Opitá história

BRATISLAVA, 20. máj 3117. Včera v skorých ranných hodinách vykopové práce pod známou zrúcaninou hradu Devín odhalili trosky viac ako tisíc rokov starej stavby. Archeológovia, ktorí objav skúmali, potvrdili, že išlo o podnik barového typu, kedysi známy pod názvom krčma U rytiera.

Informácie o presnom období, z ktorého podnik pochádza a o príčine jeho zániku odhaľujú dobové záznamy. Dokument zo 14. marca 2017, spísaný samotným majiteľom, informuje o výtržníctve skupinky ôsmich mladých študentov žurnalistiky. Tí údajne vypili veľké množstvo v tom období rozšíreného a lacného alkoholu, „ríbezláku“, ktorý u nich mal vyvolať agresivitu. Po niekoľko hodín trvajúcej bitke, spôsobenej nevhodnými rečami iných návštevníkov podniku na adresu vtedajšieho imigračného problému, bola krčma v dezolátnom stave a na jej opravu majiteľ už nezohnal dostatočné finančné prostriedky. V dokumentoch dobovým slangom píše nasledovné: „Prišli sem ako zástup volov, ja že akú tržbu mi urobia. Kupovali ale to najlacnejšie, hen sladký ríbezlák, osemdesiat centov za deci, reku budú mať rádny bolehlav ráno. Ale tak reku ako scú, ich vec. Nuž, bolehlav bol. Ale u mňa!“

Po roku 3028, keď sa konzumácia alkoholických nápojov v našej spoločnosti stala oficiálnym prežitkom a jej distribúciu zakázal ústavný zákon, sa zastavilo aj financovanie výskumu jeho vplyvov na spoločnosť. Preto odborníci

nedokážu s určitosťou potvrdiť, že práve on bol príčinou vyčíňania študentov. Však dovtedy zistené vedlajšie účinky, ako bezradná snaha spomenúť si na opilecké nápady, neschopnosť vysvetliť svoje scestné správanie či ranné pocity poníženia a hanby dokazujú, že je to viac, ako pravdepodobné. 

Text: nam

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply