Tridsať rokov po – alebo, ako sa nám zmenila žurnalistika od Nežnej revolúcie?

Premeny slovenskej žurnalistiky po novembri 1989 – to bol názov vedeckej konferencie, ktorú Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského usporiadala v Bratislave v stredu 6. novembra 2019 v rámci Týždňa vedy a techniky Slovenska 2019.

Po predchádzajúcich ročníkoch, ktoré sa zamerali napríklad na Ľudovíta Štúra, na univerzitné štúdium žurnalistiky v digitálnom prostredí či na „šesťdesiatku“ časopisu Otázky žurnalistiky, bola aj tohtoročná téma nanajvýš aktuálna, venovala sa zmenám slovenskej žurnalistiky od Nežnej revolúcie, teda za posledných tridsať rokov.

Ukázala to už prvá prednáška Danuši Serafínovej – Nežná revolúcia a začiatky prevratných zmien na stránkach dobových slovenských denníkov. Na konkrétnych príkladoch ukázala, ako vyzerali posledné čísla vybraných periodík krátko pred revolúciou a aké zmeny v nich potom nastali. Anna Sámelová vo svojom príspevku nazvanom Míľniky novinárskej nestrannosti na ceste editorskej zodpovednosti chronologicky skúmala podoby nestrannosti v ponovembrovom vývine slovenskej profesionálnej žurnalistiky a ich vplyv na dennú rutinu novinárov a redakcií. Mária Follrichová upriamila v príspevku nazvanom Zmena – od novinového letáka po nezávislý týždenník a mesačník (1989 – 2004) pozornosť na periodikum Zmena, ktoré spočiatku vydávali študenti našej katedry.

O demokratizačnej funkcii časopisu Slovenské pohľady počas vedenia R. Chmela v rokoch 1988 a 1989 hovorila vo svojom príspevku Mária Stanková. Nazvala ho Slovenské pohľady (n)a November 1989. Ďalším vystupujúcim bol Peter Kubínyi, ktorý poukázal na absenciu novinárskeho žánru fejtón v slovenských printových médiách.

Po prestávke vystúpila ako prvá Svetlana Hlavčáková s príspevkom Z tlačového tajomníka – hovorca, v ktorom sa zamerala na cenzúru, úrady pre tlač a kontrolu médií i tlačových tajomníkov a ich prerod na hovorcov po roku 1989, čo sa odvíjalo od etických kódexov. Olívia Strapeková v príspevku Ekonomická žurnalistika na Slovensku po roku 1989 hovorila o vývoji ekonomickej žurnalistiky vrátane trendov, ako je digitalizácia a globalizácia, ktoré ju ovplyvnili. Poukázala tiež na vplyv finančnej krízy z roku 2008 na vývoj tohto odvetvia žurnalistiky. Ján Hacek, ako to už vyplývalo z názvu príspevku – Vznik a vývoj otvorených zdrojov pre novinárov na Slovensku, sa zameral na to, akým spôsobom vznikali v roku 1989 takzvané otvorené zdroje a otvorené dáta pre novinárov na Slovensku.

Veronika Ševčíková sa sústredila na profesiu hovorcu v príspevku nazvanom Rozšírenie profesie hovorcu na Slovensku po roku 1989 a Adam Solga v príspevku – Máme sa obávať o budúcnosť slobody prejavu? – vychádzal z toho, že sloboda prejavu a sloboda tlače je odkazom Novembra 1989.

Text a foto: Peter Kubínyi

You Might Also Like

25 komentárov

 • Reply
  Lowell Ostrander
  13. novembra 2023 at 23:46

  Do you do contact form blasts? I have a list of over 30 million website contact forms for sale, all fully tested with gsa and confirmed working. Don’t do any blasts? Why not? I can either provide the service for you or show you how to do it and where to buy the best software for doing this. Shoot me an email or Skype me at my contact info below.

