Pandémia koronavírusu: Vysokoškolské mestečko Ľ. Štúra stíchlo

Oslavy na izbách, z ktorých študenti rozospatí utekajú priamo na prednášky, nekonečné rady v jedálni na vyprážaný syr a preplnené autobusy, to všetko je minulosť. Univerzity v súvislosti so zlou epidemiologickou situáciou prešli na online výučbu a študentov vyzvali, aby dobrovoľne opustili internátne izby. Ako informovala Univerzita Komenského, k 5. októbru 2020 zostalo na internátoch len
2 340 ubytovaných, predovšetkým zo zahraničia. Ako budú internáty postupovať v prípade zhoršenia situácie, budú musieť títo študenti nasilu odísť?

Ak by sa stalo, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva pre nepriaznivý epidemiologický trend nariadi na internátoch karanténu a uzavrie ich, ubytovaní budú povinní podrobiť sa jej. Tomu by sme radi predišli. V zariadeniach Univerzity Komenského býva približne 8 000 študentov, starostlivosť o taký obrovský počet ľudí by bol nezvládnuteľným náporom na zamestnancov internátov,“ povedala pre Webjournal hovorkyňa Univerzity Komenského, Lenka Miller a zdôraznila dôvody, prečo bol potrebný odchod väčšiny študentov.

„Študenti, ktorí sú v karanténe alebo v izolácii, dostávajú stravu trikrát denne, zamestnanci sa im starajú o bežné potreby a hygienické podmienky. To je zvládnuteľné pri menších počtoch, ale ak by sa choroba nekontrolovateľne rozšírila, tento scenár si nevieme predstaviť,“ upresnila.

Ako vyzerala individuálna karanténa na internátoch? V krátkosti ju priblížila Natália, študentka Prírodovedeckej fakulty UK : „Keď som sa dozvedela, že musím ísť do karantény, bola som vo svojej bunke sama. Ubytovacie oddelenie informovalo spolubývajúce a pripravili im náhradnú izbu. Spýtali sa ma, či mám záujem o donášku jedál na izbu. Keďže som mala dostatok potravín, túto možnosť som odmietla. Bolo to pre mňa ťažké, nemám rada samotu a zároveň som sa bála výsledku testu. Ten bol, našťastie, negatívny.“ Natália za nedostatok považuje chýbajúci telefónny kontakt a pomerne zdĺhavú komunikáciu prostredníctvom emailu.

V súčasnosti internáty evidujú piatich nakazených koronavírusom. Oficiálna stránka UK ďakuje všetkým študentom, ktorí dobrovoľne internáty opustili a tým zabránili vzniku potencionálneho ohniska. Zároveň vyzýva ubytovaných, aby rešpektovali prísne nariadenia.

Text: Mária Miháliková

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply