TASR sa snaží vyrovnať českej konkurencii, zavádza brief

autor: Michal Hajtol


BRATISLAVA – Študenti bakalárskeho ročníka Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v stredu 20. augusta navštívili Tlačovú agentúru Slovenskej republiky. To, čo sa naučili o fungovaní agentúr v rámci predmetu Agentúrna žurnalistika, mohli pozorovať v praxi.  

 Prehliadkou ich sprevádzal riaditeľ Úseku obchodu a marketingu Mgr. Rastislav Borsík, ktorý po úvodnom slove vzal študentov priamo na pracovisko. TASR už niekoľko rokov sídli na inej adrese, čo sa odrazilo na modernej technike a nových priestoroch.

Prvá zastávka bola v domácej, čiže najväčšej redakcii agentúry. Na tomto oddelení sa nenachádzalo veľa pracovníkov, keďže spravodajcovia sú cez deň v teréne. Ako poznamenal na úvod riaditeľ obchodu a marketingu, TASR v súčasnosti  zamestnáva spolu s regionálnymi zamestnancami okolo 120 ľudí.


Vzápätí však pripomenul, že agentúra je BE2BE (business-to-business) subjekt. To znamená, že správy iba produkuje a následne tento materiál ponúka ostatným masmédiám. Denne zamestnanci vyprodukujú 100 až 200 správ. Novinkou je aj takzvaný brief. Ide o prvotnú informáciu, ktorá obsahuje maximálne dve, tri vety. Správa sa však postupne rozširuje. Služba pomáha najmä pri zrýchľovaní informačného toku.


 20171220_112423jpg


Mnohí klienti odoberajúci správy poukazujú na nedostatočnú rýchlosť informovania o zahraničných udalostiach. To však Rastislav Borsík odmietol s tým, že robia všetko pre to, aby sa vyrovnali aj takej agentúre akou je ČTK.

  Po prehliadke domácej a ekonomickej redakcie prišla atraktívnejšia časť, aspoň pre tú mužskú časť skupiny študentov. Športové pracovisko, kde sa už pri vstupe poniektorí prehrabávali v oficiálnych novinárskych preukazoch na tie najrôznejšie športové udalosti po celom svete. Za počítačom sedel Laco, ktorý vysokoškolákom ukázal, ako sa tvorí agentúrna správa a denný prehľad. Ten je akýmsi poslom a na jeho základe má redaktor k dispozícii výpis najdôležitejších udalosti.

  Exkurziu zavŕšila diskusia v zasadacej miestnosti, kde obchodný riaditeľ predstavil vízie a plán financovania agentúry. Kládol dôraz na to, že mnoho občanov zabúda, že aj TASR je verejnoprávnym médiom. Poukázal takisto na problém dvoch tlačových agentúr fungujúcich na malom mediálnom trhu ako je Slovensko.


20171220_101449jpg

  Návšteva bola rozhodne príjemným spestrením výučby, počas ktorej mohli byť študenti ešte bližšie k svojej profesii.  


foto: Michal Hajtol