Marko Blažo: Celý človek

Z výstavy netradičného umelca

Slovenských umelcov, ktorí zanechali stopu vo výtvarnom umení na prelome tisícročí, nie je veľa. Marko Blažo, košický výtvarník, ktorý sa presadil v 90-tych rokoch minulého storočia, medzi nich patril.  Jeho diela boli úspešné nielen u nás, ale aj v zahraničí. Od mladosti však trpel zdravotnými problémami, ktoré mu výrazne skomplikovali život a v roku 2021 náhle zomrel.

Tri roky po jeho smrti v Slovenskej národnej galérii otvorili unikátnu monografickú výstavu s názvom Marko Blažo – Celý človek. 

Expozícia predstavuje diela, ktorými autor vyjadroval svoje pocity a myšlienky. Vedel prostredníctvom umenia dokonale zachytiť prežitú psychickú a fyzickú bolesť. 

Medzi jeho najznámejšie obrazy patrili zobrazenie Saint Chapelle, známej kaplnky v Paríži, či Lov mamuta, obraz zo života pravekých lovcov a zberačov a dielo Uzavretá spoločnosť, ktorý naznačuje obmedzenosť ľudskej mysle a upätosť k prostrediu, kde  žije. Svoju fyzickú bolesť dokonale zachytáva v dielach Migréna a Bolesť, kde je motívom človek priviazaný k posteli lanom. Pozoruhodná je tiež séria obrazov s názvom Hokusai, ktorá zobrazuje rozvírené more a čínsku kultúru.

Dielo: Marko Blažo – Horror Vacai
Foto: Simona Hollósyová

Podnetné sú nielen obrazy, ale aj výtvarné techniky, ktoré Marko Blažo používal pri tvorbe svojich diel. Najviac využíval digitálnu tlač, ktorú považujeme za jednu najmodernejších technológií, lebo umožňuje reprodukciu obrazov, navrhnutých v počítačovom programe priamo na papier.  Často používal aj temperu a serigrafiu, čo je grafická technika, ktorá spočíva v pretláčaní farby cez otvory sieťky priamo na potláčaný povrch.

Marko Blažo je známy najmä originálnou a rozmanitou tvorbou. Diela sa vyznačujú nielen vykresľovaním absurdných situácií a veľkou predstavivosťou, ale aj osobitým humorom a hravosťou. Keďže autor vkladá do neobyčajného prostredia bežné životné situácie, divákovi sa abstraktné obrazy javia ako skutočné a vďaka tomu sa vie do nich vžiť. Odporúčam navštíviť túto expozíciu nielen umelcom, ale každému milovníkovi moderného umenia. 

Autorka: Simona Hollósyová
Foto: Simona Hollósyová

You Might Also Like