Obyvatelia Turca si na novú cyklotrasu ešte počkajú

Trojkilometrovej cyklotrasy, ktorá bude spájať mestá Martin a Vrútky, sa zrejme tak rýchlo nedočkáme. Termín odovzdávania projektu je naplánovaný na február 2021, avšak už dnes spoločnosť Doprastav avizuje predĺženie stavebných prác. Mesto Martin napriek tomu zhotoviteľovi objektu cyklotrasy pokutu neudelí.

Súčasťou navrhovanej cyklistickej cestičky sú aj dva mosty a jeden podjazd – zrekonštruovaný most Jordán v Priekope (SO04) a druhý novovybudovaný cyklomost Priekopská (SO03), ktorý povedie ponad rieku Turiec smerom k základnej škole Hany Zelinovej vo Vrútkach. Podjazd (SO02) je umiestnený pod dvomi cestnými mostami smerom od nábrežia Turca Pltníky k Čachovskému radu.

,,Práce na označených objektoch SO03 a SO02 si vyžadujú stabilné klimatické podmienky, ktoré, žiaľ, v tomto a nadchádzajúcom zimnom období nie je možné zabezpečiť,“ uviedla pre Webjournal hovorkyňa mesta Martin Zuzana Kalmanová.

S príchodom zimy sa práce na cyklotrase pozastavia, čo môže spôsobiť mierny časový sklz. V prípade, že spoločnosť Doprastav bude potrebovať predĺžiť termín kvôli klimatickým podmienkam alebo iným objektívnym dôvodom, tak im mesto Martin vyjde v ústrety.

„Nová cyklocestička bude osvetlená a je bezpečne naprojektovaná.“

Na facebookovej stránke Martin – naše mesto bez cenzúry, obyvatelia prejavili obavy spojené s trasovaním cyklocestičky, ktorá vedie po pravom nábreží rieky Turiec. Necítia sa bezpečne v blízkosti sídliska Záturčie a taktiež varujú pred možnými problémami v prípade povodňových aktivít rieky.

„Nová cyklocestička bude osvetlená a je bezpečne naprojektovaná. Niet sa čoho obávať. Čo sa týka projektovania cyklotrasy, vychádzali z potvrdených dlhodobých stavov výšky hladiny a vodného toku rieky Turiec. V prípade mimoriadnych situácií zvýšenia vodnej hladiny rieky budú situáciu v spolupráci so Správou povodia Váhu monitorovať a pre zabezpečenie bezpečnosti cyklistov bude cyklocestička v tomto období uzavretá,“ vysvetlila Z. Kalmanová.

Zakladateľ združenia Reštart Martina a administrátor facebookovej stránky ,,Martin – naše mesto bez cenzúry“ Milan Ftorek, ktorý dlhodobo trasy presadzuje, súhlasí s názorom, že tento variant je pre výstavbu najlepší: ,,Čo sa týka trasovania, verím, že inštitúcie spolupracovali s kvalifikovaným tímom odborníkov a vybrali najvhodnejší možný variant. Samozrejme, každá rieka, vrátane Turca, sa z času na čas môže stať hrozbou, no v súčasnosti máme k dispozícii celý rad rôznych protipovodňových opatrení a systémy včasného varovania, takže si nemyslím, že umiestnenie cyklotrasy pozdĺž rieky je zlý nápad, skôr naopak.“

Ak sa všetko podarí, tak už na jar obyvatelia miest Martin a Vrútky budú môcť využívať nový cyklochodník.

Autorka: Laura Kuricová
Foto: Laura Kuricová

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply