Juraj Mravec: Rok na prednej línii, zoči-voči Islamskému štátu

Posledné roky nám médiá neustále prinášajú aktuálne informácie o situácii v Iraku a Sýrii. V roku 2014 sa džihádisti postupne zmocnili veľkých častí Blízkeho východu a Islamský štát začal svoju vojnu proti vládam v Sýrii a v Iraku. Nakoniec dobyli aj sunitské mesto Mosul, čo bolo podľa Juraja Mravca jedno z najväčších prekvapení. Práve ono sa stalo centrom ISIS. Ako sa na ňu pozerá človek, ktorý ju na vlastnej koži prežil? 

V stredu, 21. novembra 2017, mali študenti prvého ročníka Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK možnosť vypočuť si na prednáške reportážneho fotografa Juraja Mravca, ktorý im veľmi emočne priblížil svoj rok na prednej  bojovej línii v Iraku, kde bol so skupinou slovenských paramedikov z Akadémie urgentnej medicíny. Dozvedeli sa, ako postupne prebiehala ofenzíva irackých a kurdských jednotiek na Mosul i to, aké náročné ho bolo oslobodiť. 

Jeho pobyt sa začal 24. októbra 2016. Na začiatku stretnutia pustil Juraj Mravec študentom jedno z videí, ktoré natočil, keď spolu s paramedikmi precházali cez nebezpečnú oblasť. Následne pokračovala prezentácia fotografií z jeho pobytu v Iraku. Všetky z nich mali svoj vlastný príbeh, každá vyvoláva iné emócie.

Mesiace strávené na púšti boli fyzicky aj psychicky veľmi náročné. Ako sám povedal: „Vyzeralo to tam často ako vo vesmíre, na púšti sme nič nevideli, iba počuli kurdskú ofenzívu, lietadlá, streľby, ktoré boli na dennom poriadku.“ S paramedikmi pomáhali mnohým zraneným, ktorých ošetrovali priamo na fronte, aby prežili cestu do nemocníc, ale tiež mnohým utečencom, ktorí začali utekať hlavne po tom, čo sa začala západná ofenzíva na Mosul. 

Nechýbali ani fotografie detí, ktoré patrili k jedným z najčastejších obetí. V mieri  takmer vôbec nežili, vojna bola pre nich bežným stavom. Bez obáv pobiehali po okolí, často končili v rukách paramedikov po výbuchoch mín či iných zraneniach. Pre fotografa a dokumentaristu Juraja Mravca bol pohľad na tieto deti jednou z najťažších častí pobytu na vojnovej línii. 

Zámerom Mravcovej cesty bolo natočiť dokumentárny film, ktorý by mali uviesť do vybraných kín v apríli 2018.  Prednáška mnohým z nás otvorila oči a ukázala nám, že kým my riešime úplné banality, inde ľudia hladujú, trhajú sa o slnečnicové semiačka a bojujú každý deň o holý život a prežitie svojej rodiny. 

Text a foto: Blanka KucharovičováYou Might Also Like

24 komentárov

 • Reply
  Commercial copper scrap buyer
  2. februára 2024 at 9:05

  International trade of Copper scrap Copper scrap traceability Scrap copper end markets

 • Reply
  Copper scrap machining
  3. februára 2024 at 2:06

  Copper scrap industry Copper derivative products Copper scrap industry partnerships

 • Reply
  Scrap aluminium baler
  3. februára 2024 at 23:43

  Aluminium scrap mechanical treatments Scrap aluminium marketing strategies Aluminium scrap market volatility

 • Reply
  Copper scrap route optimization
  4. februára 2024 at 6:12

  Copper scrap trading company Copper scrap market transparency Copper scrap market transparency

 • Reply
  Aluminum recycling legal compliance
  4. februára 2024 at 13:55

  Aluminium scrap product development Aluminium scrap market insights Aluminium scrap primary processing

