Tlačová atašé Európskeho parlamentu Soňa Mellak na katedre žurnalistiky

Vo štvrtok 19. októbra prišla tlačová atašé Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Soňa Mellak ozrejmiť študentom druhého ročníka Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK systém inštitúcií Európskej únie. 

Bývalá reportérka a spolupracovníčka TA3, BBC, či spravodajkyňa STV z Bruselu na začiatku stretnutia v rámci kurzu Krajiny EÚ priblížila prezentáciou jednotlivé inštitúcie Európskej únie a ich pôsobenie. Ako novinárka a neskôr i tlačová atašé pôsobila v bruselskom a štrasburskom parlamente, takže najviac detailných informácií priniesla najmä o zákonodarnom orgáne. Nové poznatky sa väčšina študentov dozvedela o cenách, ktoré udeľuje Európska únia ako napríklad Sacharovova cena za slobodu myslenia alebo filmové ocenenie LUX. Ako novinárka s dlhoročnými skúsenosťami Soňa Mellak tiež zasvätila študentov do fungovania médií v Europarlamente. 

Pre mnohých bol novou informáciou fakt, že v Bruseli i Štrasburgu funguje televízia a rozhlasová stanica, ktorá informuje o dianí. Priamy prenos zo zasadnutia parlamentu ponúka internetová stránka, ktorú môžu využiť novinári aj laická verejnosť. Samotní novinári dostávajú informácie od tlačových tajomníkov z Bruselu alebo priamo od informačných kancelárií Európskeho parlamentu v každej z členských krajín. Práve pozývanie zástupcov médií na zasadnutia parlamentu patrí medzi hlavné poslania Informačnej kancelárie na Slovensku. Soňa Mellak porovnala aj pracovné podmienky novinára v Europarlamente teraz a v minulosti.

Pred niekoľkými rokmi stál živý vstup z priestorov sály vyše 500 eur a novinár potreboval vlastného kameramana. V súčasnosti sa už kamery dajú požičiavať zadarmo, čo si pochvaľujú mnohí žurnalisti. Novinárom tiež pomáha internetový archív jednotlivých rozpráv a preklad do materinského jazyka.

Na záver stretnutia hostka zhrnula celú prednášku a odpovedala na otázky zvedavých študentov. Tí sa okrem iného dozvedeli i to, že na prácu v Európskom parlamente len výborná znalosť cudzích jazykov nestačí. Je treba absolvovať takmer rok a pol dlhý konkurz, ktorý zahŕňa nielen pohovory, ale aj testy na preverenie matematických a logických schopností uchádzačov. Soňa Mellak si pre študentov pripravila i zhrňujúci kvíz týkajúci sa inštitúcií Európskej únie. Jeho víťazkou sa stala jedna zo študentiek, ktorá si domov odniesli batoh za výhru.

Text: Miroslav Binčík

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply