Počúvajme vedcov a klimatológov, hovorí mladá enviro reportérka

Adriána (tretia zľava) na fotografii spolu s Mladými reportérmi z iných krajín

Adriána (tretia zľava) na fotografii spolu s Mladými reportérmi z iných krajín

Adriána Henčeková, študentka žurnalistiky a členka programu Mladí reportéri pre životné prostredie, rozpráva o tom, čo pre ňu tento projekt znamená

Ako ste sa dostali k programu Mladí reportéri pre životné prostredie?

Ešte na základnej škole som navštevovala enviro krúžok, ktorý viedla moja vtedajšia učiteľka biológie. Mali sme veľmi dobrý vzťah. Poznala ma a vedela, že rada píšem, aj keď vtedy skôr básničky a iné umelecké texty. Oslovila ma s ponukou zapojiť sa do programu Mladí reportéri pre životné prostredie, ktorá prišla na školu. Síce zostávali len tri dni do uzávierky súťaže, no skúsila som to. Uspela som v národnom, aj v medzinárodnom kole a už je to ôsmy rok, čo som do projektu zapojená.

Môžete nám mladých reportérov v krátkosti predstaviť?

Mladí reportéri pre životné prostredie je medzinárodný enviro vzdelávací program, určený primárne pre školy, ale môžu sa doň zapojiť aj jednotlivci. Tých voláme freelanceri. Tento program sa snaží rozvíjať environmentálne povedomie žiakov spolu s mediálnymi zručnosťami, ale aj občianskou participáciou.

Občianska participácia? Ako to myslíte?

Pod týmto pojmom si môžeme predstaviť nejaký aktivizmus na lokálnej úrovni. Napríklad ma trápia znečistené brehy rieky, v ktorej blízkosti bývam. Namiesto „frflania“ oslovím mestský úrad, ktorý mi povie, že sa o ne stará rybársky zväz. Kontaktujem ich a zistím, že brehy čistia len raz do roka. Vezmem rukavice, vrecia a zorganizujem brigádu. Napíšem o tomto probléme, zdieľam to v miestnej komunite, čím ju aj vzdelávam. Zároveň prispejem k odstráneniu, respektíve zlepšeniu problému. Je to veľmi hmatateľný príklad, samozrejme, nie vždy sa dá všetko vyriešiť vlastnými silami. Prinajmenšom však môžem osloviť kompetentných, ktorí s tým už niečo urobiť vedia.

Adriána a vtedajší minister životného prostredia László Sólymos

Čo máte na tomto programe najradšej?

Asi to, že spája žiakov, učiteľov, ale aj verejnosť so záujmom o životné prostredie. Keď som v programe začínala, bolo ťažké nájsť rovesníka, ktorý by sa touto témou zaoberal. Občas ma to nebavilo, pretože som sa cítila sama, ale program mi ukázal, že je veľa mladých po celom svete, ktorým na tom záleží. Tiež mám rada to, že sa všetci, od študentov cez učiteľov až po koordinátorov a lektorov, spoločne vzdelávame a posúvame vpred, a tým sa zlepšuje aj kvalita celého programu.

Aký je váš najväčší úspech spojený s týmto programom?

Ak myslíte nejaký „hmatateľný“ úspech, tak asi to, že som sa s fotografiou Uväznený umiestnila na prvom mieste na medzinárodnom kole súťaže Mladých reportérov pre životné prostredie v roku 2017. Ale za najväčší úspech považujem to, že mi tento program dal veľa odborných zručností a v konečnom dôsledku aj profesijné zameranie.

Aké odborné zručnosti?

Napríklad základy pre tvorbu videa, či spôsoby, ako si zháňať informácie potrebné na písanie článku.

Víťazná fotografia Uväznený

Čo je pre vás v tomto programe najnáročnejšie?

Neustále vymýšľať nové veci, nezaspať a skrátka prispôsobovať sa aktuálnym požiadavkám zapojených škôl. Mladším žiakom, a teda začínajúcim reportérom, vymýšľame workshopy a teraz webináre so základmi tvorby článku, videí alebo fotografií. Starších reportérov na stredných školách môžeme už vzdelávať viac o konkrétnych témach, akými sú klimatická zmena, zero waste životný štýl či územné plánovanie. Za tie roky, čo som v programe, vidím, že sa to mení rýchlo. Pred nejakými piatimi rokmi sme sa rozprávali osobne a cez emaily, sociálne siete sme zanedbávali. Teraz sa všetko presunulo na sociálne siete, do online priestoru, a my zrazu máme za sebou niekoľko úspešných webinárov a ďalšie nás čakajú.

Ktorý enviro problém je podľa vás najdôležitejší? Na ktorý treba najviac apelovať?

Určite klimatická zmena. Ako ľudstvo čelíme kríze a je načase počúvať vedcov a klimatológov. Aj v našom programe sme túto tému dostali na poprednú priečku.

Máte nejaké tipy pre tých, ktorí sa chcú začať správať ekologickejšie?

Nech skrátka začnú od maličkostí ako je vlastná fľaša na vodu, taška, vrecká či zodpovedné nakupovanie. O separovaní odpadu sa už, dúfam, ani nemusíme baviť. Týmito malými krokmi, ktoré robíme ako jednotlivci, vieme ovplyvniť svoje okolie. To môže prerásť až do nejakého lokálneho aktivizmu. Ak s niečím nie sme vo svojom okolí spokojní, skúsme to zmeniť, či už vlastnými silami alebo poprosme o pomoc.

Autor: Veronika Hubinská
Foto: súkromný archív Adriány Henčekovej

You Might Also Like

25 komentárov

 • Reply
  Copper scrap emissions control
  2. februára 2024 at 16:52

  Copper scrap sustainability practices Recycled copper materials Copper scrap storage

 • Reply
  Export procedures for Copper scrap
  3. februára 2024 at 4:26

  Copper scrap seller Copper scrap material testing Copper acetate recycling

 • Reply
  Aluminium scrap procurement
  4. februára 2024 at 8:31

  Aluminium recycling future trends Aluminium byproduct repurposing Aluminium scrap refining

 • Reply
  Scrap iron reutilization
  4. februára 2024 at 16:07

  Scrap metal scrap yard Ferrous metal hauling Iron waste disposal facility

  Ferrous material resource recovery, Iron scrap reclaiming yard, Metal recovery and reprocessing

 • Reply
  Iron material recovery
  5. februára 2024 at 0:26

  Scrap metal grading Ferrous material logistics and handling Iron scrap material recovery

  Ferrous material trade restrictions, Scrap iron resale, Metal scrap reprocessing plant

 • Reply
  Aluminium scrap trading market
  5. februára 2024 at 21:23

  Scrap metal market intelligence Aluminium alloys reclamation Scrap aluminium suppliers
  Scrap metal shipment, Aluminum cable scrap melting process, Metal recovery industry

 • Reply
  Aluminium scrap ingot production
  6. februára 2024 at 13:47

  Scrap metal inventory tracking Aluminium recycling trends Aluminium scrap quality management
  Metal waste recovery and recycling, Upcycling aluminum cables, Scrap metal depots

 • Reply
  Aluminium recycling capacity
  7. februára 2024 at 3:40

  Scrap metal recovery and repurposing Aluminium scrap emissions control Scrap aluminium compactor
  Metal rejuvenation, Buying aluminum cable scrap, Metal waste recycling solutions

 • Reply
  Iron scrap reconstruction
  7. februára 2024 at 13:56

  Metal recycling infrastructure Ferrous material monitoring Iron scrap processing machinery

  Ferrous material pollution prevention, Iron scrap disposal, Scrap metal export procedures

 • Reply
  Aluminum scrap salvage yards
  7. februára 2024 at 18:46

  Scrap metal reclamation and reutilization solutions Scrap aluminium market analysis Aluminium scrap appraisal
  Metal scrap reutilization, Reducing landfill waste with aluminum cable scrap recycling, Metal separation services

 • Reply
  Iron recuperation
  8. februára 2024 at 1:52

  Sustainable scrap metal operations Ferrous material waste minimization Iron waste handling

  Ferrous scrap recollection, Iron waste reclaiming center, Scrap metal purchasing

 • Reply
  Scrap aluminium lifecycle assessment
  8. februára 2024 at 5:15

  Robotics in metal recycling Aluminium recycling investments Scrap aluminium market research
  Scrap metal import regulations, Environmental impact of aluminum cable scrap, Scrap metal value evaluation

 • Reply
  Iron scrap evaluation
  8. februára 2024 at 15:14

  Scrap metal inventory tracking Ferrous material recycling monitoring Iron salvaging depot

  Ferrous material circular economy, Iron and steel reclaiming, Scrap metal procurement firm

 • Reply
  Aluminium recycling infrastructure
  8. februára 2024 at 20:02

  Scrap metal legal compliance Scrap aluminium inventory Aluminium scrap utilization techniques
  Metal waste recovery and reuse, Environmental impact of aluminum cable recycling, Metal scrap export regulations

 • Reply
  Iron and steel recycling and reclamation yard
  9. februára 2024 at 8:28

  Scrap metal waste Ferrous material recycling cost optimization Iron scrap dealers

  Ferrous material production efficiency, Iron scrap trade, Scrap metal pricing strategies

 • Reply
  Aluminium scrap buying prices
  9. februára 2024 at 11:30

  Metal recycling processing Scrap aluminium resource utilization Aluminium scrap recycling rates
  Scrap yard operations, Scrap aluminum cable disposal methods, Salvage metal recycling

 • Reply
  Iron repurposing plant
  9. februára 2024 at 21:05

  Metal recycling solutions Ferrous material waste audits Iron recovery plants

  Ferrous material emergency response procedures, Iron and steel reclaiming services, Scrap metal recovery and recycling center

 • Reply
  Copper scrap crushing
  10. februára 2024 at 2:05

  Copper scrap equipment Copper scrap metal Scrap Copper wire stripping machine

  Scrap metal processing and recycling, Copper scrap recovery process, Scrap metal recovery industry

 • Reply
  Copper scrap trade associations
  10. februára 2024 at 12:45

  Copper ingot scrap purchase Copper has been used in electrical transmission lines for many years due to its excellent electrical conductivity. However, in recent times, other materials such as aluminum and steel have been used extensively for various reasons. One of the main reasons why copper is not commonly used in transmission lines today is its high cost. Copper is a relatively expensive metal compared to other materials such as aluminum and steel. As the demand for energy transmission and distribution systems continues to grow, the cost of copper conductors for these systems can become prohibitively high. Another reason why copper is not used in transmission lines is its weight. Copper is a denser metal than aluminum, which means that it would require more structural support if used in transmission lines. This additional weight can lead to higher installation and maintenance costs. Corrosion is also a factor that limits the use of copper in transmission lines. Copper is prone to corrosion, which can reduce its conductivity and cause it to degrade over time. This can lead to increased maintenance costs and even failure of the transmission line in extreme cases. Finally, aluminum has become the preferred choice for transmission lines due to its lightweight, low cost, and good electrical conductivity. Unlike copper, aluminum has a high strength-to-weight ratio, making it easier to install and maintain. Aluminum is also more resistant to corrosion than copper, making it a more durable choice for outdoor installations. In summary, copper is no longer commonly used in transmission lines due to its high cost, weight, susceptibility to corrosion, and the emergence of more practical alternatives such as aluminum Scrap metal reclamation yard Copper scrap purification Copper sheet coil scrap buyer Copper scrap extrusion Copper scrap recovery process Scrap metal sustainability practices

 • Reply
  Industrial copper recycling
  10. februára 2024 at 20:01

  Copper scrap authenticity verification Copper is a popular choice for electrical wiring due to its superior electrical conductivity, thermal conductivity, malleability, and resistance to corrosion. Electrical conductivity refers to the ability of a material to conduct electricity, and copper is one of the best conductors of electricity. This means that electrical signals can pass through copper wires with minimal resistance, allowing for efficient transmission of electricity. Copper is also an excellent thermal conductor, meaning it can transfer heat easily. This is important because electrical currents generate heat, and copper wiring can help dissipate that heat to prevent damage or overheating. Copper is also very malleable, meaning it can easily be shaped and bent without breaking. This makes copper wiring easier to install and work with than other materials. Finally, copper is highly resistant to corrosion, meaning it will not easily degrade over time due to exposure to the elements, moisture, or other factors that might damage lesser materials. All of these factors make copper a reliable, efficient, and cost-effective choice for most electrical wiring applications Metal recovery processing Scrap copper yard Copper recovery services Copper scrap volume estimation Copper motor recycling Metal waste refabrication

 • Reply
  Jseraldtaipt
  11. februára 2024 at 11:07

  Cialis Efectos Secundarios A Largo Plazo
  (Admin)
  Cialis 5 mg prezzo tadalafil 5 mg prezzo tadalafil 5 mg prezzo

 • Reply
  Iron scrap reprocessing strategies
  16. februára 2024 at 6:33

  Scrap metal reclaiming solutions Metal waste reprocessing plant Iron scrap management services

  Ferrous scrap collection, Scrap iron trade, Metal waste salvage

 • Reply
  Copper scrap material repurposing
  16. februára 2024 at 16:05

  Copper scrap advertising campaigns Copper scrap recycling industry Scrap metal processing equipment
  Copper cable scrap reclamation, Metal waste reclamation, Copper scrap material handling

  Scrap metal grading standards, Copper shredding technology, Reception of Copper cable scrap, Metal reclamation and brokerage

Leave a Reply