Ako sa historické mesto Skalica stará o svoje pamiatky?

Skalica vyniká medzi inými okresnými mestami výnimočnou zbierkou historických budov, sakrálnych i technických pamiatok alebo archeologických unikátov. Mesto sa dlhodobo snaží o udržanie historického vzhľadu pripomínajúceho Skalicu v devätnástom storočí, najmä v pamiatkovej zóne.

Analyzujú profesionáli

Prvé impulzy prichádzajú od vlastníkov, ktorými sú zväčša mesto a samospráva. Výnimku tvoria viaceré sakrálne nehnuteľnosti.

Ako na tom pamiatky sú a či ich treba rekonštruovať, to posudzujú odborníci z Krajského pamiatkového úradu. Prísnejším kritériám pritom podliehajú stavby v pamiatkovej zóne mesta, približne kopírujúcej územie, ktoré obkolesovali stredoveké hradby. Pamiatky za hradbami opravujú tiež, avšak v týchto častiach mesta už platia miernejšie pravidlá.

Pre udržanie historického vzhľadu niekedy dochádza k sporom medzi vlastníkmi najmä obývaných budov, ktoré nezodpovedajú definícii pamiatky, no nachádzajú sa v pamiatkovej zóne. Prísnym pravidlám podlieha aj nová výstavba v tejto oblasti. „Pravidelná údržba a obnova je výhodná i z ekonomického hľadiska, lebo predchádza vzniku náročných havarijných situácií a vážnych porúch historických konštrukcií,“ vysvetľuje Ing. arch. Renáta Žamberová z Krajského pamiatkového úradu.

Rekonštrukciou by mal prejsť aj Dom kultúry

V uplynulom období sa podarilo vykonať niekoľko opráv. Príkladom je aj septembrový Deň čistenia rín. V rámci tejto akcie pamiatkari vyzvali majiteľov historických budov, aby svoje objekty sprístupnili na vyčistenie odkvapov a drobné opravy komínov a striech. Práce robili profesionáli z Pamiatkového úradu, ktorí tiež poskytovali vlastníkom poradenstvo čo sa týka starostlivosti o budovy. V súčasnosti sa zamerali na opravu strechy na Mlyne bratov Pilárikových.

Zaujímavá je aj inštalácia pamiatkovo chráneného organu v interiéri Jezuitského kostola. Ten sa pôvodne nachádzal v Dóme sv. Martina a po jeho dokončení by mal byť najväčším v meste Skalica.

Aj napriek kríze sa tieto projekty podarilo zrealizovať z finančných zdrojov vyčlenených ešte v roku 2019. „Pri väčších investičných akciách zameraných na rekonštrukciu pamiatok a historických objektov bývajú využívané najmä dotačné zdroje z Ministerstva kultúry SR a Európskych fondov a vlastné zdroje mesta Skalica,“ hovorí PhDr. Martina Ondrušová, zamestnankyňa sekretariátu primátorky.

Pulzujú životom

Každoročne sú pamiatky počas letnej turistickej sezóny, od mája do septembra, sprístupnené turistom aj miestnym. V prevádzke je 12 objektov, v rámci aj mimo pamiatkovej zóny a k dispozícii je vyškolený sprievodca. Podľa Turistickej informačnej kancelárie v Skalici má mesto v pláne do budúcnosti sprístupniť aj kostolík, ktorý je súčasťou budovy Štíboru alebo expozíciu Lekárne u milosrdných bratov.

Vízia mesta do roku 2027 zahŕňa opravu viacerých pamiatok, napríklad Gvadányho kúrie, kde sídli Mestská knižnica, hradieb, Škarniclovskej tlačiarne, viaceré úkony v prípade kostola sv. Pavla Pustovníka, s ktorými už v uplynulom roku začali, a v neposlednom rade – Domu kultúry.

Mesto Skalica skutočne ponúka skvosty jedinečné práve pre tento kraj. Okrem typického trojuholníkového námestia obklopeného barokovými domami, ktoré postavili po rozsiahlom požiari v 17. storočí, je v meste pätnásť kostolov, či historická kníhtlač, kde uzrelo svetlo sveta prvé vydanie Kollárovej Slávy dcery.

Text: Tatiana Turisová
Foto: autorka

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply