All Posts By

Branislav Biháry

Počty nakazených sa zvyšujú, komunitné šírenie zatiaľ nemáme

Za posledné dva týždne na Slovensku prudko vzrástol počet nakazených novým koronavírusom. Denný prírastok sa v súčasnosti už počíta v stovkách a len v Bratislave v tomto čase zaznamenali 749 prípadov, čo je takmer desatina celkového prírastku nakazených v celej republike.

Úrad verejného zdravotníctva vydal nové nariadenia platné od 1. októbra, ktoré opätovne zavádzajú povinnosť nosiť rúško v exteriéri, ak sa v blízkosti človeka nachádzajú ľudia vo vzdialenosti menšej ako dva metre. Taktiež boli obmedzené hromadné podujatia, na ktorých sa smie zúčastniť maximálne 50 ľudí vrátane organizátorov.

Otázkou však je, či sa pri aktuálnom rastúcom trende denných prírastkov dá hovoriť o komunitnom šírení.

„Súčasnú epidemiologickú situáciu na Slovensku charakterizuje lokálne šírenie ochorenia COVID-19 s prevažnou väčšinou prípadov, pri ktorých sa dajú dohľadať pramene nákazy. Ak osoba nemá vedomosť, kde sa nakazila, to ešte neznamená, že ide o komunitné šírenie,“ uviedla hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave Katarína Nosálová.

Pri potvrdení nákazy sa začína epidemiologické vyšetrovanie, ktorého cieľom je identifikovať prameň nákazy. Hovorkyňa RÚVZ nám povedala, že prípady, keď sa prameň nákazy nepodarí odhaliť, sa vyskytnúť môžu, ale sú skôr vzácne. „O komunitnom šírení by sme hovorili, ak by sa neobjasnené pramene nákazy objavovali bežne a vo väčšom počte“, dodáva K. Nosálová. Ku komunitnému šíreniu teda zatiaľ nikde nedochádza, hygienici sú schopní vo väčšine prípadov dohľadať pramene nákazy do 24 hodín.

Na RÚVZ sme sa obrátili aj s otázkou, koľko úzkych kontaktov sa darí denne hygienikom dohľadať. Podľa hovorkyne sa na túto otázku nedá jednoznačne odpovedať, lebo hygienici nikdy vopred nevedia, koľko kontaktov má daná pozitívne testovaná osoba, ktorú v rámci epidemiologického vyšetrenia spracúvajú. „Priemerne má jedna pozitívna osoba 20 až 35 kontaktov, ale závisí to od toho, či ide napríklad o dieťa, ktoré navštevuje predškolské alebo školské zariadenia, pracujúcu osobu, zahraničného študenta, import zo zahraničia či osobu na dôchodku.“
K týmto faktorom sa pridávajú aj ďalšie, a to napríklad či infikovaná osoba býva sama a nemá žiadne úzke kontakty, alebo býva vo viacčlennej domácnosti a chodí do zamestnania – v takomto prípade je úzkych kontaktov nakazených viac.

Kto je to osoba v kontakte? Podľa najnovšieho Ustanovenia hlavného hygienika SR je za osobu v kontakte považovaná osoba bez symptómov ochorenia, ktorá bola alebo mohla byť v kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-l9.

Ktorá osoba v úzkom kontakte je v najvyššom riziku expozície?

·         osoba, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút

·         osoba, ktorá mala fyzický kontakt s prípadom COVID-19

·         osoba, ktorá bola v uzavretom priestore (napr. v domácnosti, v triede, zasadacej miestnosti) dlhšie ako 15 minút

·         osoba, ktorá sedela vedľa prípadu COVID-19 vo vzdialenosti do dvoch sedadiel v lietadle, cestujúci ako spolucestujúci alebo osoby poskytujúce starostlivosť a členovia posádky obsluhujúci v časti lietadla, kde sedel indexový prípad

·         zdravotnícky pracovník alebo iná osoba poskytujúca starostlivosť prípadu COVID-1, alebo pracovníci laboratória manipulujúci so vzorkami bez odporúčaných OOP alebo s možným porušením použitia osobných ochranných pomôcok (OOP)

Text: Branislav Bihary
Foto: unspash.com, Mufid Majnun