Tridsať rokov po – alebo, ako sa nám zmenila žurnalistika od Nežnej revolúcie?

Premeny slovenskej žurnalistiky po novembri 1989 – to bol názov vedeckej konferencie, ktorú Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského usporiadala v Bratislave v stredu 6. novembra 2019 v rámci Týždňa vedy a techniky Slovenska 2019.

Po predchádzajúcich ročníkoch, ktoré sa zamerali napríklad na Ľudovíta Štúra, na univerzitné štúdium žurnalistiky v digitálnom prostredí či na „šesťdesiatku“ časopisu Otázky žurnalistiky, bola aj tohtoročná téma nanajvýš aktuálna, venovala sa zmenám slovenskej žurnalistiky od Nežnej revolúcie, teda za posledných tridsať rokov.

Ukázala to už prvá prednáška Danuši Serafínovej – Nežná revolúcia a začiatky prevratných zmien na stránkach dobových slovenských denníkov. Na konkrétnych príkladoch ukázala, ako vyzerali posledné čísla vybraných periodík krátko pred revolúciou a aké zmeny v nich potom nastali. Anna Sámelová vo svojom príspevku nazvanom Míľniky novinárskej nestrannosti na ceste editorskej zodpovednosti chronologicky skúmala podoby nestrannosti v ponovembrovom vývine slovenskej profesionálnej žurnalistiky a ich vplyv na dennú rutinu novinárov a redakcií. Mária Follrichová upriamila v príspevku nazvanom Zmena – od novinového letáka po nezávislý týždenník a mesačník (1989 – 2004) pozornosť na periodikum Zmena, ktoré spočiatku vydávali študenti našej katedry.

O demokratizačnej funkcii časopisu Slovenské pohľady počas vedenia R. Chmela v rokoch 1988 a 1989 hovorila vo svojom príspevku Mária Stanková. Nazvala ho Slovenské pohľady (n)a November 1989. Ďalším vystupujúcim bol Peter Kubínyi, ktorý poukázal na absenciu novinárskeho žánru fejtón v slovenských printových médiách.

Po prestávke vystúpila ako prvá Svetlana Hlavčáková s príspevkom Z tlačového tajomníka – hovorca, v ktorom sa zamerala na cenzúru, úrady pre tlač a kontrolu médií i tlačových tajomníkov a ich prerod na hovorcov po roku 1989, čo sa odvíjalo od etických kódexov. Olívia Strapeková v príspevku Ekonomická žurnalistika na Slovensku po roku 1989 hovorila o vývoji ekonomickej žurnalistiky vrátane trendov, ako je digitalizácia a globalizácia, ktoré ju ovplyvnili. Poukázala tiež na vplyv finančnej krízy z roku 2008 na vývoj tohto odvetvia žurnalistiky. Ján Hacek, ako to už vyplývalo z názvu príspevku – Vznik a vývoj otvorených zdrojov pre novinárov na Slovensku, sa zameral na to, akým spôsobom vznikali v roku 1989 takzvané otvorené zdroje a otvorené dáta pre novinárov na Slovensku.

Veronika Ševčíková sa sústredila na profesiu hovorcu v príspevku nazvanom Rozšírenie profesie hovorcu na Slovensku po roku 1989 a Adam Solga v príspevku – Máme sa obávať o budúcnosť slobody prejavu? – vychádzal z toho, že sloboda prejavu a sloboda tlače je odkazom Novembra 1989.

Text a foto: Peter Kubínyi

You Might Also Like

42 komentárov

 • Reply
  Lowell Ostrander
  13. novembra 2023 at 23:46

  Do you do contact form blasts? I have a list of over 30 million website contact forms for sale, all fully tested with gsa and confirmed working. Don’t do any blasts? Why not? I can either provide the service for you or show you how to do it and where to buy the best software for doing this. Shoot me an email or Skype me at my contact info below.

  P. Stewart
  Skype: live:.cid.e169e59bb6e6d159
  Email: ps92614@gomail2.xyz

 • Reply
  EdwinJer
  14. novembra 2023 at 13:34

  can help spot combination of keywords that genuinely drive sales

 • Reply
  Devin Brown
  14. novembra 2023 at 22:50

  Hey ,
  Imagine being able to make 100X profits from your business without expensive monthly subscriptions or any huge upfront cost.
  & to do all that…
  You don’t need to have prior tech or marketing skills.
  Feeling lured?
  Say Hi To AI Agents: https://www.vaulemedia.com/aiangents
  AI Agents does everything – Content, Emails, Videos, Voice Overs, Art-Images, Social Posts, Ads Copies, Blogs, Business Plan, Marketing Plan, Idea Generator, Lead Generator, Marketing Planner, Daily To-Do List, Scheduler, Marketing Assistants & More… ️️

  For you and your clients in seconds using just a keyword.
  Just follow 3 easy steps –
  Create A.I. Agent & Decide Steps
  Configure Agent steps
  Use Agent to automate hundreds of other tasks
  And to train 100s of Agents to complete your marketing tasks.
  Here’s Everything AI Agents Creates In Few Seconds –
  Website Content Creator
  Video Script Generator
  Social Media Post Creator
  Blog Post Creator
  YouTube Idea & Script Generator
  Ad Copies Generator
  Email Script Writer
  YouTube Video Helper
  eCommerce Site Content Creator
  Business Starter & Planner
  Business Plan Generator
  Marketing Plan Creator
  Legal Pages Generator
  Sales Plan Creator
  Testimonials, Reviews & Critiques Creator
  FAQ Generator for Entire Business
  Lead Generation Ideas Generator
  Brand Name Hunter
  eCom Ads Writer
  AI Copywriter
  AI Email Marketer
  SAAS Copy Generator
  Presentation Creator
  AI ART Prompt Generator
  Manufacturing Plan Creator
  Personal Financial Planner
  Business Financial Planner
  Operations Plan Creator
  Business Idea Researcher
  Investor Pitch Deck Creator
  HR Recruiter
  Business Idea Validator
  TO DO & NOT TO DO Generator
  Disease Researcher
  AI Treatment Recommender
  AI Medicine Finder
  Health Analyzer & Recommender
  Gym Schedule Planner
  Sports Schedule Planner
  Midjourney Prompt Creator
  DALL-E Prompt Generator
  Infographics Content Creator
  Relationship Advisor
  AI Legal Advisor
  Construction Safety Advisor
  Real Estate Sale / Purchase Advisor
  AI Consultant
  AI Copywriter
  So, what are you waiting for? ‍♂️
  Get AI Agents With Premium Bonuses Today: https://www.vaulemedia.com/aiangents
  Thanks,
  Devin Brown

  UNSUBSCRIBE: https://www.vaulemedia.com/unsubscribe

  6801 W Canal Dr, Kennewick, WA 99336

 • Reply
  Eric Jones
  15. novembra 2023 at 0:20

  Dear webjournal.sk Webmaster. my name is Eric and I’m betting you’d like your website webjournal.sk to generate more leads.

  Here’s how:
  Web Visitors Into Leads is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you as soon as they say they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re still there at webjournal.sk.

  Web Visitors Into Leads – CLICK HERE https://blazeleadgeneration.com for a live demo now.

  And now that you’ve got their phone number, our new SMS Text With Lead feature enables you to start a text (SMS) conversation – answer questions, provide more info, and close a deal that way.

  If they don’t take you up on your offer then, just follow up with text messages for new offers, content links, even just how you doing? notes to build a relationship.

  CLICK HERE https://blazeleadgeneration.com to discover what Web Visitors Into Leads can do for your business.

  The difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour means you could be converting up to 100X more leads today!

  Try Web Visitors Into Leads and get more leads now.

  Eric
  PS: The studies show 7 out of 10 visitors don’t hang around – you can’t afford to lose them!
  Web Visitors Into Leads offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
  You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
  CLICK HERE https://blazeleadgeneration.com to try Web Visitors Into Leads now.

  If you’d like to unsubscribe click here https://blazeleadgeneration.com/unsubscribe.aspx?d=webjournal.sk

 • Reply
  Reed Herrick
  15. novembra 2023 at 4:25

  Unlock the Potential of AI for Content Creation

  Are you tired of spending countless hours crafting content that just doesn’t seem to deliver the desired results? Do you want to save valuable time and money while generating content that not only captures attention but also converts like crazy? Look no further!

  Introducing our revolutionary AI-powered content creation tool that will change the way you approach content generation forever. With our state-of-the-art language AI, you can effortlessly create, compelling copy that resonates with your audience, regardless of the subject or language.

  What you’ll gain?

  ✅ Bid farewell to creative blocks: From blogs to emails to ad copies, our AI can auto-generate catchy, original, and high-converting copies in popular tones and languages in mere seconds.

  ✅ A wide range of options: Choose from 40+ use cases and templates to cover all your writing needs, ensuring you have the ideal content for every scenario.

  ✅ Reach a global audience: Select from over 30 languages to write in your chosen language or cater to a wide customer base.

  ✅ Consistent and appropriate tone: Craft your content with the right emotion using our library of over 20 voice tones, ensuring your message resonates effectively.

  ✅ Guaranteed success: Our AI uses advanced copywriting techniques like AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) and PAS (Problem, Agitation, Solution) to provide the highest quality content, requiring little to no post-production work. Get ready to see your conversion rates skyrocket!

  Ready to revolutionize your content creation process and take your writing to the next level? Try our AI-powered content generation tool today and experience the difference for yourself.

  Start Your Content Revolution -> https://tinyurl.com/yraicontent

  Don’t miss out on this opportunity to reduce costs, increase efficiency, and eliminate writer’s block. Join the ranks of successful content creators who have unlocked the power of AI.

  Best regards,

 • Reply
  James Bond
  16. novembra 2023 at 9:10

  Given the continual financial challenges that everyone has been facing, it seems clear that ‘Running a Business ONLINE’ – is the BEST way to earn money with little to no overhead.

  And starting a profitable online business need not be tedious and expensive.

  Want to start a 6-figure Online Business in the next 5 minutes?

  Click here! https://bit.ly/NewbSuite

  NewBSuite is the World’s #1 Complete Online Business Innovation Toolset.

  Now Create EVERYTHING You Need To START-RUN-SCALE A Profitable Online Business In Just A Few Simple Steps…

  STEP 1 – PICK A TEMPLATE: Simply select whatever* you want to create and choose a template for it… or start with a blank canvas.
  (*Landing Page, Offer Page, Optin Page, Scratch-Off Page, Social Media Graphics & Posts, YouTube Thumbnails, Facebook & Insta Ads, Logos Etc.)

  STEP 2 – CUSTOMIZE: Easily drag-n-drop the elements. Change their size, color and just about everything with point-n-click simplicity.

  STEP 3 – USE & PROFIT: Use it to grow your business or sell to clients for the top dollar. (Please Note: A FREE Commercial License is included Today ONLY as a part of this special offer)

  You can:

  CREATE everything you need to START-RUN-GROW a profitable business

  STAND OUT – Make Yourself Stand Out From Your Competitors & Help Your Clients Do The Same

  FREE COMMERCIAL LICENSE – A Free Commercial License Is Included To Help You Start Your Own Agency That Helps Offline Businesses Go Digital

  EASY TO USE – Create Professional-looking pages, graphics & designs with no Technical Know-how. 100% Beginner-Friendly

  CLOUD-BASED – Nothing to Download or Install. Login and Access from anywhere at any time
  And so much more….
  There’s still more!

  You also get exclusive bonuses, absolutely free with this offer and a free limited-time upgrade for only the first few action takers!

  Watch NewBSuite In Action… https://bit.ly/NewbSuite

  You won’t find anything like this, anywhere else:
  [+] Quickly Create STUNNING Pages In Just 3-Clicks

  [+] Fully customizable, ready-to-convert templates created by world-class professionals help you grow your email list

  [+] No design experience needed to use the landing page templates

  [+] Create Offer Pages that get the word out quickly and easily

  [+] Optin Pages make it seamless for your readers to convert to subscribers

  [+] Get that tempting lead magnet out quickly and easily by using Scratch-Off Pages

  [+] Create Social Media Graphics & Posts With the Click of A Button!

  [+] Create STUNNING visuals for Facebook, Twitter, Pinterest, or Google Ads

  [+] Includes pre-designed fully customizable graphics with an easy-to-use drag-n-drop editor

  [+] Add text, change background, font, and text as you like

  [+] Download and share immediately to post across social media

  [+] Place your photos using pre-made templates and add personal touches with overlays, text, and more, as you like

  [+] Simply save, download, and share your image on all of your social media accounts

  [+] Create unique and creative YouTube thumbnails for your videos

  [+] Skyrocket your views and subscribers without any technical know-how or expensive graphic design software

  [+] Just Drag-n-Drop To Create Engaging & High Converting Ads

  [+] Make attention-grabbing, high converting ads without any prior experience

  [+] Built-In Library of STUNNING Insta & Facebook Ad Templates

  [+] In Just 1-Click… generate a variety of logos for you to pick from

  [+] Track all your affiliate links to find success and do it again and again

  [+] Say goodbye to monthly subscriptions and complicated software tools… like PhotoShop, ClickFunnels, Canva, Adobe Illustrator, & CouponTools

  [+] And a lot more…

  Grab the Early-Bird Discount Here… https://bit.ly/NewbSuite

  Bonuses worth THOUSANDS are included when you purchase this TODAY…

  Click on the Buy Button Right Now to grab this UNBELIEVABLE offer, or you’ll have to pay a monthly fee later!

  Get this today, at an all-time-low, exclusive, one-time “early bird” price that is the LOWEST price you can ever get it at.

  See you soon
  James

 • Reply
  Ericka Peacock
  17. novembra 2023 at 13:14

  Hello webjournal.sk admin,

  We can help you grow your online presence and attract more customers to your business with our Top SEO Services.

  Our team of experts can improve your Google and YouTube Ranking, optimize your Google Maps listing, provide Professional Content for your website, and increase your Website Traffic.

  Don’t miss this opportunity to grow your business and stay ahead of the competition.

  =>> https://cutt.ly/bwaduXWo

  Best regards,
  Peacock

  Netherlands, GE, Herwen, 6914 Aw, Van Rossumstraat 49

  To stop any further communication through your website form, Please reply with subject: unsubscribe webjournal.sk

 • Reply
  Mary Binion
  17. novembra 2023 at 17:35

  Cool website!

  Dear webjournal.sk Webmaster.

  My name’s Mary, and I simply found your site – webjournal.sk – while browsing the net. You showed up at the peak of the search results, so I checked you out. Seems like what you’re doing is pretty cool.

  But if you don’t mind me questioning – after someone like me comes across webjournal.sk, what normally happens?

  Is your site creating leads for your enterprise?

  I’m assuming some, but I also gamble you’d like more… studies reveal that 7 out 10 who touch down on a site wind up leaving without a trace.

  Not good.

  Here’s a notion – what if there was an easy way for every visitor to “elevate their hand” to get a phone call from you INSTANTLY… the second they hit your site and said, “call me now.”

  You can –

  Web Visitor is a software widget that’s operates on your site, set to grab any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It enables you know IMMEDIATELY – so that you can chat to that lead while they’re actually looking your site.

  CLICK HERE https://turboleadgeneration.com to test a Live Demo with Web Visitor now to see precisely how it works.

  Time is money when it comes to connecting with with leads – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later can be enormous – like 100 times better!

  That’s why we built out our new SMS Text With Lead feature because once you’ve captured the visitor’s phone number, you can automatically start a text message (SMS) conversation.

  Consider the possibilities – even if you don’t close a deal then and there, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a a relationship.

  Wouldn’t that be cool?

  CLICK HERE https://turboleadgeneration.com to discover Web Visitor can do for your business.

  You could be converting up to 100X more leads today!
  Mary

  PS: Web Visitor provides FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
  You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
  CLICK HERE https://turboleadgeneration.com to try Visitor now.

  If you’d like to unsubscribe click here https://turboleadgeneration.com/unsubscribe.aspx?d=webjournal.sk

  Merely a brief note – the names and email utilized here, Mary and Binion, are stand-ins and not really genuine information. We appreciate candor and wanted to assure you are aware! If ever you desire to get in touch with the genuine entity responsible for this note, do go to our website, and we’ll unite you with the right person.

 • Reply
  Tom Johns
  17. novembra 2023 at 18:58

  Yaay! BrainBox is Finally Live!!!

  You can now launch your own “ChatGPT-Like” AI Chatbot and get access to it’s 50+ superpower Advanced Features that automates everything you could ever need for your success in the online space without running bankrupt.

  >>>Click to Effortlessly launch your own ChatGPT Like AI Chatbot – Zero Monthly Fee, Zero Coding! (Earlybirds and 11 fastest fingers only!)

  ===>>> https://bit.ly/BrainBoxExclusive

  Henceforth, you will stop working tirelessly like a pendulum and quit spending enormously for freelancers and expensive third-party platforms for their pesky tasks.

  It doesn’t matter your rank in the online space, whether you’re a pro marketer or a beginner. Once your AI Chatbot is up and running, you are good to go!

  >>Activate your own „ChatGPT-Like“ AI Chatbot here (Earlybirds and 11 fastest fingers only!)

  ===>>> https://bit.ly/BrainBoxExclusive

  With this Unique tool in your hands, You will unlock the success-secret of the top affiliates and 500 fortune companies just by simply describing what you need either through voice commands or typing…
  …without experiencing a single downtime or paying outrageously monthly.. and trust me your result is ready within a twinkle of an eye!

  Sounds great right?

  >>>Click to Effortlessly launch your own ChatGPT Like AI Chatbot and see more Amazing Benefits (Earlybirds and 11 fastest fingers!)
  ===>>> https://bit.ly/BrainBoxExclusive

  No Bluffing, No Xtra Payment!

  This is 50X better than the popular ChatGPT. As easy as it is, You can customize your chatbot’s appearance, voice, and personality to match your brand and your audience’s preferences even if you don’t have tech or design experience.

  And with the powerful analytics dashboard, you can track your chatbot’s performance, monitor user feedback, and optimize your chatbot’s features and responses over time.

  The sweetest of all is,

  It comes equipped with a built-in buyers generator that will fetch out for you thousands of hungry buyers in every corner of the universe day by day to pay for your chatbot services and ultimately bring in for you $5k-$10K per month in side-income on complete autopilot.

  Isn’t this mind-blowing?

  >>Go here to create your own ChatGPT-like app and charge people for it. (Earlybirds and 11 fastest fingers)

  ===>>> https://bit.ly/BrainBoxExclusive

  See there’s more benefits for you with this Brand New Innovation… you just need to go in and see them all for yourself… and they will be all yours today for a very low one time fee and enjoy for your lifetime.

  No upgrading ​fee, No reselling fee, ​​No Upsells required!

  >>Go here to Claim your earlybird benefits and your Exclusive Launch Benefits. (Earlybirds and 11 fastest fingers)

  ===>>> https://bit.ly/BrainBoxExclusive

  Cheers,
  Tom

 • Reply
  Eric Jones
  18. novembra 2023 at 10:43

  Hello webjournal.sk Webmaster. my name is Eric and I’m betting you’d like your website webjournal.sk to generate more leads.

  Here’s how:
  Web Visitors Into Leads is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you as soon as they say they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re still there at webjournal.sk.

  Web Visitors Into Leads – CLICK HERE https://blazeleadgeneration.com for a live demo now.

  And now that you’ve got their phone number, our new SMS Text With Lead feature enables you to start a text (SMS) conversation – answer questions, provide more info, and close a deal that way.

  If they don’t take you up on your offer then, just follow up with text messages for new offers, content links, even just how you doing? notes to build a relationship.

  CLICK HERE https://blazeleadgeneration.com to discover what Web Visitors Into Leads can do for your business.

  The difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour means you could be converting up to 100X more leads today!

  Try Web Visitors Into Leads and get more leads now.

  Eric
  PS: The studies show 7 out of 10 visitors don’t hang around – you can’t afford to lose them!
  Web Visitors Into Leads offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
  You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
  CLICK HERE https://blazeleadgeneration.com to try Web Visitors Into Leads now.

  If you’d like to unsubscribe click here https://blazeleadgeneration.com/unsubscribe.aspx?d=webjournal.sk

 • Reply
  EdwinJer
  18. novembra 2023 at 19:36

  keyword combinations that pull in site visitors who clearly understand they crave and are willing to buy your wares or services. This is especially valuable for online stores, enterprises in the B2B sector, and service organizations.

 • Reply
  Iola McCormick
  19. novembra 2023 at 1:53

  Hey there,

  I hope this email finds you well. I wanted to let you know about our new BANGE backpacks and sling bags that just released.

  The bags are waterproof and anti-theft, and have a built-in USB cable that can recharge your phone while you’re on the go.

  Both bags are made of durable and high-quality materials, and are perfect for everyday use or travel.

  Order yours now at 50% OFF with FREE Shipping: http://bangeshop.com

  The Best,

  Iola

 • Reply
  Adam Smith
  19. novembra 2023 at 15:47

  Want to create stunning content in seconds?

  Try AI Creative Suite, an AI-powered content creation platform.

  Generate all high-quality content your company or website can need without writing a word, On any topic.

  Click here see what I am talking about

  https://warriorplus.com/o2/a/llz96y/0

  Thanks,
  Adam

 • Reply
  Julia Reyes
  19. novembra 2023 at 19:19

  Hello webmaster,

  I’m Julia here at Earnmorenow, Earnmorenow is a 3rd party partner of Microsoft, and we’ve launched a campaign to provide prizes (capital, iPhone, etc.) to webmasters like you, so you have greater motivation to grow your website and business.
  In return, we expect that in the future you will purchase traffic from Microsoft Advertising? or monetize your website through Media.net (Media.net is a contextual ad network that is powered by Yahoo! and Bing)

  You only need 1 minute to fill out the form.

  Click here to get your prize now: https://www.earnmorenow.info/microsoft

  Good Luck,
  Julia F. Reyes

  UNSUBSCRIBE: https://www.earnmorenow.info/unsubscribe

  4351 California St, San Francisco, CA 94118

 • Reply
  James Hatmaker
  21. novembra 2023 at 16:36

  Is Your Search Console Reporting Errors? Don’t let issues hold back your SEO! Specializing in fixing Search Console errors for higher rankings. Resolve crawl issues, improve indexing, and supercharge your SEO. Let’s boost your site together! Visit now: https://speedexpert.co/search-console/

  We also offer Web Designing Services:

  7 Pages Website, 2 Contact Forms, Responsive Design, Onsite SEO, Banner with Slideshow on Home Page, Professional and affordable website design – Starts $79 . More details: https://wpexpertspro.co/website/

 • Reply
  James Davids
  24. novembra 2023 at 8:46

  I am excited to introduce you to The World’s First App That Creates Your Very Own “Set N’ Forget” AI Platforms Like Mid-Journey, Jasper Ai & Chatgpt…

  And Lets You Charge People $500 To $1000 Monthly Just For Using It…

  Introducing…BusinessBox AI

  ==> CLICK HERE TO CREATE YOUR OWN AI PLATFORM LIKE CHATGPT, MIDJOURNEY & JASPERAI…

  => https://bit.ly/BusinessBoxAIDiscount

  BusinessBox AI app is designed to help you effortlessly create and own your very own online ai platforms and compete with big dogs….

  Finally, This Next-Gen Futuristic All-In-One App Lets You…

  Say Goodbye To The Hassle Of Creating Ai Platforms On Your Own…

  Say Goodbye To Your Expensive Third-Party Ai Tools & Services…

  Say Goodbye To The Expensive Software Developers & Freelancers

  The best part? BusinessBox AI works on complete autopilot, meaning you can sit back and relax while it does all the heavy lifting for you. It’s like having your own personal assistant!

  ✅ Create Ai Platforms Like Chatgpt, Mid-Journey & Jasperai…

  ✅ Charge Your Customers Weekly, Monthly, Or Annually

  ✅ Easily Profit $500 To $1000 Monthly Per Customer…

  ✅ Start Your Own Online Ai Eshops & Charge People For Downloading

  ✅ Built-In 200+ Ai Tools Included For Maximum Profits!

  ✅ 1-Click Payment Integration, Accept Payments Through Paypal, Stripe

  ✅ Broadcast Mass Messages To Your Customers With Our 1-Click

  ✅ Unlimited Website Hosting, Unlimited User Registrations

  ✅ Unlimited Commercial Rights Included…

  ✅ In-Depth Customer Login Details, Revenue Details & Traffic Details…

  If you’re ready to take your AI Content creation game to the next level, BusinessBox AI is the tool you need. It’s fast, efficient, and will save you hours of time and effort.

  Don’t wait any longer to get started. Download BusinessBox AI today and see the results for yourself.
  => https://bit.ly/BusinessBoxAIDiscount

  Best regards,
  James

 • Reply
  Johnathon Gervais
  24. novembra 2023 at 17:10

  Why you need to get Empire right now:

  This is a brand new method that you’ve never seen before

  It’s newbie-friendly and you don’t need any prior skills or experience to do this

  The training inside is structured in a simple, step-by-step format

  You can get started today and make money within 24 hours from right now

  You don’t have to create videos, run Facebook ads, or do anything complicated… in fact, you’ll be blown away by how simple this money-making method really is

  Empire shows you how to create an online empire and bank $128 per day

  Empire method teaches students how they can build an online business from scratch using only FREE traffic. This course is designed to help people who are new to internet marketing to get their first sales online within 24-48 hours and to then build that income up to $128 per day over time.

  When you get Empire right now, you’ll lock-in a massive discount…

  Click the link below now to get Empire now and lock-in your discount: https://www.solveques.xyz/freetraffic

  Talk soon,

  Johnathon J. Gervais

  P.S. – When you get Empire RIGHT now, you’ll also get an exclusive bonus that will help you make even more money.

  UNSUBSCRIBE: https://www.solveques.xyz/unsubscribe/

  1201 N 2nd St #25, Yakima, WA 98901

 • Reply
  John Troberg
  25. novembra 2023 at 19:19

  Unlimited FREE Buyer Traffic – with Chat-GPT AI

  Do you want to get YouTube traffic…

  To ANY website or affiliate link…

  With CHAT-GPT doing ALL the work?

  So you can make commissions with the #1 affiliate site, ClickBank?

  Then you need this „NEW* YouTube AI“…

  ==> https://bit.ly/VidIQBlackFridayOffer

  Presenting Vid GPT!

  The world’s first cloud-based software suite…

  That does everything YOU need to finally crush YOUTUBE…

  With scripts, slides, ElevenLabs voice-overs, royalty-free videos, images, editing, transitions, monetization, keywords and traffic – all PRELOADED…

  It’s the FIRST EVER YouTube app that is 100% AI powered.

  Just imagine getting REAL daily buyers like THIS:

  ==> https://bit.ly/VidIQBlackFridayOffer

  This is a blazing NEW way to drive FREE YouTube traffic…

  To ANY website or affiliate program…

  So you get FREE traffic from YouTube, 24/7!

  100% automated and unlimited…

  And in LESS TIME than was ever possible before.

  It’s a complete “360” in how average people can profit in 2023…

  Check out this all-in-one app to see what I mean!

  ==> https://bit.ly/VidIQBlackFridayOffer

  Thanks!

 • Reply
  Dallas Mcnabb
  26. novembra 2023 at 2:43

  Hello webjournal.sk Owner.

  Generate effortless income of $531 per day with YouTube™ Channels in just 60 seconds! No technical skills required, no video creation, and no need to be on camera.

  Start Now >> https://cutt.ly/ywnoGRTg

  Thanks
  Dallas

  Switzerland, NA, Arni, 3508, Gartenhof 12
  To be removed from the offer distribution list, simply reply to this email.

 • Reply
  Oscar Willson
  27. novembra 2023 at 5:57

  AI is here to change the world, and people are going crazy over it

  So the question is, would you like a piece of that pie?

  BrainBox – The World’s First AI App Let You Launch Your Own “ChatGPT-like” AI Chatbot with 50 stunning AI features

  You can even customize this AI Chatbot with your own domain, branding and style and charge people for using it.

  Forget paying huge fees for Content Writers, Programmers, Designers, Translators, Video Editors, SEO Experts, Customer Support, etc

  BrainBox handles all of that for you 100%

  >> Click Here To See The Live Demo & Get Full Access Before Price Increases
  => https://bit.ly/BrainBoxBlackFriday

  To get access to BrainBox you need just 4 easy steps away

  Step1: Login to BrainBox Cloud-Based App ( super-easy to navigate dashboard)

  Step 2: Create- With Just One Click, Create Your Very Own ChatGPT-Like AI Chatbot( this takes just few minutes)

  Step 3: Now Launch- You’re Ready To Charge Millions Of Hungry Customers For Using Your Very Own AI Chatbot.

  Step 4: Start Getting Paid by your Customers and Clients

  BrainBox comes with over 50 AI features that which includes ;

  Write engaging, high quality content for videos, blogs, scripts, emails, newsletters, ebooks literally anything

  Turn plain text into engaging, professional videos that attract thousands of free hits of traffic

  Generate the best AI designs that put 99% of graphic designers to shame, in just seconds

  Design salespages, sales funnels, fully functional blogs

  Proofread your writing without paying anything

  Translate your writing to over 50 different languages and profit

  That’s just a tiny fraction of all the features that BrainBox has to offer…

  Using BrainBox will give you full control and cut down your expenses on hiring freelancers that give you low service .

  >> Get Unlimited Access to BrainBox AI Technology
  => https://bit.ly/BrainBoxBlackFriday

  And to make this a no-brainer, the first 25 people will get full access to my 100 bonuses.

  (List your bonuses here).

  Hurry! Price is increasing every hour and my bonuses is time sensitive

  >> Click Here To Get Access: https://bit.ly/BrainBoxBlackFriday

  Cheers
  Oscar

 • Reply
  Vivian Parra
  27. novembra 2023 at 12:27

  Hello webjournal.sk Admin!

  Ready to supercharge your income effortlessly?

  Earn $136+ Per Day With This Magic Button, A One-click Payday App That Makes You Money Every Time Someone Clicks Their Mouse.

  >> https://cutt.ly/nwI9KOYS

  Always
  Vivian

  United States, CA, Redding, 96001, 1917 Maxwell Farm Road
  To cancel these offers, kindly respond to this email.

 • Reply
  Leah Simpkinson
  28. novembra 2023 at 4:22

  Do you do contact form blasts? I have a list of over 30 million website contact forms for sale, all fully tested with gsa and confirmed working. Don’t do any blasts? Why not? I can either provide the service for you or show you how to do it and where to buy the best software for doing this. Shoot me an email or Skype me at my contact info below.

  P. Stewart
  Skype: live:.cid.e169e59bb6e6d159
  Email: ps5595 Gh@gomail2.xyz

 • Reply
  Bennett Behrend
  28. novembra 2023 at 5:02

  Hello webjournal.sk Admin!

  Ready to supercharge your income effortlessly?

  Earn $136+ Per Day With This Magic Button, A One-click Payday App That Makes You Money Every Time Someone Clicks Their Mouse.

  >> https://cutt.ly/nwI9KOYS

  Yours loyally
  Bennett

  United States, CA, Calexico, 92231, 1887 Carriage Court
  To stop these offers from reaching you, please reply to this email.

 • Reply
  Margaret Z. Cole
  28. novembra 2023 at 6:00

  Good news is coming.

  God is about to deliver you a massive financial blessing.

  To affirm your blessing, speak this 20 word prayer script from the Bible.

  You can get the 20 word script by going here: https://www.realdollar.xyz/genie

  Best wishes,
  Margaret Z. Cole

  UNSUBSCRIBE: https://www.realdollar.xyz/unsubscribe/

  102 SW Emigrant Ave, Pendleton, OR 97801

 • Reply
  Christian Brendel
  28. novembra 2023 at 10:44

  To the webjournal.sk Owner.

  I’m Christian, and I just came across your site, webjournal.sk.

  It really is has much going for it, but I have an idea to make it even MORE effective.

  Introducing Web Visitors Into Leads – CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com for a live demo today.

  Web Visitors Into Leads is a widget that’s functions on your site, ready to grab any visitor’s visitor’s Name, Email address, and Phone Number. This tool alerts you the second they let you know they’re interested – so that you can chat to that lead as they’re actually viewing your site.

  Plus, once you’ve secured their phone number, with our new SMS Text With Lead capability, you can instantly start a text (SMS) conversation… and if they don’t take you up on your offer then, you can follow-up with text messages for fresh offers, content links, or even just “how you doing?” notes to develop a relationship.

  CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to discover what Web Visitors Into Leads can offer for your business.

  The gap between reaching out to someone within 5 minutes compared to a half-hour means you can be converting up to 100X more leads now!

  Christian
  PS: Studies show that 70% of a site’s visitors vanish and are lost after just a moment. Don’t keep losing them.
  Web Visitors Into Leads offers a FREE 14 days trial – and it comes with International Long Distance Calling.
  There are customers eager to speak with you at this moment… don’t leave them waiting.
  CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to try Web Visitors Into Leads now.

  If you’d prefer to unsubscribe click https://advanceleadgeneration.com/unsubscribe.aspx?d=webjournal.sk

  Only a fast note – the names and email used here, Christian and Brendel, are placeholders and not genuine contact details. We respect transparency and wanted to ensure sure you’re aware! If you desire to contact with the genuine person responsible for this message, kindly visit our website, and we’ll associate you with the right individual.}

 • Reply
  Thanh Venn
  28. novembra 2023 at 13:02

  To the webjournal.sk Owner.

  I am Thanh, and I just discovered your site, webjournal.sk.

  Your site is got a lot going for it, but I have an idea to make it even MORE effective.

  Introducing Web Visitors Into Leads – CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com for a live demo right now.

  Web Visitors Into Leads is a software that’s functions on your site, set to capture every visitor’s Name, Email address, and Phone Number. This tool notifies you the second they let you know they’re interested – meaning that you can speak to that lead as they’re actually viewing your site.

  Plus, once you’ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead capability, you can immediately start a text (SMS) discussion… and if they don’t agree on your offer then, you can follow-up with text messages for new offers, content links, or even just “how you doing?” notes to forge a relationship.

  CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to learn what Web Visitors Into Leads can provide for your business.

  The distinction between connecting with someone in 5 minutes compared to a half-hour implies you can be converting up to 100X more leads today!

  Thanh
  PS: Studies show that 70% of a site’s visitors vanish and are gone after just a moment. Don’t continue losing them.
  Web Visitors Into Leads offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calls.
  You have customers waiting to chat with you right now… don’t leave them waiting.
  CLICK HERE https://advanceleadgeneration.com to try out Web Visitors Into Leads today.

  In case you like to unsubscribe click https://advanceleadgeneration.com/unsubscribe.aspx?d=webjournal.sk

  Just a brief note – the names and email used here, Thanh and Venn, are not real and not real contact details. We value transparency and wish to make sure you’re aware! If you want to get in touch with the genuine person behind this message, please visit our website, and we’ll associate you with the appropriate individual.}

 • Reply
  Blair Paramore
  28. novembra 2023 at 14:02

  Hello webjournal.sk Administrator.

  This is Blair here with a brief thought about your website webjournal.sk…

  I’m throughout the internet a lot and I observe a lot of business websites.

  Just like yours, several them have excellent content.

  But frequently, they come up short when it comes to connecting and connecting with someone who visits.

  I realize – it’s hard. Studies show 7 out of 10 people who arrive at a site, abandon it in moments without leaving any trace. You got the eyeball, but nothing else.

  Here’s a solution for you…

  Lead Capture is a software widget that’s functions on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address, and Phone Number. You’ll know right away they’re interested and you can call them directly to speak with them literally while they’re still on the web looking at your site.

  CLICK HERE https://turboleadgeneration.com to try out a Live Demo with Lead Capture now to see exactly how it works.

  It could be massive for your business – and because you’ve got that phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can immediately start a text (SMS) conversation – instantly… and contacting someone in that 5-minute window is 100 times more effective than reaching out 30 minutes or more later.

  Plus, with text messaging you can follow up later with new offers, content links, even just follow-up notes to maintain the conversation going.

  All I’ve just described is very easy to implement, cost-effective, and profitable.

  CLICK HERE https://turboleadgeneration.com to discover what Instant Engagement Tool can do for your business.

  You could be converting up to 100X more eyeballs into leads today!

  Blair
  PS: Instant Engagement Tool offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
  You have customers ready to talk with you at this moment… don’t keep them waiting.
  CLICK HERE https://turboleadgeneration.com to use Instant Engagement Tool now.

  If you’d like to unsubscribe click here https://turboleadgeneration.com/unsubscribe.aspx?d=webjournal.sk

  Only a rapid note – the names and email address applied in this message, Blair and Paramore, are substitutes and not actually authentic information. We esteem candor and wished to ensure you are informed! In case you wish to make contact with the actual entity behind this message, do go to our site, and we’ll connect you with the appropriate individual.

 • Reply
  Greg McVeigh
  28. novembra 2023 at 21:33

  Hello webjournal.sk Owner.

  Ready to supercharge your income effortlessly?

  Earn $136+ Per Day With This Magic Button, A One-click Payday App That Makes You Money Every Time Someone Clicks Their Mouse.

  >> https://cutt.ly/nwI9KOYS

  With kindest regards
  Greg

  Belgium, VOV, Meilegem, 9630, Hauwaart 494
  To end the receipt of these specific offers, kindly reply to this email.

 • Reply
  James Seese
  29. novembra 2023 at 19:21

  Is your website making the right first impression? In today’s digital age, a well-designed website is essential for success.

  At https://wpexpertspro.co/website/ , we specialize in crafting custom, user-friendly websites that captivate your audience. Here’s why you should choose us:

  Tailored Designs: Unique to your brand and goals.
  User-Centric: Ensuring an enjoyable experience for your visitors.
  Mobile Optimization: Seamless performance on all devices.
  SEO-Friendly: Enhancing visibility and rankings.
  Timely Delivery: Quality without compromise, on schedule.

  Ready to elevate your online presence? Contact us at https://wpexpertspro.co/website/ to discuss your requirements.

  Best regards,
  Sam

 • Reply
  Tristan Peterson
  30. novembra 2023 at 10:15

  Step Right Up! Witness the Greatest Show in the Digital Circus!

  Let me take you back to a time of wonder and excitement –

  the Grand Digital Circus! Amidst the jugglers and acrobats,

  there was one act that had everyone talking: The Invisible Website.

  People would come from miles around just to NOT see it.

  But, as the spotlight shone and the drums rolled, the Invisible Website remained… well, invisible.

  Until! From the shadows emerged a mysterious figure known only as

  ** https://warriorplus.com/o2/a/vt0lpq/j28szv **. With a flourish and a flash,

  the once invisible website was bathed in the light of adoring fans and showers of gold coins!

  Now, for a rave review from a member of our awestruck audience:

  **“I’d heard of the Invisible Website, but what I saw (or didn’t see) left me speechless.

  Then, Lead Hero stepped in, and BOOM! The transformation was nothing short of magic!“** – **Tristan the Traffic Titan**

  It’s time for your website’s main event! No more empty seats, no more silent applause. It’s showtime!

  Your ticket to the big top:

  1. **Take a leap to https://warriorplus.com/o2/a/vt0lpq/j28szv ]**

  2. Select the website package that fits your spectacle.
  3. Sit back, enjoy the popcorn, and behold as the audience (aka high-converting traffic) pours in!

  Don’t let your website be the act that nobody sees. Step into the limelight with Lead Hero and give your audience a performance they’ll never forget.

  Until the curtain rises,
  Tristan
  Ringmaster of Lead Hero Circus

  P.S. Behind every great act is a secret ingredient. Yours? ** https://warriorplus.com/o2/a/vt0lpq/j28szv **. Unveil the showstopper your website was meant to be! ️

 • Reply
  Joey Harmon
  30. novembra 2023 at 15:27

  Cool website!

  To the webjournal.sk Owner.

  My name’s Joey, and I recently discovered your site – webjournal.sk – while browsing the net. You appeared at the top of the search results, so I looked you out. Looks like what you’re doing is very cool.

  But if you don’t mind me asking – after someone like me stumbles across webjournal.sk, what normally happens?

  Is your site producing leads for your business?

  I’m assuming some, but I also gamble you’d like more… studies demonstrate that 7 out 10 who land on a site finish leaving without a trace.

  Not good.

  Here’s a notion – what if there was an effortless way for every visitor to “elevate their hand” to get a phone call from you INSTANTLY… the minute they hit your site and stated, “call me now.”

  You can –

  Web Visitor is a software widget that’s functions on your site, prepared to catch any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It allows you know IMMEDIATELY – so that you can speak to that lead while they’re literally examining your site.

  CLICK HERE https://turboleadgeneration.com to test a Live Demo with Web Visitor now to see precisely how it works.

  Time is money when it comes to linking with leads – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later can be huge – like 100 times better!

  That’s why we built out our new SMS Text With Lead feature because once you’ve captured the visitor’s phone number, you can instantly a text message (SMS) conversation.

  Think about the possibilities – even if you don’t close a deal then and there, you can follow-up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to construct a relationship.

  Wouldn’t that be cool?

  CLICK HERE https://turboleadgeneration.com to discover Web Visitor can do for your business.

  You could be converting up to 100X more leads today!
  Joey

  PS: Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even comprises Long Distance Calling.
  You have customers waiting to to talk with you right now… don’t keep them waiting.
  CLICK HERE https://turboleadgeneration.com to test Visitor now.

  If you’d like to unsubscribe click here https://turboleadgeneration.com/unsubscribe.aspx?d=webjournal.sk

  Merely a swift remark – the names and email address utilized in this communication, Joey and Harmon, are placeholders and not actually actual information. We cherish honesty and wished to confirm you are informed! If you want to connect with the real entity responsible for this note, do go to our site, and we’ll connect you with the right entity.

 • Reply
  David P. Sweet
  1. decembra 2023 at 8:22

  Hi,

  You need ways to attract new customers on social media and on blog content too, right?

  As a small business owner, it’s getting even more important to be able to create and edit videos for all the different social media platforms as well as your blog or even YouTube videos, but how do you do it without breaking the bank?

  You need to either pay for a professional to create video’s or you do it yourself. If you choose the latter option, you need to make it as professional looking as you can and for this you need video editing software.

  PowerDirector 365 is a software recommended by PCMAG, Toptenreviews and Techradar.
  Even if you’re not a professional, you can create awesome videos for websites or social media to attract a lot of targeted traffic. With the „Ai Image Generator“ function, you can instantly generate custom images, stickers, or graphics from text.

  PowerDirector 365 is great for any small business who can’t afford to hire out the video production but understands the importance of having videos on their website and on social media.

  It’s an awesome piece of technology that is truly amazing, you will be able to tackle the most difficult of video editing without spending a fortune on professionals to do the work for you.

  Pro:
  Access millions of premium videos, photos, and music tracks from Getty Images & Meta Sound Collection.
  Instantly generate custom images, stickers, or graphics from text.
  One click auto-generated subtitles for videos of any length. Create unique looks with custom fonts, colors, and text placement.

  Now click here to boost your traffic: https://www.busihelp.xyz/powerdirector

  Best,
  David P. Sweet

  UNSUBSCRIBE: https://www.busihelp.xyz/unsubscribe/

  8552 W Gage Blvd, Kennewick, WA 99336

 • Reply
  Josh Jackson
  1. decembra 2023 at 9:43

  ❌(Last Chance) … Get Your Hands on BusinessBox AI – Create & Launch Your Own AI Platforms & eShops Like ChatGPT, MidJourney & JasperAI

  I wanted to reach out and let you know about a final opportunity to get your hands on BusinessBox AI!

  >> BusinessBox AI launch is closing forever In 4 hours.
  https://bit.ly/AiBoxDiscount

  The World’s First App That Creates Your Very Own “Set N’ Forget” AI Platforms Like Mid-Journey, Jasper Ai & Chatgpt…

  And Lets You Charge People $500 To $1000 Monthly Just For Using It?

  Don’t miss out on this incredible opportunity to transform the way you work.

  >>> Act now and get BusinessBox AI
  https://bit.ly/AiBoxDiscount

  As you may already know, BusinessBox AI is designed to revolutionize the way you do AI Business.

  Here are some of the key features of BusinessBox AI:

  ✅ Create Ai Platforms Like Chatgpt, Mid-Journey & Jasperai…

  ✅ Charge Your Customers Weekly, Monthly, Or Annually

  ✅ Easily Profit $500 To $1000 Monthly Per Customer…

  ✅ Start Your Own Online Ai Eshops & Charge People For Downloading

  ✅ Built-In 200+ Ai Tools Included For Maximum Profits!

  ✅ 1-Click Payment Integration, Accept Payments Through Paypal, Stripe

  ✅ Broadcast Mass Messages To Your Customers With Our 1-Click

  ✅ Unlimited Website Hosting, Unlimited User Registrations

  ✅ Unlimited Commercial Rights Included…

  ✅ In-Depth Customer Login Details, Revenue Details & Traffic Details…

  But here’s the catch: this is the last chance to take advantage of our exclusive offer and get BusinessBox AI at a discounted price.

  That’s right, time is running out and you don’t want to miss this opportunity to enhance your productivity and streamline your work process.
  So what are you waiting for?
  Get your hands on BusinessBox AI today and experience the future of artificial intelligence. Hurry, this offer won’t last long!

  Access BusinessBox AI Now :
  https://bit.ly/AiBoxDiscount

  Best regards,
  Josh

 • Reply
  Larry Joyner
  3. decembra 2023 at 10:44

  Hey,

  I wanted to share some exciting news with you about a powerful tool that lets you create your first profitable YouTube channel with no video creation or prior tech skills…

  Yes,

  With this in your marketing arsenal,

  Even newbies can tap into 2.7 Billion YouTube subscribers with zero work & zero tech hassles.

  Now you too are willing to let artificial intelligence take the driver’s seat & get real results in 3 clicks…

  You’re in for a surprise today.

  See AI Channel In Action Here: https://www.vauleonline.co/aichannel

  World’s First Leonardo A.I Powered App Creates Done-For-You YouTube
  Channels & 4K Videos, Even Monetize Them In Just 3 Clicks

  Checkout Some Of Its Amazing Features-

  First To Market, Cutting Edge AI Technology That’s The Future Of Intelligent Solutions
  Tap Into 2.7 Billion Active YouTube Users & Convert Them Into Lifetime Buyers
  Create Stunning, Mobile Responsive YouTube Channels For Any Offer In Any Niche In 3 Clicks
  Effortlessly Generate, Customize, And Share Compelling Content On YouTube Channel.
  Use AI To Create Mind Blowing Introductions For Your YouTube Channels
  Create Eye Catchy Logos & Designs For Your YouTube Channels Using Artificial Intelligence
  Personalize Your Videos By Creating AI-Generated Anchor Images That Convert Visitors Into Customers
  Use The Power Of AI To Generate Lifelike Voiceovers Without The Need For Recording, Ensuring Seamless Narrations
  Let AI Channel Generate Scripts For Your Videos, Saving You Time And Effort In Content Creation
  No Facing The Camera or Researching Like Crazy For Creating Valuable Content On Channels
  Let Customers Literally Beg You In Exchange For Your Premium AI Channel Creation Services
  Fire All Your Expensive Tools & Services once & for all…
  Say Goodbye To Monthly Fees Or Paying For Expensive Third Party Platforms
  Get $280 Off If This Technology Doesn’t Work For You
  No Hidden Fee Or Any Extra Expenses…

  & tons of other benefits

  Wanna know more?

  SEE THE FULL SCOOP HERE: https://www.vauleonline.co/aichannel

  Here are some channels created using AI Channel-

  News Channels
  Fitness Channels
  Product Review Channels
  Science & Tech Channels
  Sports Channels
  Self Care Channels
  Affiliate Marketing Channels
  Cooking Channels
  Business Consultation Channels
  Legal Assistance Channels
  Make Money Online Channels
  Copywriting Channels

  & Here’s The Best Part…

  We’re Offering 5 Premium Bonuses Only For Early Action Takers…

  Bonus1- Ai StorePal Full Access
  Bonus2- Designo Ai Full Access
  Bonus3- HQSites Full Access
  Bonus4- WebinarStudio Full Access
  Bonus5- AiCore Full Access

  & we’re also offering cool discount on the entire funnel
  Use coupon code- CHANNEL3

  So, what’s the point of waiting?

  
GET AI CHANNEL WITH BONUSES HERE: https://www.vauleonline.co/aichannel

  Thanks,
  Larry M. Joyner

  UNSUBSCRIBE: https://www.vauleonline.co/unsubscribe/

  Address: 321 NE 3rd St, Bend, OR 97701

 • Reply
  Eric Jones
  4. decembra 2023 at 3:53

  To the webjournal.sk Administrator. my name’s Eric and for just a second, imagine this…

  – Someone does a search and winds up at webjournal.sk.

  – They hang out for a minute to check it out. I’m interested… but… maybe…

  – And then they hit the back button and check out the other search results instead.

  – Bottom line – you got an eyeball, but nothing else to show for it.

  – There they go.

  This isn’t really your fault – it happens a LOT – studies show 7 out of 10 visitors to any site disappear without leaving a trace.

  But you CAN fix that.

  Web Visitors Into Leads is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know right then and there – enabling you to call that lead while they’re literally looking over your site.

  CLICK HERE https://rushleadgeneration.com to try out a Live Demo with Web Visitors Into Leads now to see exactly how it works.

  Time is money when it comes to connecting with leads – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later can be huge – like 100 times better!

  Plus, now that you have their phone number, with our new SMS Text With Lead feature you can automatically start a text (SMS) conversation… so even if you don’t close a deal then, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just how you doing? notes to build a relationship.

  Strong stuff.

  CLICK HERE https://rushleadgeneration.com to discover what Web Visitors Into Leads can do for your business.

  You could be converting up to 100X more leads today!

  Eric
  PS: Web Visitors Into Leads offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
  You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
  CLICK HERE https://rushleadgeneration.com to try Web Visitors Into Leads now.

  If you’d like to unsubscribe click here https://rushleadgeneration.com/unsubscribe.aspx?d=webjournal.sk

 • Reply
  Eric Jones
  4. decembra 2023 at 13:13

  Dear webjournal.sk Owner! I just found your site, quick question…

  My name’s Eric, I found webjournal.sk after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for SEO, looks like it’s working well.

  So here’s my question – what happens AFTER someone lands on your site? Anything?

  Research tells us at least 70% of the people who find your site, after a quick once-over, they disappear… forever.

  That means that all the work and effort you put into getting them to show up, goes down the tubes.

  Why would you want all that good work – and the great site you’ve built – go to waste?

  Because the odds are they’ll just skip over calling or even grabbing their phone, leaving you high and dry.

  But here’s a thought… what if you could make it super-simple for someone to raise their hand, say, okay, let’s talk without requiring them to even pull their cell phone from their pocket?

  You can – thanks to revolutionary new software that can literally make that first call happen NOW.

  Web Visitors Into Leads is a software widget that sits on your site, ready and waiting to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know IMMEDIATELY – so that you can talk to that lead while they’re still there at your site.

  You know, strike when the iron’s hot!

  CLICK HERE https://blazeleadgeneration.com to try out a Live Demo with Web Visitors Into Leads now to see exactly how it works.

  When targeting leads, you HAVE to act fast – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later is huge – like 100 times better!

  That’s why you should check out our new SMS Text With Lead feature as well… once you’ve captured the phone number of the website visitor, you can automatically kick off a text message (SMS) conversation with them.

  Imagine how powerful this could be – even if they don’t take you up on your offer immediately, you can stay in touch with them using text messages to make new offers, provide links to great content, and build your credibility.

  Just this alone could be a game changer to make your website even more effective.

  Strike when the iron’s hot!

  CLICK HERE https://blazeleadgeneration.com to learn more about everything Web Visitors Into Leads can do for your business – you’ll be amazed.

  Thanks and keep up the great work!

  Eric
  PS: Web Visitors Into Leads offers a FREE 14 days trial – you could be converting up to 100x more leads immediately!
  It even includes International Long Distance Calling.
  Stop wasting money chasing eyeballs that don’t turn into paying customers.
  CLICK HERE https://blazeleadgeneration.com to try Web Visitors Into Leads now.

  If you’d like to unsubscribe click here https://blazeleadgeneration.com/unsubscribe.aspx?d=webjournal.sk

 • Reply
  Даниил
  7. decembra 2023 at 3:03

  Здравствуйте! Меня зовут Даниил Романович. Меня заинтересовал Ваш сайт.
  Я готов купить его по выгодной для вас цене. Есть бюджет в несколько миллионов рублей для покупки сайтов.
  Мы можем встретиться и провести сделку по продаже вашего сайта лично или онлайн через гаранта Telderi.ru или другим удобным способом,
  безопасность сделки является моим приоритетом.

  Для того чтобы я смог оценить сайт, прошу вас предварительно открыть его Яндекс Метрику на мою почту Daniil89217894501@yandex.ru 

  Также я готов рассмотреть и другие ваши проекты к покупке.

  Коротко обо мне: Я инвестор из Санкт-Петербурга. Представляю интересы группы частных инвесторов.

  С уважением, Даниил.

  Мои контакты для связи:
  8(921)789-45-01 мой мобильный номер или WhatsApp 
  https://t.me/Danya_spb_ru мой Telegram 
  Daniil89217894501@yandex.ru моя эл. почта

 • Reply
  Jimmy Baldwinson
  7. decembra 2023 at 12:39

  Advantages of hiring a Developer:

  Specialized Expertise
  Tailored Customization and Control
  Time and Cost Efficiency
  Custom Plugin Development
  SEO Optimization
  Ongoing Support and Maintenance
  Seamless Integration and Migration
  Scalability for Business Growth

  Hire a web developer now from us. Contact us at https://wpexpertspro.co/website/

 • Reply
  Janice Conaway
  8. decembra 2023 at 11:05

  Howdy webjournal.sk Webmaster.

  My name is Janice and, unlike numerous emails you might get, I would like to rather provide you with a word of congratulations – Kudos!

  What for?

  Part of my job is to check out websites and the work you’ve done with webjournal.sk absolutely is remarkable.

  It’s clear you have taken building a website seriously and made a genuine investment of time and resources into making it superior.

  Nonetheless, there is, however, a catch-22… more accurately, a question…

  So, when someone like me stumbles upon your site – maybe at the peak of the search results (good job by the way) or just through a random link, how do you find out?

  More importantly, how do you make a link with that person?

  Studies show that 7 out of 10 visitors don’t stick around – they’re there one second and then gone with the wind.

  I have a way to create INSTANT engagement that you may not have known about…

  Instant Engagement Tool is a software widget that’s operates on your site, set to capture any visitor’s Name, Email address, and Phone Number. It allows you know IMMEDIATELY that they’re interested – so that you can chat to that lead while they’re actually browsing webjournal.sk.

  CLICK HERE https://turboleadgeneration.com to experience a Live Demo with Lead Capture now to see precisely how it works.

  It might be a significant improvement for your business – and it gets even better… once you’ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation – immediately (and there’s literally a 100X difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes.)

  Plus then, even if you don’t close a deal instantly, you can follow up later on with text messages for new offers, content links, even just follow-up notes to develop a relationship.

  All I’ve just described is easy, convenient, and productive.

  CLICK HERE https://turboleadgeneration.com to discover what Lead Capture can do for your business.

  You might be converting up to 100X more leads today!

  Janice
  PS: Lead Capture offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
  You have customers waiting to talk with you immediately… don’t keep them waiting.
  CLICK HERE https://turboleadgeneration.com to try Lead Capture now.

  If you’d prefer to unsubscribe click here https://turboleadgeneration.com/unsubscribe.aspx?d=webjournal.sk

  Just a brief message – the names and email address used here, Janice and Conaway, are stand-ins and not actual information. We cherish transparency and wished to make sure you are conscious! If ever you aspire to get in touch with the true entity responsible for this memo, please go to our website, and we’ll connect you with the right person.

 • Reply
  Phil Stewart
  9. decembra 2023 at 3:04

  I now offer contact form blasting service. With my DFY service you can either do a targeted blast to only websites that match your criteria or bulk blast large volumes of sites worldwide. Prices start at just $50 to reach 500,000 bulk sites. Contact me at my email or skype below for details.

  P. Stewart
  Skype: live:.cid.e169e59bb6e6d159
  Email: ps3475@gomail2.xyz

 • Reply
  Fredric Manton
  9. decembra 2023 at 6:49

  Hi webjournal.sk Administrator.

  This is Fredric here with a short thought about your website webjournal.sk…

  I’m on the internet quite a bit and I observe a lot of business websites.

  Just like yours, a number of them have excellent content.

  But all too often, they come up short when it comes to engaging and linking with someone who visits.

  I get it – it’s hard. Studies show 7 out of 10 people who visit a site, abandon it in moments without leaving even a trace. You got the eyeball, but nothing else.

  I have a solution for you…

  Instant Engagement Tool is a software widget that’s functions on your site, prepared to capture any visitor’s Name, Email address, and Phone Number. You’ll know immediately they’re interested and you can call them directly to talk with them literally while they’re still on the web looking at your site.

  CLICK HERE https://turboleadgeneration.com to test a Live Demo with Web Visitors Into Leads now to see precisely how it works.

  It might be massive for your business – and because you’ve got that phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation – instantly… and contacting someone in that 5-minute window is 100 times more powerful than reaching out 30 minutes or more later.

  Plus, with text messaging you can follow up later with new offers, content links, even just follow-up notes to maintain the conversation going.

  All I’ve just described is extremely simple to implement, cost-effective, and profitable.

  CLICK HERE https://turboleadgeneration.com to learn what Instant Engagement Tool can do for your business.

  You can be converting up to 100X more eyeballs into leads today!

  Fredric
  PS: Lead Capture offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
  You have customers ready to talk with you immediately… don’t keep them waiting.
  CLICK HERE https://turboleadgeneration.com to try Web Visitors Into Leads now.

  If you’d prefer to unsubscribe click here https://turboleadgeneration.com/unsubscribe.aspx?d=webjournal.sk

  Just a rapid notification – the names and email address used in this message, Fredric and Manton, are stand-ins and not genuine contact details. We appreciate transparency and wanted to assure you’re conscious! Should you wish to communicate with the real one responsible for this message, do visit our site, and we’ll associate you with the correct entity.

 • Reply
  Donna Coffman
  9. decembra 2023 at 20:12

  Hi owner of webjournal.sk,

  You don’t need to be Shakespeare to make a living writing…

  You might not know it, but Stephenie Meyer is worth an incredible $125 million – and that’s all thanks to the classic novel she wrote; Twilight, the captivating story of love between a human and a vampire. This popular series was able to break international records with five smash-hit films that grossed over one billion, despite the criticism from Psychology Today, who described it as “worse than just a bad book”.

  But, this proves that it’s not necessary to be a renowned author in order to start earning royalty checks for writing. Not only do these come in the form of full-length books, but you can also earn around 100 bucks for a single article about gardening tips.

  In fact, writing a series of leaflets about your local library can bag you a whopping 500 bucks.

  Now, if you want to start raking in the royalty checks, you’ve got to know where to look.

  Well, I’ve got the perfect place – click here to see which writing royalty checks are currently up for grabs: https://www.vaulemedia.com/writingpaid .

  Wishing you all the best!

  Donna

  (The relationship between Vaulemedia and Paidonlinewritingjobs is a partnership, we are two separate companies)
  UNSUBSCRIBE: https://www.vaulemedia.com/unsubscribe

Leave a Reply