  P. Stewart
  Skype: live:.cid.e169e59bb6e6d159
  Email: ps92614@gomail2.xyz

 • Reply
  EdwinJer
  14. novembra 2023 at 13:34

  can help spot combination of keywords that genuinely drive sales

 • Reply
  Devin Brown
  14. novembra 2023 at 22:50

  Hey ,
  Imagine being able to make 100X profits from your business without expensive monthly subscriptions or any huge upfront cost.
  & to do all that…
  You don’t need to have prior tech or marketing skills.
  Feeling lured?
  Say Hi To AI Agents: https://www.vaulemedia.com/aiangents
  AI Agents does everything – Content, Emails, Videos, Voice Overs, Art-Images, Social Posts, Ads Copies, Blogs, Business Plan, Marketing Plan, Idea Generator, Lead Generator, Marketing Planner, Daily To-Do List, Scheduler, Marketing Assistants & More… ️️

  For you and your clients in seconds using just a keyword.
  Just follow 3 easy steps –
  Create A.I. Agent & Decide Steps
  Configure Agent steps
  Use Agent to automate hundreds of other tasks
  And to train 100s of Agents to complete your marketing tasks.
  Here’s Everything AI Agents Creates In Few Seconds –
  Website Content Creator
  Video Script Generator
  Social Media Post Creator
  Blog Post Creator
  YouTube Idea & Script Generator
  Ad Copies Generator
  Email Script Writer
  YouTube Video Helper
  eCommerce Site Content Creator
  Business Starter & Planner
  Business Plan Generator
  Marketing Plan Creator
  Legal Pages Generator
  Sales Plan Creator
  Testimonials, Reviews & Critiques Creator
  FAQ Generator for Entire Business
  Lead Generation Ideas Generator
  Brand Name Hunter
  eCom Ads Writer
  AI Copywriter
  AI Email Marketer
  SAAS Copy Generator
  Presentation Creator
  AI ART Prompt Generator
  Manufacturing Plan Creator
  Personal Financial Planner
  Business Financial Planner
  Operations Plan Creator
  Business Idea Researcher
  Investor Pitch Deck Creator
  HR Recruiter
  Business Idea Validator
  TO DO & NOT TO DO Generator
  Disease Researcher
  AI Treatment Recommender
  AI Medicine Finder
  Health Analyzer & Recommender
  Gym Schedule Planner
  Sports Schedule Planner
  Midjourney Prompt Creator
  DALL-E Prompt Generator
  Infographics Content Creator
  Relationship Advisor
  AI Legal Advisor
  Construction Safety Advisor
  Real Estate Sale / Purchase Advisor
  AI Consultant
  AI Copywriter
  So, what are you waiting for? ‍♂️
  Get AI Agents With Premium Bonuses Today: https://www.vaulemedia.com/aiangents
  Thanks,
  Devin Brown

  UNSUBSCRIBE: https://www.vaulemedia.com/unsubscribe

  6801 W Canal Dr, Kennewick, WA 99336

 • Reply
  Eric Jones
  15. novembra 2023 at 0:20

  Dear webjournal.sk Webmaster. my name is Eric and I’m betting you’d like your website webjournal.sk to generate more leads.

  Here’s how:
  Web Visitors Into Leads is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you as soon as they say they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re still there at webjournal.sk.

  Web Visitors Into Leads – CLICK HERE https://blazeleadgeneration.com for a live demo now.

  And now that you’ve got their phone number, our new SMS Text With Lead feature enables you to start a text (SMS) conversation – answer questions, provide more info, and close a deal that way.

  If they don’t take you up on your offer then, just follow up with text messages for new offers, content links, even just how you doing? notes to build a relationship.

  CLICK HERE https://blazeleadgeneration.com to discover what Web Visitors Into Leads can do for your business.

  The difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour means you could be converting up to 100X more leads today!

  Try Web Visitors Into Leads and get more leads now.

  Eric
  PS: The studies show 7 out of 10 visitors don’t hang around – you can’t afford to lose them!
  Web Visitors Into Leads offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
  You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
  CLICK HERE https://blazeleadgeneration.com to try Web Visitors Into Leads now.

  If you’d like to unsubscribe click here https://blazeleadgeneration.com/unsubscribe.aspx?d=webjournal.sk

 • Reply
  Reed Herrick
  15. novembra 2023 at 4:25

  Unlock the Potential of AI for Content Creation

  Are you tired of spending countless hours crafting content that just doesn’t seem to deliver the desired results? Do you want to save valuable time and money while generating content that not only captures attention but also converts like crazy? Look no further!

  Introducing our revolutionary AI-powered content creation tool that will change the way you approach content generation forever. With our state-of-the-art language AI, you can effortlessly create, compelling copy that resonates with your audience, regardless of the subject or language.

  What you’ll gain?

  ✅ Bid farewell to creative blocks: From blogs to emails to ad copies, our AI can auto-generate catchy, original, and high-converting copies in popular tones and languages in mere seconds.

  ✅ A wide range of options: Choose from 40+ use cases and templates to cover all your writing needs, ensuring you have the ideal content for every scenario.

  ✅ Reach a global audience: Select from over 30 languages to write in your chosen language or cater to a wide customer base.

  ✅ Consistent and appropriate tone: Craft your content with the right emotion using our library of over 20 voice tones, ensuring your message resonates effectively.

  ✅ Guaranteed success: Our AI uses advanced copywriting techniques like AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) and PAS (Problem, Agitation, Solution) to provide the highest quality content, requiring little to no post-production work. Get ready to see your conversion rates skyrocket!

  Ready to revolutionize your content creation process and take your writing to the next level? Try our AI-powered content generation tool today and experience the difference for yourself.

  Start Your Content Revolution -> https://tinyurl.com/yraicontent

  Don’t miss out on this opportunity to reduce costs, increase efficiency, and eliminate writer’s block. Join the ranks of successful content creators who have unlocked the power of AI.

  Best regards,

 • Reply
  James Bond
  16. novembra 2023 at 9:10

  Given the continual financial challenges that everyone has been facing, it seems clear that ‘Running a Business ONLINE’ – is the BEST way to earn money with little to no overhead.

  And starting a profitable online business need not be tedious and expensive.

  Want to start a 6-figure Online Business in the next 5 minutes?

  Click here! https://bit.ly/NewbSuite

  NewBSuite is the World’s #1 Complete Online Business Innovation Toolset.

  Now Create EVERYTHING You Need To START-RUN-SCALE A Profitable Online Business In Just A Few Simple Steps…

  STEP 1 – PICK A TEMPLATE: Simply select whatever* you want to create and choose a template for it… or start with a blank canvas.
  (*Landing Page, Offer Page, Optin Page, Scratch-Off Page, Social Media Graphics & Posts, YouTube Thumbnails, Facebook & Insta Ads, Logos Etc.)

  STEP 2 – CUSTOMIZE: Easily drag-n-drop the elements. Change their size, color and just about everything with point-n-click simplicity.

  STEP 3 – USE & PROFIT: Use it to grow your business or sell to clients for the top dollar. (Please Note: A FREE Commercial License is included Today ONLY as a part of this special offer)

  You can:

  CREATE everything you need to START-RUN-GROW a profitable business

  STAND OUT – Make Yourself Stand Out From Your Competitors & Help Your Clients Do The Same

  FREE COMMERCIAL LICENSE – A Free Commercial License Is Included To Help You Start Your Own Agency That Helps Offline Businesses Go Digital

  EASY TO USE – Create Professional-looking pages, graphics & designs with no Technical Know-how. 100% Beginner-Friendly

  CLOUD-BASED – Nothing to Download or Install. Login and Access from anywhere at any time
  And so much more….
  There’s still more!

  You also get exclusive bonuses, absolutely free with this offer and a free limited-time upgrade for only the first few action takers!

  Watch NewBSuite In Action… https://bit.ly/NewbSuite

  You won’t find anything like this, anywhere else:
  [+] Quickly Create STUNNING Pages In Just 3-Clicks

  [+] Fully customizable, ready-to-convert templates created by world-class professionals help you grow your email list

  [+] No design experience needed to use the landing page templates

  [+] Create Offer Pages that get the word out quickly and easily

  [+] Optin Pages make it seamless for your readers to convert to subscribers

  [+] Get that tempting lead magnet out quickly and easily by using Scratch-Off Pages

  [+] Create Social Media Graphics & Posts With the Click of A Button!

  [+] Create STUNNING visuals for Facebook, Twitter, Pinterest, or Google Ads

  [+] Includes pre-designed fully customizable graphics with an easy-to-use drag-n-drop editor

  [+] Add text, change background, font, and text as you like

  [+] Download and share immediately to post across social media

  [+] Place your photos using pre-made templates and add personal touches with overlays, text, and more, as you like

  [+] Simply save, download, and share your image on all of your social media accounts

  [+] Create unique and creative YouTube thumbnails for your videos

  [+] Skyrocket your views and subscribers without any technical know-how or expensive graphic design software

  [+] Just Drag-n-Drop To Create Engaging & High Converting Ads

  [+] Make attention-grabbing, high converting ads without any prior experience

  [+] Built-In Library of STUNNING Insta & Facebook Ad Templates

  [+] In Just 1-Click… generate a variety of logos for you to pick from

  [+] Track all your affiliate links to find success and do it again and again

  [+] Say goodbye to monthly subscriptions and complicated software tools… like PhotoShop, ClickFunnels, Canva, Adobe Illustrator, & CouponTools

  [+] And a lot more…

  Grab the Early-Bird Discount Here… https://bit.ly/NewbSuite

  Bonuses worth THOUSANDS are included when you purchase this TODAY…

  Click on the Buy Button Right Now to grab this UNBELIEVABLE offer, or you’ll have to pay a monthly fee later!

  Get this today, at an all-time-low, exclusive, one-time “early bird” price that is the LOWEST price you can ever get it at.

  See you soon
  James

 • Reply
  Ericka Peacock
  17. novembra 2023 at 13:14

  Hello webjournal.sk admin,

  We can help you grow your online presence and attract more customers to your business with our Top SEO Services.

  Our team of experts can improve your Google and YouTube Ranking, optimize your Google Maps listing, provide Professional Content for your website, and increase your Website Traffic.

  Don’t miss this opportunity to grow your business and stay ahead of the competition.

  =>> https://cutt.ly/bwaduXWo

  Best regards,
  Peacock

  Netherlands, GE, Herwen, 6914 Aw, Van Rossumstraat 49

  To stop any further communication through your website form, Please reply with subject: unsubscribe webjournal.sk

 • Reply
  Mary Binion
  17. novembra 2023 at 17:35

  Cool website!

  Dear webjournal.sk Webmaster.

  My name’s Mary, and I simply found your site – webjournal.sk – while browsing the net. You showed up at the peak of the search results, so I checked you out. Seems like what you’re doing is pretty cool.

  But if you don’t mind me questioning – after someone like me comes across webjournal.sk, what normally happens?

  Is your site creating leads for your enterprise?

  I’m assuming some, but I also gamble you’d like more… studies reveal that 7 out 10 who touch down on a site wind up leaving without a trace.

  Not good.

  Here’s a notion – what if there was an easy way for every visitor to “elevate their hand” to get a phone call from you INSTANTLY… the second they hit your site and said, “call me now.”

  You can –

  Web Visitor is a software widget that’s operates on your site, set to grab any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It enables you know IMMEDIATELY – so that you can chat to that lead while they’re actually looking your site.

  CLICK HERE https://turboleadgeneration.com to test a Live Demo with Web Visitor now to see precisely how it works.

  Time is money when it comes to connecting with with leads – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later can be enormous – like 100 times better!

  That’s why we built out our new SMS Text With Lead feature because once you’ve captured the visitor’s phone number, you can automatically start a text message (SMS) conversation.

  Consider the possibilities – even if you don’t close a deal then and there, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a a relationship.

  Wouldn’t that be cool?

  CLICK HERE https://turboleadgeneration.com to discover Web Visitor can do for your business.

  You could be converting up to 100X more leads today!
  Mary

  PS: Web Visitor provides FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
  You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
  CLICK HERE https://turboleadgeneration.com to try Visitor now.

  If you’d like to unsubscribe click here https://turboleadgeneration.com/unsubscribe.aspx?d=webjournal.sk

  Merely a brief note – the names and email utilized here, Mary and Binion, are stand-ins and not really genuine information. We appreciate candor and wanted to assure you are aware! If ever you desire to get in touch with the genuine entity responsible for this note, do go to our website, and we’ll unite you with the right person.

 • Reply
  Tom Johns
  17. novembra 2023 at 18:58

  Yaay! BrainBox is Finally Live!!!

  You can now launch your own “ChatGPT-Like” AI Chatbot and get access to it’s 50+ superpower Advanced Features that automates everything you could ever need for your success in the online space without running bankrupt.

  >>>Click to Effortlessly launch your own ChatGPT Like AI Chatbot – Zero Monthly Fee, Zero Coding! (Earlybirds and 11 fastest fingers only!)

  ===>>> https://bit.ly/BrainBoxExclusive

  Henceforth, you will stop working tirelessly like a pendulum and quit spending enormously for freelancers and expensive third-party platforms for their pesky tasks.

  It doesn’t matter your rank in the online space, whether you’re a pro marketer or a beginner. Once your AI Chatbot is up and running, you are good to go!

  >>Activate your own „ChatGPT-Like“ AI Chatbot here (Earlybirds and 11 fastest fingers only!)

  ===>>> https://bit.ly/BrainBoxExclusive

  With this Unique tool in your hands, You will unlock the success-secret of the top affiliates and 500 fortune companies just by simply describing what you need either through voice commands or typing…
  …without experiencing a single downtime or paying outrageously monthly.. and trust me your result is ready within a twinkle of an eye!

  Sounds great right?

  >>>Click to Effortlessly launch your own ChatGPT Like AI Chatbot and see more Amazing Benefits (Earlybirds and 11 fastest fingers!)
  ===>>> https://bit.ly/BrainBoxExclusive

  No Bluffing, No Xtra Payment!

  This is 50X better than the popular ChatGPT. As easy as it is, You can customize your chatbot’s appearance, voice, and personality to match your brand and your audience’s preferences even if you don’t have tech or design experience.

  And with the powerful analytics dashboard, you can track your chatbot’s performance, monitor user feedback, and optimize your chatbot’s features and responses over time.

  The sweetest of all is,

  It comes equipped with a built-in buyers generator that will fetch out for you thousands of hungry buyers in every corner of the universe day by day to pay for your chatbot services and ultimately bring in for you $5k-$10K per month in side-income on complete autopilot.

  Isn’t this mind-blowing?

  >>Go here to create your own ChatGPT-like app and charge people for it. (Earlybirds and 11 fastest fingers)

  ===>>> https://bit.ly/BrainBoxExclusive

  See there’s more benefits for you with this Brand New Innovation… you just need to go in and see them all for yourself… and they will be all yours today for a very low one time fee and enjoy for your lifetime.

  No upgrading ​fee, No reselling fee, ​​No Upsells required!

  >>Go here to Claim your earlybird benefits and your Exclusive Launch Benefits. (Earlybirds and 11 fastest fingers)

  ===>>> https://bit.ly/BrainBoxExclusive

  Cheers,
  Tom

 • Reply
  Eric Jones
  18. novembra 2023 at 10:43

  Hello webjournal.sk Webmaster. my name is Eric and I’m betting you’d like your website webjournal.sk to generate more leads.

  Here’s how:
  Web Visitors Into Leads is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you as soon as they say they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re still there at webjournal.sk.

  Web Visitors Into Leads – CLICK HERE https://blazeleadgeneration.com for a live demo now.

  And now that you’ve got their phone number, our new SMS Text With Lead feature enables you to start a text (SMS) conversation – answer questions, provide more info, and close a deal that way.

  If they don’t take you up on your offer then, just follow up with text messages for new offers, content links, even just how you doing? notes to build a relationship.

  CLICK HERE https://blazeleadgeneration.com to discover what Web Visitors Into Leads can do for your business.

  The difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour means you could be converting up to 100X more leads today!

  Try Web Visitors Into Leads and get more leads now.

  Eric
  PS: The studies show 7 out of 10 visitors don’t hang around – you can’t afford to lose them!
  Web Visitors Into Leads offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
  You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
  CLICK HERE https://blazeleadgeneration.com to try Web Visitors Into Leads now.

  If you’d like to unsubscribe click here https://blazeleadgeneration.com/unsubscribe.aspx?d=webjournal.sk

 • Reply
  EdwinJer
  18. novembra 2023 at 19:36

  keyword combinations that pull in site visitors who clearly understand they crave and are willing to buy your wares or services. This is especially valuable for online stores, enterprises in the B2B sector, and service organizations.

 • Reply
  Iola McCormick
  19. novembra 2023 at 1:53

  Hey there,

  I hope this email finds you well. I wanted to let you know about our new BANGE backpacks and sling bags that just released.

  The bags are waterproof and anti-theft, and have a built-in USB cable that can recharge your phone while you’re on the go.

  Both bags are made of durable and high-quality materials, and are perfect for everyday use or travel.

  Order yours now at 50% OFF with FREE Shipping: http://bangeshop.com

  The Best,

  Iola

 • Reply
  Adam Smith
  19. novembra 2023 at 15:47

  Want to create stunning content in seconds?

  Try AI Creative Suite, an AI-powered content creation platform.

  Generate all high-quality content your company or website can need without writing a word, On any topic.

  Click here see what I am talking about

  https://warriorplus.com/o2/a/llz96y/0

  Thanks,
  Adam

 • Reply
  Julia Reyes
  19. novembra 2023 at 19:19

  Hello webmaster,

  I’m Julia here at Earnmorenow, Earnmorenow is a 3rd party partner of Microsoft, and we’ve launched a campaign to provide prizes (capital, iPhone, etc.) to webmasters like you, so you have greater motivation to grow your website and business.
  In return, we expect that in the future you will purchase traffic from Microsoft Advertising? or monetize your website through Media.net (Media.net is a contextual ad network that is powered by Yahoo! and Bing)

  You only need 1 minute to fill out the form.

  Click here to get your prize now: https://www.earnmorenow.info/microsoft

  Good Luck,
  Julia F. Reyes

  UNSUBSCRIBE: https://www.earnmorenow.info/unsubscribe

  4351 California St, San Francisco, CA 94118

 • Reply
  James Hatmaker
  21. novembra 2023 at 16:36

  Is Your Search Console Reporting Errors? Don’t let issues hold back your SEO! Specializing in fixing Search Console errors for higher rankings. Resolve crawl issues, improve indexing, and supercharge your SEO. Let’s boost your site together! Visit now: https://speedexpert.co/search-console/

  We also offer Web Designing Services:

  7 Pages Website, 2 Contact Forms, Responsive Design, Onsite SEO, Banner with Slideshow on Home Page, Professional and affordable website design – Starts $79 . More details: https://wpexpertspro.co/website/

 • Reply
  James Davids
  24. novembra 2023 at 8:46

  I am excited to introduce you to The World’s First App That Creates Your Very Own “Set N’ Forget” AI Platforms Like Mid-Journey, Jasper Ai & Chatgpt…

  And Lets You Charge People $500 To $1000 Monthly Just For Using It…

  Introducing…BusinessBox AI

  ==> CLICK HERE TO CREATE YOUR OWN AI PLATFORM LIKE CHATGPT, MIDJOURNEY & JASPERAI…

  => https://bit.ly/BusinessBoxAIDiscount

  BusinessBox AI app is designed to help you effortlessly create and own your very own online ai platforms and compete with big dogs….

  Finally, This Next-Gen Futuristic All-In-One App Lets You…

  Say Goodbye To The Hassle Of Creating Ai Platforms On Your Own…

  Say Goodbye To Your Expensive Third-Party Ai Tools & Services…

  Say Goodbye To The Expensive Software Developers & Freelancers

  The best part? BusinessBox AI works on complete autopilot, meaning you can sit back and relax while it does all the heavy lifting for you. It’s like having your own personal assistant!

  ✅ Create Ai Platforms Like Chatgpt, Mid-Journey & Jasperai…

  ✅ Charge Your Customers Weekly, Monthly, Or Annually

  ✅ Easily Profit $500 To $1000 Monthly Per Customer…

  ✅ Start Your Own Online Ai Eshops & Charge People For Downloading

  ✅ Built-In 200+ Ai Tools Included For Maximum Profits!

  ✅ 1-Click Payment Integration, Accept Payments Through Paypal, Stripe

  ✅ Broadcast Mass Messages To Your Customers With Our 1-Click

  ✅ Unlimited Website Hosting, Unlimited User Registrations

  ✅ Unlimited Commercial Rights Included…

  ✅ In-Depth Customer Login Details, Revenue Details & Traffic Details…

  If you’re ready to take your AI Content creation game to the next level, BusinessBox AI is the tool you need. It’s fast, efficient, and will save you hours of time and effort.

  Don’t wait any longer to get started. Download BusinessBox AI today and see the results for yourself.
  => https://bit.ly/BusinessBoxAIDiscount

  Best regards,
  James

 • Reply
  Johnathon Gervais
  24. novembra 2023 at 17:10

  Why you need to get Empire right now:

  This is a brand new method that you’ve never seen before

  It’s newbie-friendly and you don’t need any prior skills or experience to do this

  The training inside is structured in a simple, step-by-step format

  You can get started today and make money within 24 hours from right now

  You don’t have to create videos, run Facebook ads, or do anything complicated… in fact, you’ll be blown away by how simple this money-making method really is

  Empire shows you how to create an online empire and bank $128 per day

  Empire method teaches students how they can build an online business from scratch using only FREE traffic. This course is designed to help people who are new to internet marketing to get their first sales online within 24-48 hours and to then build that income up to $128 per day over time.

  When you get Empire right now, you’ll lock-in a massive discount…

  Click the link below now to get Empire now and lock-in your discount: https://www.solveques.xyz/freetraffic

  Talk soon,

  Johnathon J. Gervais

  P.S. – When you get Empire RIGHT now, you’ll also get an exclusive bonus that will help you make even more money.

  UNSUBSCRIBE: https://www.solveques.xyz/unsubscribe/

  1201 N 2nd St #25, Yakima, WA 98901

 • Reply
  John Troberg
  25. novembra 2023 at 19:19

  Unlimited FREE Buyer Traffic – with Chat-GPT AI

  Do you want to get YouTube traffic…

  To ANY website or affiliate link…

  With CHAT-GPT doing ALL the work?

  So you can make commissions with the #1 affiliate site, ClickBank?

  Then you need this „NEW* YouTube AI“…

  ==> https://bit.ly/VidIQBlackFridayOffer

  Presenting Vid GPT!

  The world’s first cloud-based software suite…

  That does everything YOU need to finally crush YOUTUBE…

  With scripts, slides, ElevenLabs voice-overs, royalty-free videos, images, editing, transitions, monetization, keywords and traffic – all PRELOADED…

  It’s the FIRST EVER YouTube app that is 100% AI powered.

  Just imagine getting REAL daily buyers like THIS:

  ==> https://bit.ly/VidIQBlackFridayOffer

  This is a blazing NEW way to drive FREE YouTube traffic…

  To ANY website or affiliate program…

  So you get FREE traffic from YouTube, 24/7!

  100% automated and unlimited…

  And in LESS TIME than was ever possible before.

  It’s a complete “360” in how average people can profit in 2023…

  Check out this all-in-one app to see what I mean!

  ==> https://bit.ly/VidIQBlackFridayOffer

  Thanks!

 • Reply
  Dallas Mcnabb
  26. novembra 2023 at 2:43

  Hello webjournal.sk Owner.

  Generate effortless income of $531 per day with YouTube™ Channels in just 60 seconds! No technical skills required, no video creation, and no need to be on camera.

  Start Now >> https://cutt.ly/ywnoGRTg

  Thanks
  Dallas

  Switzerland, NA, Arni, 3508, Gartenhof 12
  To be removed from the offer distribution list, simply reply to this email.

 • Reply
  Oscar Willson
  27. novembra 2023 at 5:57

  AI is here to change the world, and people are going crazy over it

  So the question is, would you like a piece of that pie?

  BrainBox – The World’s First AI App Let You Launch Your Own “ChatGPT-like” AI Chatbot with 50 stunning AI features

  You can even customize this AI Chatbot with your own domain, branding and style and charge people for using it.

  Forget paying huge fees for Content Writers, Programmers, Designers, Translators, Video Editors, SEO Experts, Customer Support, etc

  BrainBox handles all of that for you 100%

  >> Click Here To See The Live Demo & Get Full Access Before Price Increases
  => https://bit.ly/BrainBoxBlackFriday

  To get access to BrainBox you need just 4 easy steps away

  Step1: Login to BrainBox Cloud-Based App ( super-easy to navigate dashboard)

  Step 2: Create- With Just One Click, Create Your Very Own ChatGPT-Like AI Chatbot( this takes just few minutes)

  Step 3: Now Launch- You’re Ready To Charge Millions Of Hungry Customers For Using Your Very Own AI Chatbot.

  Step 4: Start Getting Paid by your Customers and Clients

  BrainBox comes with over 50 AI features that which includes ;

  Write engaging, high quality content for videos, blogs, scripts, emails, newsletters, ebooks literally anything

  Turn plain text into engaging, professional videos that attract thousands of free hits of traffic

  Generate the best AI designs that put 99% of graphic designers to shame, in just seconds

  Design salespages, sales funnels, fully functional blogs

  Proofread your writing without paying anything

  Translate your writing to over 50 different languages and profit

  That’s just a tiny fraction of all the features that BrainBox has to offer…

  Using BrainBox will give you full control and cut down your expenses on hiring freelancers that give you low service .

  >> Get Unlimited Access to BrainBox AI Technology
  => https://bit.ly/BrainBoxBlackFriday

  And to make this a no-brainer, the first 25 people will get full access to my 100 bonuses.

  (List your bonuses here).

  Hurry! Price is increasing every hour and my bonuses is time sensitive

  >> Click Here To Get Access: https://bit.ly/BrainBoxBlackFriday

  Cheers
  Oscar

 • Reply
  Vivian Parra
  27. novembra 2023 at 12:27

  Hello webjournal.sk Admin!

  Ready to supercharge your income effortlessly?

  Earn $136+ Per Day With This Magic Button, A One-click Payday App That Makes You Money Every Time Someone Clicks Their Mouse.

  >> https://cutt.ly/nwI9KOYS

  Always
  Vivian

  United States, CA, Redding, 96001, 1917 Maxwell Farm Road
  To cancel these offers, kindly respond to this email.

 • Reply
  Leah Simpkinson
  28. novembra 2023 at 4:22

  Do you do contact form blasts? I have a list of over 30 million website contact forms for sale, all fully tested with gsa and confirmed working. Don’t do any blasts? Why not? I can either provide the service for you or show you how to do it and where to buy the best software for doing this. Shoot me an email or Skype me at my contact info below.

  P. Stewart
  Skype: live:.cid.e169e59bb6e6d159
  Email: ps5595 Gh@gomail2.xyz

 • Reply
  Bennett Behrend
  28. novembra 2023 at 5:02

  Hello webjournal.sk Admin!

  Ready to supercharge your income effortlessly?

  Earn $136+ Per Day With This Magic Button, A One-click Payday App That Makes You Money Every Time Someone Clicks Their Mouse.

  >> https://cutt.ly/nwI9KOYS

  Yours loyally
  Bennett

  United States, CA, Calexico, 92231, 1887 Carriage Court
  To stop these offers from reaching you, please reply to this email.

 • Reply
  Margaret Z. Cole
  28. novembra 2023 at 6:00

  Good news is coming.

  God is about to deliver you a massive financial blessing.

  To affirm your blessing, speak this 20 word prayer script from the Bible.

  You can get the 20 word script by going here: https://www.realdollar.xyz/genie

  Best wishes,
  Margaret Z. Cole

  UNSUBSCRIBE: https://www.realdollar.xyz/unsubscribe/

  102 SW Emigrant Ave, Pendleton, OR 97801

 • Reply
  Christian Brendel
  28. novembra 2023 at 10:44

  To the webjournal.sk Owner.

  I’m Christian, and I just came across your site, webjournal.sk.

  It really is has much going for it, but I have an idea to make it even MORE effective.

  Introducing Web Visitors Into Leads – CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com for a live demo today.

  Web Visitors Into Leads is a widget that’s functions on your site, ready to grab any visitor’s visitor’s Name, Email address, and Phone Number. This tool alerts you the second they let you know they’re interested – so that you can chat to that lead as they’re actually viewing your site.

  Plus, once you’ve secured their phone number, with our new SMS Text With Lead capability, you can instantly start a text (SMS) conversation… and if they don’t take you up on your offer then, you can follow-up with text messages for fresh offers, content links, or even just “how you doing?” notes to develop a relationship.

  CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to discover what Web Visitors Into Leads can offer for your business.

  The gap between reaching out to someone within 5 minutes compared to a half-hour means you can be converting up to 100X more leads now!

  Christian
  PS: Studies show that 70% of a site’s visitors vanish and are lost after just a moment. Don’t keep losing them.
  Web Visitors Into Leads offers a FREE 14 days trial – and it comes with International Long Distance Calling.
  There are customers eager to speak with you at this moment… don’t leave them waiting.
  CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to try Web Visitors Into Leads now.

  If you’d prefer to unsubscribe click https://advanceleadgeneration.com/unsubscribe.aspx?d=webjournal.sk

  Only a fast note – the names and email used here, Christian and Brendel, are placeholders and not genuine contact details. We respect transparency and wanted to ensure sure you’re aware! If you desire to contact with the genuine person responsible for this message, kindly visit our website, and we’ll associate you with the right individual.}

Leave a Reply