ONLINE VÝUČBA SA VRÁTILA

Už nie prvý rok Covid-19 mení život miliárd ľudí na celom svete. Je však dôležité, aby sme sa prispôsobili rôznym životným podmienkam. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu väčšina slovenských vysokých škôl prešla na dištančné vzdelávanie s cieľom vytvoriť bezpečné prostredie pre svojich študentov a učiteľov.

Taká forma, akou je online vzdelávanie, má väčšinou svoje pre a proti. V prvom rade, dištančné vzdelávanie pripravuje študentov o slobodnú a osobnú komunikáciu s učiteľmi a spolužiakmi, čo je dôležité  pre psychiku.  Na druhej strane však umožňuje využívať moderné technológie a poskytuje viac príležitostí na kvalitné vzdelávanie.

Veľa študentov baví online štúdium, pretože si tak môžu lepšie naplánovať čas. Platí to najmä o tých, ktorí pracujú a dokážu skĺbiť prácu so štúdiom. Stále sú však aj takí, ktorí dávajú prednosť živej komunikácii, sú zvyknutí byť v tíme a učenie sa cez počítač má škodlivý vplyv na ich psychický stav.

„Nedostatok živej komunikácie, nemožnosť opätovného odovzdania zameškaných prác, výrazný nárast úloh, nedostatok času na vypracovanie úlohy“ – s takými  problémami sa stretli študenti a školáci minulý rok počas online výučby.

Čo sa týka učiteľov, niekto vie efektívne pracovať a využívať elektronické prostriedky a pre niektorých je to veľká bolesť hlavy.  Napriek všetkým prekážkam sa však učitelia spolu so študentmi naďalej učia nové technológie, využívajúce platformy ako MS Teams, Outlook či Zoom.

Ako dlho potrvá epidemiologická situácia v krajine netušíme, no do konca semestra zostáva väčšina univerzít na diaľkovom štúdiu.

Autor: Marietta Uibari 

foto: autorka

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply