Vizionári na tému: Prežijú mladí ľudia v 21. storočí?

V pondelok 24. októbra 2022 sa žiaci prvého ročníka Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zúčastnili konferencie Vizionári na tému: Prežijú mladí ľudia v 21. storočí? V priestoroch Zážitkového centra vedy – Aurelium bolo vyhradených približne sto miest pre študentov stredných aj vysokých škôl, aby mohli byť priamou súčasťou tejto diskusie o mladých ľuďoch, budúcnosti a vzdelávaní. Diskusiu otvoril Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorý svojou úvodnou prezentáciu predstavil a bližšie priblížil diskutovanú tému a načrtol, akým smerom sa bude diskusia uberať.

Na začiatku hovoril o význame školstva pre spoločnosť. V skratke predstavil niekoľko grafov, ktoré poukazovali na stav Slovenska v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie a aj krajinami mimo nej. Pri tejto téme sa dotkol aj otázky týkajúcej sa celoživotného vzdelávania, kde podľa prieskumov na Slovensku až 64 percent dospelých nevidí dôvod vzdelávať sa ďalej alebo dovzdelávať sa. Rovnako z prieskumov realizovaných v rokoch 2009 až 2018 vidíme pribúdanie skoršieho odchodu zo škôl, čo výrazne ovplyvňuje aj výskumy v oblasti gramotnosti, najmä funkčnej gramotnosti. 

To veľmi úzko súvisí s ďalšou často diskutovanou témou, ktorou je kritické myslenie. Študenti, ktorí nie sú v tejto téme dostatočne vzdelaní, oveľa častejšie podliehajú konšpiráciám a dezinformáciám. Samozrejme, nie je to len o nich, ale aj o pedagógoch. Tí berú tému kritického myslenia ako povinnosť, niekoľkokrát do roka pripravia pre študentov menšie projekty, no neprikladajú tomu mimoriadnu pozornosť. Mnohí to dokonca pokladajú za zbytočnú záťaž. 

Cieľom konferencie bolo opätovne predložiť dlho diskutované témy. Jednou z nich je aj otázka financovania školstva a (ne)dostatočného ohodnotenia pedagógov. „Investícia do vzdelania = investícia do ekonomiky,“ povedal počas svojej prezentácie Vladimír Šucha. Z rôznych strán počúvame, že mladí Slováci chodia študovať do zahraničia a len malé percento sa po skončení vysokej školy vráti späť. Zatiaľ sa ale nedarí nájsť riešenie, ktoré by tento trend zmenilo. Existujú však odborníci, ktorí sa venujú tejto problematike, a práve s nimi pokračovala diskusia v druhej časti konferencie. 

Prvým hosťom bola poslankyňa Európskeho parlamentu Miriam Lexmann, ktorá nadviazala na V. Šuchu a otvorila ďalšiu aktuálnu tému týkajúcu sa sociálnych sietí, kde sa dnes mladí zvyknú často schovávať pred vonkajšou realitou. Algoritmy ich vtiahnu do akejsi bubliny a príspevky sa im zobrazujú len na základe ich preferencií. V takomto prípade je oveľa ťažšie vyvrátiť možné konšpiračné teórie, ktoré sú im na sociálnych sieťach podsúvané. „Zatláčajú nás do bubliny, kde nepoznáme názor iných ľudí, názor spolužiaka a práve tu je kľúčové, aby sme vytvorili legislatívny rámec, ktorý by chránil slobodu slova konkrétnej osoby, ale nie virtuálneho účtu,“ doplnila Miriam Lexmann. 

Ďalšími odborníčkami pozvanými do diskusie boli riaditeľka Súkromnej základnej školy BESST v Trnave Eva Polláková a zakladateľka a riaditeľka súkromnej základnej školy Brilliant Stars Venus Jahanpour. Obe hostky boli pre debatu prínosom, pretože ukázali, ako je možné dosahovať pozitívne zmeny v praxi. Samozrejme, je to často aj otázkou peňazí. To však nebolo predmetom diskusie – podstatou bolo ukázať, že žiakom sa dá venovať aj inak než len v rámci vyučovacích hodín. 

Na tieto myšlienky nadviazal aj ďalší hosť, zakladateľ siete súkromných škôl Daniel Bútora, ktorý poukázal na problém súčasného vyučovania. To podľa jeho názoru žiakov nepripravuje na praktický život. To ich, spolu s nezáujmom o žiakov zo strany učiteľov, odrádza od ďalšieho štúdia. Počas celej diskusie mali študenti možnosť klásť otázky prostredníctvom online portálu, na ktoré odpovedal najmä Daniel Bútora. 

Diskusie sa zúčastnil aj pedagóg a hudobník Ivan Šiller. Ako pedagóg dlhodobo pracuje so študentmi a mladými ľuďmi a ako počas diskusie niekoľkokrát zdôraznil, pokiaľ sa žiakom dostatočne venujeme, môžeme tým ovplyvniť nielen ich vzdelanie, ale aj celkovú budúcnosť. 

Jedným z najviac diskutovaných problémov v poslednom čase sa zaoberá aj riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Janette Motlová. Úzkosť, strach a samota. Tieto pocity sa čoraz častejšie objavujú v životoch mladých ľudí, najmä po pandemickej dobe, ktorá výrazne ovplyvnila psychiku študentov. Podľa posledných prieskumov vzrástli mentálne poruchy u mladých ľudí za posledné roky až štvornásobne. U dievčat je toto percento ešte o čosi vyššie. Práve osamelosť ich núti uzatvárať sa do prostredia sociálnych sietí a tam si hľadať svoju komunitu, o ktorej si myslia, že v nej nájdu pochopenie. Väčšinou sa to však končí ešte väčším sklamaním. 

Po tejto diskusii nasledovala krátka prestávka s občerstvením a od 11. hodiny sa začalo živé vysielanie prostredníctvom TVNOVINY.sk. Túto časť diskusie s odborníkmi viedla moderátorka Zlatica Švajdová Puškárová. Do debaty sa otázkami zapojili aj niektorí študenti. Na mnohé z nich sa aj z časového hľadiska nepodarilo odpovedať, no aj napriek tomu určite otvorili a načrtli ďalšie oblasti, ktorým by bolo dobré sa venovať. Možno by stálo za zváženie, či by v publiku pri ďalšej takejto debate nemali namiesto študentov sedieť pedagógovia, alebo niektorí politici.

Autorka: Alexandra Poliačiková

Foto: autorka

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply