Redaktor, fotograf a grafik tvoria jeden tím

Viera Sabová: Úlohou zalamovača je zosúladiť to, čo chce ‚básnik‘ povedať 

Žurnalistický trojboj. Aj tak by sme mohli nazvať súlad textu, obrazu a zalomenia. Sú to spojené nádoby, ktoré keď sa rozpoja, obeťou sa stáva text, pretože čitateľa nezaujme. O práci a úlohách grafika v redakcii porozprávala študentom tretieho ročníka žurnalistiky Viera Sabová, grafická dizajnérka a bývalá artdirektorka týždenníka Žurnál. 

Študentov previedla celým procesom tvorby časopisu, od plánovania tém cez ich textovú interpretáciu, doplnenie obrazovým materiálom až po finálnu grafickú úpravu a tlač. Práve grafike pripisuje nezastupiteľný význam. „Môže byť vynikajúco napísaný článok, môže byť fantastická fotografia, ale ak to grafik zle zalomí, čitateľ to ani nezačne čítať,“ poznamenáva ukazujúc dobré príklady z praxe. 

Viera Sabová sa grafickému dizajnu venuje už 36 rokov a počas jej aktívneho pôsobenia v redakciách vytvorila nespočetne veľa dizajnov, ktoré vdýchli stovkám novinárskym prejavom život. Hovorí, že zalamovanie je tvorivá práca a grafik si najprv musí každý text poriadne prečítať. Prečo? „Ak ho nepochopí grafik ako prvý, tak ho nevie ďalej podať čitateľovi,“ vysvetľuje. 

Trendy v typografii sa však pomerne rýchlo menia a prispôsobiť sa im nemusí byť vždy jednoduché. Príklad? Kým pred dvadsiatimi rokmi sa skenovali papierové fotografie, dnes ich máme v počítači do niekoľkých sekúnd. Aj grafika podlieha móde, ale podľa slov Viery Sabovej, najdôležitejšie by malo byť to, čo materiálom chceme povedať. Preto je nevyhnutná spolupráca autora, ilustrátora alebo fotografa a grafika. Úlohou zalamovača je napokon všetko zosúladiť tak, aby vynikol autorský zámer. 

Grafické stvárnenia sú subjektívne a práve v tom spočíva ich čaro. Grafickí pracovníci by si podľa názoru Viery Sabovej mali nájsť svoj vlastný štýl, nielen riadiť sa nejakými predlohami. Tým zabezpečia originalitu a atraktívnosť periodika, kde pracujú. „Časopis musí dýchať, musí mať svoju dynamiku,“ uzatvára. 

Autorka: Adriána Henčeková

Foto: bub

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply