Novinárska očista alebo – ako sme boli na exkurzii v Rusovciach

Z kolobehu všedných dní nás, študentov, vytrhol doktor Peter Kubínyi. Prišiel s návrhom ísť na exkurziu do Rusoviec. V živote nie je nič zadarmo, a tak sme za tento náhradný program povinní platiť – každý jedným riportom. Namiesto zvyčajnej rannej hodiny sme sa stretli popoludní pri zámku. Počasie nám doprialo slnko, ale sprevádzal ho silný vietor. Všetkých odvial  na miesto, kde sa naša expedícia začínala.

Postup k prvej zastávke trvá asi tri a pol kroku. Tam nám obvyklý sprievodca mediálnym ateliérom a dnešný sprievodca Rusovcami predstavuje miestny kaštieľ. „Tento objekt má slúžiť na reprezentatívne účely Úradu vlády SR,“ hovorí s trochou rezignácie v hlase. Všetci upriamime zrak na chátrajúcu budovu s rozbitými oknami. Dopĺňa, že v minulosti sa údajne uvažovalo aj o tom, že by kaštieľ mohol byť sídlom prezidenta. Ale hneď nám odporúča, aby sme si preštudovali informácie na internete, pretože – a to je práve úloha dnešného dňa – každý z nás si tému na onen riport musí vymyslieť sám.

Pohľad na kaštieľ v nás zanecháva vznešenú náladu a pri prechádzke lužnými lesmi sa cítime ako kráľovskí dvorania. Zo zasnenia nás prebudí až zvonček cyklistu, ktorému celá skupina bráni v ceste. Nakrátko zastavíme pri malom rusovskom jazere, ale našim cieľom je to druhé –veľké rusovské jazero. Ako zisťujeme z výkladu, obvod jazera je rozdelený na viacero častí. Jednu stranu zvyknú okupovať nudisti, druhú „plavkodenci“ a zvyšok rybári. Peter Kubínyi sa tu podľa vlastných slov rád prechádzal so svojim psom: „A keď mi pes svojho času zdochol, zo zotrvačnosti som v prechádzkach pokračoval. Až po čase som si všimol, že sa na mňa tí nudisti nejako podozrievavo pozerajú.“ 

Zbežne nahliadneme cez plot, ktorý chráni zostatky Gerulaty – rímskeho vojenského tábora, a napokon zakotvíme v kaviar…, pardon, v kostole sv. Víta. Ale v ňom sa skutočne nachádza kaviareň! My sa v nej usadíme a zhrnieme dojmy z netradičnej hodiny. A nielen to, preberieme aj naše názory na súčasný stav novinárčiny. 

Nášmu učiteľovi s nami musí byť skutočne dobre, keď nás nakoniec berie pozrieť si západ slnka k vodnému dielu Gabčíkovo. Tu nám vietor už definitívne vyfúkol z hlavy všetky zlé myšlienky. 

Autorka: Paulína Barlová
Foto: Peter Kubínyi

You Might Also Like

24 komentárov

 • Reply
  Copper scrap purification processes
  2. februára 2024 at 12:44

  Scrap Copper recycling machines Copper scrap trade policies Copper wire scrapping

 • Reply
  International standards for Copper scrap
  4. februára 2024 at 1:45

  Copper scrap safety measures Copper scrap pricing strategy Global Copper scrap market

 • Reply
  Scrap aluminum alloys
  4. februára 2024 at 11:15

  Aluminium scrap pricing strategies Scrap aluminium trading dynamics Aluminium scrap export-import regulations

 • Reply
  Iron reclaiming depot
  5. februára 2024 at 4:33

  Scrap metal salvaging Ferrous material recycling resource conservation Iron salvage

  Ferrous material content creation, Iron scrap packaging, Metal waste residue

 • Reply
  Scrap aluminium market competition
  5. februára 2024 at 14:32

  Metal waste disposal regulations Aluminum scrap reclamation Scrap aluminium legal compliance
  Metal recycling best practices, Aluminum cable scrap transportation, Metal waste reclamation and recycling

 • Reply
  Scrap aluminium environmental impact
  6. februára 2024 at 6:23

  Scrap metal grading Aluminum scraps for sale Aluminum scrap trading
  Metal scrap export regulations, Aluminum cable scrap recovery, Metal reclaiming solutions

 • Reply
  Aluminium recycling material handling
  6. februára 2024 at 23:28

  Metal waste management solutions Domestic aluminium scrap market Aluminum scrap dealers
  Sustainable metal recovery, Aluminum cable waste management, Metal waste brokerage

 • Reply
  Iron reprocessing and reclaiming
  7. februára 2024 at 2:18

  Circular economy metal practices Ferrous material supply Iron scrap reconstruction

  Ferrous material health standards, Iron and steel recycling plant, Metal residue utilization

 • Reply
  Iron scrap reclaiming operations
  7. februára 2024 at 14:57

  Scrap metal industry Ferrous material employee retention Iron scrap recuperation yard

  Ferrous material recycling finance, Iron scrap recycling solutions, Salvage metal recycling

 • Reply
  Bulk aluminum scrap disposal
  7. februára 2024 at 19:58

  Metal reusing services Aluminium shredding Aluminium scrap trade agreements
  Metal recycling infrastructure, Aluminum cable recycling machines, Metal reprocessing facility

 • Reply
  Iron scrap grading
  8. februára 2024 at 3:11

  Metal recycling infrastructure Ferrous waste handling solutions Iron scrap reclaiming and recovery

  Ferrous material data management, Scrap iron reclaiming center, Global metal commodity trade

 • Reply
  Aluminium scrap crushing
  8. februára 2024 at 6:13

  Metal reprocessing solutions Aluminum recycling operations Aluminium foundry scrap
  Scrap metal reclamation and reprocessing, Aluminum cable recycling company, Metal waste disposal yard

 • Reply
  Iron waste processing
  8. februára 2024 at 16:15

  Metal reprocessing depots Ferrous material recycling handling Iron waste reutilization services

  Ferrous recovery and recycling, Iron scrap processing, Scrap metal sustainability standards

 • Reply
  Aluminium scrap testing procedures
  8. februára 2024 at 21:12

  Metal scraps reclamation Scrap aluminium suppliers Scrap aluminium value chain
  Industrial metal waste management, Aluminum cable scrap transportation, Metal recovery and recycling

 • Reply
  Aluminium recycling system optimization
  9. februára 2024 at 12:19

  Scrap metal recovery methodologies Aluminum sheet scrap Scrap aluminium customer relations
  Scrap metal recovery plant, Aluminum cable scrap requirements, Metal scrap processing

 • Reply
  Iron waste recovery plant
  9. februára 2024 at 22:05

  Metal recycling and recovery solutions Ferrous material recycling trends Iron material repurposing

  Fabrication ferrous metal recycling, Iron recycling and reusing, Metal reprocessing solutions

 • Reply
  Reception of Copper scrap
  10. februára 2024 at 4:58

  Copper scrap environmental compliance Scrap copper transportation Scrap Copper recycling process

  Metal waste repurposing facility, Copper scrap management solutions, Metal reprocessing and recovery

 • Reply
  Copper scrap metal prices
  10. februára 2024 at 8:05

  Copper recycling certifications There are several copper alloys that are suitable for electrical applications, including brass, bronze, cupronickel, and pure copper. The selection of the best copper alloy for an electrical application will depend on various factors such as the desired electrical properties, environmental conditions, and cost. Brass is a copper-zinc alloy that has good electrical conductivity and is commonly used for electrical connectors, switches, and terminals. It has excellent machinability and can be easily formed into various shapes and sizes. Bronze is a copper-tin alloy that also has good electrical conductivity and is often used for electrical contacts, terminals, and high-voltage applications. It is more durable than brass and has higher corrosion resistance, making it suitable for harsh environments. Cupronickel is an alloy of copper, nickel, and small amounts of other elements that has excellent electrical conductivity, high resistance to corrosion, and excellent thermal conductivity. It is commonly used in marine and oil and gas applications due to its corrosion resistance. Pure copper is the most widely used and popular copper alloy for electrical applications due to its high electrical conductivity. It is often used in electrical wiring, transformers, motors, and electronic components. Overall, the best copper alloy for an electrical application will depend on the specific requirements of the application in question. It is important to consider factors such as electrical conductivity, durability, corrosion resistance, and cost when selecting the appropriate copper alloy Metal scrap inventory management Copper scrap circular economy Copper scrap recycling regulations Copper wire scrap suppliers Copper ingot scrap purchase Scrap metal brokerage

 • Reply
  Industrial copper waste
  10. februára 2024 at 22:06

  Copper scrap market research Aluminum and copper wiring are two of the most commonly used materials for electrical wiring in buildings. While both materials have their own advantages and disadvantages, there are some key differences between aluminum and copper wiring that are important to understand. One of the main differences between aluminum and copper wiring is their conductivity. Copper is an excellent conductor of electricity and has a higher conductivity than aluminum. This means that copper wiring can carry more electrical current without overheating compared to aluminum wiring of the same size. This can be especially important in homes that have a lot of electrical load or where high power demand is expected. Another difference between aluminum and copper wiring is their cost. Copper is generally more expensive than aluminum, which makes aluminum wiring a more cost-effective option for many homes and buildings. Additionally, aluminum wiring is often easier to work with than copper since it is more flexible and less prone to breaking when bent. However, there are some disadvantages to using aluminum wiring that should be considered. One of the main concerns with aluminum wiring is its tendency to corrode over time, especially when it comes into contact with other metals like copper or brass. This can cause electrical connections to become loose or fail completely, which can result in overheating, sparks and even fires. To prevent these problems, it is important to use aluminum wiring that is specifically designed for electrical use and to ensure that all connectors and switches used with aluminum wiring are also designed for use with aluminum. Additionally, aluminum wiring should be inspected regularly by a qualified electrician to ensure that it is still in good condition. In summary, both aluminum and copper wiring have their strengths and weaknesses. Copper is an excellent conductor of electricity and is generally more reliable over time, but it is also more expensive. Aluminum is a more cost-effective option but can be prone to corrosion if not used correctly. Ultimately, the choice between aluminum and copper wiring will depend on the needs and budget of the building owner as well as the advice of a qualified electrician Scrap metal reclamation industry Copper scrap material beneficiation Copper recycling Scrap copper cathodes Copper scrap market differentiation Metal waste

 • Reply
  Copper scrap community engagement
  16. februára 2024 at 0:28

  Copper scrap shearing Copper scrap management solutions Metal recycling and salvage
  Copper cable scrap properties, Salvage metal, Copper scrap crushing

  Metal shredding services, Copper scrap powder production, Copper cable recycling machine, Metal scrap brokering

 • Reply
  Iron scrap melting
  16. februára 2024 at 16:31

  Scrap metal lifecycle management Metal scrap supplier relationships Iron waste recycling center

  Ferrous material packaging, Iron alloy recycling, Metal recycling plant

Leave a Reply