol človek, ktorý vedel vytiahnuť zo zložitej veci jej podstatu, umením sa vzoprel režimu a odmietol tvoriť to, čo mu diktovali.