 • Reply
  Iron scrap disposal facility
  5. februára 2024 at 3:59

  Industrial metal waste management Ferrous waste recycling depot Iron and steel reuse

  Ferrous metal repurposing, Iron disposal services, Metal recycling industry

 • Reply
  Aluminium casting recycling
  5. februára 2024 at 23:49

  Metal scrap buyers Aluminium scrap industry challenges Aluminium radiator scrap recycling
  Metal reclaiming and repurposing, Aluminum cable recycling company, Metal waste utilization and trading

 • Reply
  Aluminium alloys reclamation
  6. februára 2024 at 16:40

  Metal waste recycling company Aluminium scrap repurposing technologies Aluminium recycling risk management
  Metal scrap traceability, Economic value of aluminum cable scrap, Scrap metal sourcing solutions

 • Reply
  Aluminium recycling outreach
  7. februára 2024 at 5:15

  Metal scrap disposal Aluminium scrap generation assessment Aluminium recycling industry insight
  Metal recycling consultancy, environmental impact of aluminum cable scrap, Metal waste repackaging

 • Reply
  Scrap aluminium industry trends
  7. februára 2024 at 20:56

  Metal scrap storage Aluminium scrap analysis Aluminum scrap handling
  Metal reclamation and recovery solutions, Aluminum cable scrap recycling industry, Metal residue

 • Reply
  Iron and steel scrapping
  7. februára 2024 at 21:20

  Metal recuperation yard Ferrous metal recycling facility Iron scrap repackaging

  Ferrous material digital presence, Iron scrap reclamation solutions, Scrap metal waste

 • Reply
  Aluminum alloys scrap
  8. februára 2024 at 6:57

  Metal recycling repurposing Scrap aluminium trading platform Aluminium scrap preservation
  Metal recovery yard, recycling aluminum cable, Metal shredding services

 • Reply
  Iron reclamation yard
  8. februára 2024 at 7:19

  Metal reclaiming and repurposing Ferrous metal grading systems Scrap iron reclamation services

  Ferrous material recycling emission reduction, Iron recycling and reclamation, Metal reclaiming and repurposing facility

 • Reply
  Iron scrap recovery and utilization
  8. februára 2024 at 19:54

  Metal scraps recovery and reprocessing Ferrous material pricing strategies Iron waste recycling

  Ferrous material recycling analysis, Iron scrap reclamation facilities, Scrap metal price negotiation

 • Reply
  Aluminium scrap value maximization
  8. februára 2024 at 21:55

  Scrap metal pickup services Aluminum scrap export Aluminium recycling legislation
  Metal waste transportation services, Aluminum cable scrap quality standards, Scrap metal financial analysis

 • Reply
  Scrap iron recovery facility
  9. februára 2024 at 5:58

  Scrap metal regulations Ferrous material shearing Iron scrap shredding

  Ferrous material recycling revenue streams, Iron scrap disposal, Metal waste sorting

 • Reply
  Aluminium scrap purchasing
  9. februára 2024 at 12:57

  Scrap metal reclaiming services Scrap aluminium pricing strategies Environmental impact of aluminum scrap
  Scrap metal reclamation and recycling, Purchase aluminum cable, Scrap metal disposal

 • Reply
  Iron scrap industry trends
  9. februára 2024 at 13:04

  Metal recycling education Ferrous material industry trends Iron scrap reprocessing services

  Ferrous material recycling facility maintenance, Iron scrap compacting, Metal reclamation and reprocessing

 • Reply
  Iron waste reuse center
  9. februára 2024 at 22:38

  Industrial metal recycling Ferrous material recycling trends Iron scrap recycling services

  Ferrous material recycling trade associations, Iron scraps reclamation, Metal shearing services

 • Reply
  Environmental copper processing
  10. februára 2024 at 5:06

  Scrap copper recycling Copper scrap handling Copper waste reduction

  Scrap metal sorting, Copper scrap yards near me, Metal reclamation process

 • Reply
  Industrial copper recovery
  10. februára 2024 at 10:57

  Copper heat exchanger recycling Copper is an essential mineral that the human body needs to maintain proper health. However, when consumed in excessive amounts either through food or supplements, it can lead to copper poisoning. Copper poisoning can occur in anyone, but some people may be more susceptible to its harmful effects than others. Here are some groups of people who are at a higher risk for copper poisoning: 1. Individuals with Wilson’s disease: Wilson’s disease is a rare genetic disorder that causes copper to accumulate in the body. The elevated levels of copper in the liver and brain can lead to liver damage, neurological symptoms, and psychiatric problems. 2. Infants and young children: Infants and young children have an immature digestive system that can lead to poor absorption of copper, resulting in higher blood levels of copper. Additionally, formula-fed infants who receive high amounts of copper may be at an increased risk. 3. Individuals with liver disease: The liver is responsible for processing and eliminating excess copper from the body. Individuals with liver disease may have a decreased ability to eliminate copper, leading to higher copper accumulation in the body. 4. Individuals with a high intake of copper supplements: Overconsumption of copper supplements can lead to acute or chronic copper poisoning. Copper supplements are often promoted for their antioxidant and anti-inflammatory properties, but these benefits may only be applicable in individuals who have a copper deficiency. 5. Individuals with copper exposure in their workplace: Copper is used in a variety of industrial applications, and workers in copper smelters, wire and cable manufacturing, plumbing, and roofing may be exposed to high levels of copper dust and fumes. Inhalation of copper particles can lead to copper poisoning. Symptoms of copper poisoning can mimic other illnesses and include nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea, headaches, dizziness, and liver and kidney damage. Long-term exposure to copper can cause serious health complications, such as anemia, kidney failure, and neurological damage. It is essential to seek medical attention if you believe you have been exposed to excessive amounts of copper Scrap metal processors Copper scrap export pricing Copper scrap handling Copper scrap forging Copper scrap life cycle assessment Scrap metal recovery and utilization

 • Reply
  Copper scrap granulation
  10. februára 2024 at 19:56

  Copper scrap recovery methods Copper has been used by humans for thousands of years. The first evidence of copper use dates back to the 8th millennium BC, during the early Neolithic period. Copper was one of the first metals to be used because it can be easily found in its natural state, and it is malleable and ductile. At first, copper was used to make ornaments and decorative objects. The Egyptians used copper to make tools, weapons, and jewelry. The Greeks and Romans used copper for coins, jewelry, pots, and plates. In the Middle Ages, copper was used for candelabras, church crosses, and other decorative objects. As copper became more plentiful and more widely used, people started to discover its other properties. Copper is an excellent conductor of heat and electricity, which led to its use in electrical wiring and plumbing. Its antimicrobial properties made it useful for water pipes and medical instruments. During the Industrial Revolution, copper became even more important. It was used in the production of steam engines, machinery, and electrical equipment. The invention of telegraph and telephone technology also relied heavily on copper wire. Today, copper is still widely used in many industries. It is used in construction, plumbing, electrical wiring, and telecommunications. It is also used in the production of coins, alloys, and other metals. Copper is an important part of our everyday lives, and its usefulness and durability have made it a valuable resource throughout history Metal scrap collection Copper scrap recycling machinery Circuit board copper scrap Copper scrap export Scrap copper safety standards Scrap metal repurposing center

 • Reply
  Copper scrap pollution prevention
  16. februára 2024 at 13:05

  Copper scrap processing efficiency Copper recycling technologies Metal scrap reutilization
  Copper cable specifications, Scrap metal reclamation depot, Environmental copper disposal

  Metal reprocessing and reclaiming, Copper scrap trading company, Copper cable scrap industry, Metal waste reconstruction

 • Reply
  Iron waste repurposing facility
  16. februára 2024 at 15:30

  Metal recycling plant services Scrap metal sales Recycling iron waste

  Ferrous material waste disposal, Scrap iron reutilization, Scrap metal waste disposal

Leave a Reply