Gréci sú na históriu hrdí: Každé dieťa už v predškolskom veku vie, čo jeho predkovia dosiahli v minulosti

Spolu s pribúdajúcou migráciou a častým stretom odlišných kultúr vznikajú aj rôzne reakcie na iné národy. Na sociálnych sieťach je priveľa názorov a žiaľ, zväčša prevládajú tie negatívne. Oslovili sme preto gréckeho študenta medicíny, ktorý na Slovensku býva už tretí rok, aby sme zistili, aký názor má pre zmenu cudzinec na nás.

Prečo ste si pre štúdium zvolili práve Slovensko?

Študovať zubné lekárstvo je v Grécku takmer nemožné. Každý rok do tohto odboru príjmu iba sto študentov a počet záujemcov dosahuje až stotisíc. Preto je voľba štúdia v zahraničí pre niekoho, kto sa chce stať zubárom, viac ako prijateľná. Okrem toho, Slovensko je súčasťou Európskej únie a úroveň univerzít je tu v porovnaní s inými krajinami relatívne vysoká. Bratislava leží v centre Európy, čo ponúka veľa príležitostí na sebarealizáciu, stret s inými kultúrami a socializáciu. Inšpirovali ma aj moje dve sesternice, ktoré tu tiež študovali.

Čo na Slovensku obľubujete?

Slovensko je naozaj krásna krajina s mnohými úžasnými miestami, ktoré ponúkajú plno aktivít, zážitkov a bádania. Miestna kuchyňa je vynikajúca a ľudia, ktorí sú otvorení skúšaniu nových chutí, budú určite spokojní. Slováci sú veľmi priateľskí a pripravení vždy pomôcť, čo je len dôkazom ich pohostinnosti. Ako študent lekárskej fakulty nemôžem vynechať ani systém zdravotnej starostlivosti a tiež lekárov, ktorí sa vždy starostlivo postarajú o svojich pacientov.

Potvrdili sa vám niektoré zo zaužívaných stereotypov o Slovákoch?

Určite môžem povedať, že Slováci veľa pijú, bez toho, aby pomysleli na čas či miesto. Vidieť preto ľudí opitých už o ôsmej ráno nie je nič výnimočné. Ak sa okrem toho o Slovákoch hovorí aj ako o ľahko urážlivých ľuďoch, tak v tomto podnapitom stave to platí určite. To, že máte najkrajšie ženy môžem len potvrdiť a postrehli to už aj iní cudzinci. O Slovensku je tiež známe, že máte veľa spoločného s Českom, avšak starší ľudia z iných krajín, ako napríklad v Grécku, dodnes nerozumejú rozdielu medzi vami.

Aké stereotypy majú Gréci?

Aj Grécko je plné stereotypov a musím priznať, že mnohé z nich sú, žiaľ, aj pravdivé. Napríklad význam rodiny je u nás úplne odlišný. Príbuzní ako tretí, či štvrtý bratranec, sú rovnako dôležití ako brat či sestra. Tak vznikajú obrovské rody a ešte väčšie rodinné večere. Hlavným znakom Grékov je aj šťastná a uvoľnená nálada. Vedci to spájajú s teplým a slnečným počasím, ktoré u nás pretrváva po celý rok. Medzi ďalšie črty patrí výrazná gestikulácia, dvojnásobné bozkávanie pri stretnutí, preferencia domácich potravín a veľká hrdosť na svoj pôvod a krajinu.

Na čo sú Gréci okrem svojej vlasti ešte hrdí?

Je to najmä história. Verte tomu, alebo nie, každé dieťa pozná veľké osobnosti či významné udalosti z dejín Grécka ešte skôr než začne chodiť do školy. Okrem toho sem patria aj jedlo či jedinečné kúty s nádherným západom slnka.

Chýbajú vám tieto veci?

Samozrejme. Najviac mi chýba more a príjemné teplé počasie, na ktoré som bol zvyknutý po väčšinu roka. Okrem toho mi chýbajú aj tradičné grécke jedlá, nápoje a, samozrejme, rodina a priatelia.

Čo majú naše krajiny spoločné a v čom sú odlišné?

Povedal by som, že máme viac spoločného, ako odlišného. Náboženstvo je čiastočne odlišné, ale v súčasnosti, keď sa na jednom kontinente prelína viacero kultúr, sa zvyšuje počet spoločných znakov. Hodnoty ako čestnosť, vernosť, rodina, pohostinnosť či správanie sú podobné. Systém práva sa, pokiaľ viem, taktiež moc nelíši, a okrem toho, v oboch krajinách sa nájde plno ľudí s láskou pre šport a vytrvalosť v dennodenných povinnostiach.

Stretli ste sa na Slovensku s predsudkami voči cudzincom?

Iste, v každej krajine sú ľudia, ktorí nemajú radi cudzincov. V škole, a to najmä ak dôjde na tému o národnosti, môžu niekedy vznikať problémy najmä u starších profesorov. Okrem toho som sa však na Slovensku stretol aj s nízkou úrovňou anglického jazyka. Vyplýva to pravdepodobne z menšieho cestovného ruchu a histórie, keď bola preferovaná ruština či nemčina. Podobné problémy môžu spôsobovať komplikácie pri socializácii cudzincov. Preto dúfajme, že sa úroveň angličtiny v najbližších rokoch zlepší.

Chcete zostať na Slovensku aj po štúdiu?

To je veľký problém každého gréckeho študenta. V našej krajine je totiž neustále platná branná povinnosť pre mužov. Ak by niekto odmietol vojenský výcvik, dôsledky by boli vážne, pretože sa prakticky nemôžete vrátiť domov. Preto, ak si po ukončení štúdia ihneď nenájdem prácu so zameraním na zubné lekárstvo, som povinný sa vrátiť a odslúžiť rok vlasti.

Text a foto: Dominika Krajčovičová

You Might Also Like

20 komentárov

 • Reply
  Scrap copper waste disposal
  2. februára 2024 at 10:26

  Circular economy in copper recycling Copper scrap prices Copper scrap shipment tracking

 • Reply
  Copper scrap sampling
  3. februára 2024 at 8:47

  Copper scrap recycling process Scrap copper reclamation Copper scrap product marketing

 • Reply
  Aluminium scrap embossing
  4. februára 2024 at 3:58

  Scrap aluminium upgrading Aluminium recycling ecosystem Aluminium scrap purification

 • Reply
  Copper scrap waste reduction practices
  4. februára 2024 at 4:59

  Copper scrap classification Copper scrap sustainability certification Copper scrap recycling industry

 • Reply
  Iron waste recovery solutions
  5. februára 2024 at 7:02

  Scrap metal import regulations Ferrous material auditing Iron scrap shredding

  Ferrous material waste audits, Iron scrap separation, Scrap metal processing technology

 • Reply
  Aluminum window frames scrap
  7. februára 2024 at 12:17

  Urban metal scavenging Aluminium recycling industry trends Scrap aluminium resale
  Scrap metal recovery center, Aluminum cable trader, Precious metal market dynamics

 • Reply
  Scrap iron reclamation center
  7. februára 2024 at 19:12

  Metal scraps reclamation center Ferrous material market insights Iron recycling yard

  Ferrous metal recycling knowledge, Iron waste repurposing facility, Metal scrap yard solutions

 • Reply
  Aluminium scrap environmental stewardship
  8. februára 2024 at 0:29

  Scrap metal repurposing solutions Scrap aluminium repurposing innovation Aluminium scrap repelletization
  Scrap metal quality standards, Scrap aluminum cable value, Metal waste treatment

 • Reply
  Iron scrap yard management
  8. februára 2024 at 5:11

  Metal waste traceability Ferrous material market trends Iron scrap reclaiming and reprocessing

  Ferrous salvaging, Iron raw material procurement, Metal scrap traceability

 • Reply
  Aluminium recycling environmental impact
  8. februára 2024 at 14:27

  Scrap metal reclamation and reutilization Aluminium recovery Aluminium waste audit
  Metal scrap repurposing, Aluminum cable scrap specifications, Scrap metal refurbishing and recycling

 • Reply
  Iron waste reclamation and reprocessing
  8. februára 2024 at 17:53

  Environmentally friendly scrap metal trading Ferrous waste product stewardship Iron scrap retrieval

  Ferrous material recycling regulatory adherence, Iron scrap collection, Metal repurposing

 • Reply
  Aluminium scrap community engagement
  8. februára 2024 at 23:04

  Metal reclaiming facility Aluminium waste disposal regulations Aluminium powder coating scrap recycling
  Scrap metal product distribution, Buy aluminum cable, Metal waste branding

 • Reply
  Aluminium scrap recycling rates
  9. februára 2024 at 7:33

  Bronze scrap recycling Aluminium recycle market overview Scrap aluminium recovery innovations
  Scrap metal inspection, Types of aluminum cable scrap, Environmental compliance in metal recycling

 • Reply
  Iron scrap logistics services
  9. februára 2024 at 11:09

  Metal scrap yard collection Ferrous scrap cost reduction Iron and steel scrapping and recovery

  Ferrous material employee well-being, Iron reclaiming plant, Scrap metal reclamation center services

 • Reply
  Scrap copper extraction
  10. februára 2024 at 5:16

  Copper recovery services Recycled copper products Scrap Copper separation methods

  Metal recovery solutions, Copper scrap industry networking, Scrap metal recovery and brokerage

 • Reply
  Industrial copper reuse
  10. februára 2024 at 12:43

  Copper scrap market insights Copper naturally develops a patina or a greenish-blue layer over time because of oxidization. However, there are a few ways to slow down the process and prevent copper from turning green: 1. Clean copper regularly with a mild detergent and a soft cloth. This helps remove dust and dirt, which can speed up the oxidization process. 2. Apply a protective coating to the copper. You can use a clear lacquer or wax to seal the surface of copper and prevent it from coming in contact with air. 3. Store copper items away from humidity and dampness. Moisture can accelerate the patina formation on copper. 4. Avoid exposure to harsh chemicals and acids. These can damage the copper surface and lead to faster oxidation. 5. If you want to maintain the natural shine of copper, polish it regularly with a copper cleaning solution or a homemade mixture of vinegar and salt. By following these tips, you can slow down the aging process of copper and keep it looking shiny and new for longer Metal recovery yard collection Copper scrap granulation Copper wire scrap yard Copper scrap management Copper scrap price trends Metal reclaiming

 • Reply
  Iron recuperation
  10. februára 2024 at 17:23

  Scrap metal reclaiming solutions Ferrous scrap reclamation facility Iron scrap reuse

  Ferrous metal reclamation yard, Iron alloy recycling, Metal waste reusability

 • Reply
  Copper scrap emergency protocols
  10. februára 2024 at 23:09

  Copper scrap stockpiling Copper is a natural element that is present in the environment, often in rock, soil, water, and vegetation. While it is an essential nutrient for plants and animals, it can also pose health risks to humans when present in high concentrations. Exposure to elevated levels of copper can occur through contaminated drinking water, food, or occupational exposures. Acute copper poisoning is rare, but it can cause abdominal pain, nausea, vomiting, and diarrhea. Long-term exposure to high levels of copper can lead to liver and kidney damage, anemia, and neurological effects such as tremors and seizures. Additionally, exposure to high levels of copper has been associated with an increased risk of cancer. The health effects of copper are primarily dependent on the level and duration of exposure. The Environmental Protection Agency (EPA) has set a maximum contaminant level (MCL) of 1.3 milligrams per liter (mg/L) for copper in drinking water to protect against acute and chronic health effects. However, this level may not be protective for vulnerable populations such as young children and pregnant women. To reduce exposure to copper in the environment, it is important to ensure that drinking water is properly treated and tested for copper levels. Additionally, reducing the use of copper-containing pesticides and fungicides in agricultural practices can also help to reduce the amount of copper in the environment. In conclusion, while copper is necessary for many biological processes, exposure to high levels of copper in the environment can pose a health risk to humans. Careful monitoring and mitigation of copper pollution are important to protect human health and the environmental Non-ferrous scrap metal Copper scrap material testing Copper scrap grades Copper scrap management Scrap Copper wire stripping machine Metal waste handling

 • Reply
  Iron scrap recycling and reclamation
  15. februára 2024 at 22:00

  Scrap metal recycling facility Metal reclaiming and reutilization services Iron reclamation and recycling

  Ferrous metal recycling business, Iron repurposing solutions, Circular economy metal practices

 • Reply
  Copper scrap track and trace
  16. februára 2024 at 6:31

  Copper scrap resale value Copper scrap storage Metal scraps reprocessing
  Reception of Copper cable scrap, Scrap metal repurposing technologies, Bare bright copper recycling

  Scrap metal export procedures, Innovative technologies for copper scrap recycling, Eco-friendly recycling of Copper cable, Metal waste compacting

Leave a Reply