All Posts By

Eunika Laščáková

KOMENTár: Pomoc štátu pre mladé matky

V spoločnosti prevláda mýtus, že každá žena je prirodzene stvorená pre materstvo. Ak sa stane matkou, očakávania spoločnosti sú naplnené. Pokiaľ toto „poslanie“ odmieta, považuje sa to za neprirodzené a okolie ju zavrhne. Priemerný vek, dokedy by mala porodiť prvé dieťa, je tridsať rokov. Je vítané, ak si partneri rozumne vyberajú správnu chvíľu na počatie bábätka. Ale existuje vôbec vhodná situácia? Najprv študujeme, to je príliš skoro. Potom nastúpime do práce, v ktorej – ak sa chceme vyvíjať, nemôžeme hneď odísť na materskú dovolenku. Predtým, ako príde dieťa, treba zabezpečiť celej rodine bývanie a auto. Stále sa nájde niečo, prečo nie je vhodný čas na potomka.

Čo ak to bábätko príde nečakane už na strednej škole? Život žene postaví do cesty pozitívny tehotenský test a naskytnú sa dve možnosti, ktoré jej zmenia celý život. Interrupcia alebo matka na plný úväzok. Slovenská poslankyňa Anna Záborská, bojuje za zakázanie interrupcií, ale kto sa o tie všetky deti postará? Naša krajina už teraz nevie slobodným matkám zabezpečiť takú finančnú podporu, akú v skutočnosti potrebujú.

V roku 2002, keď sa Janke narodila dcéra, mala len devätnásť rokov a s financiami sa tiež musela „hrať“ ako sa dalo. „Štát mi nepomáhal nijako. Ten rodičovský príspevok bol mizerný, z toho som nedokázala zaplatiť ani za byt. So všetkým nám pomáhala moja mamina, platila nám nájom, stravu a tiež nejaké oblečenie. Keď mala moja dcéra dva a pol roka, musela som ísť prvýkrát do zahraničia za prácou. Otec prispieval až do strednej školy na svoje dieťa tridsať eur,“ hovorí Janka.

Za tých dvadsať rokov sa zmenilo len veľmi málo. „Nemám pocit, že by štát chcel podporovať ženy s deťmi. Mesačne mi na dieťa prispieva 305 eur, čo je smiešna suma, keď si zoberiem do úvahy, aké náklady na život mám. Ak by mi nepomáhali rodičia a otec dieťaťa by neodišiel pracovať do zahraničia, nemali by sme na bývanie ani stravu,“ povedala dvadsaťročná čerstvá matka Linda Szőkeová.

Ak takéto mamičky chcú napríklad študovať a zabezpečiť si do budúcna lepšie pracovné príležitosti, denná forma štúdia nepripadá do úvahy. Môžu teda začať študovať externe, čo ale stojí okolo 500 eur za semester. Z čoho to tá slobodná matka má zaplatiť? To už štát ani nikoho iného nezaujíma.

Autorka: Eunika Laščáková

Prvý apríl – Deň bláznov i deň vtákov

Všetci poznáme prvý apríl pod názvom „Deň bláznov“. Je to jediný deň, keď si bez trestu môžeme urobiť priateľský žart zo svojich blízkych. A kto by to nevyužil? Štátnym sviatkom síce nie je, ale oslavuje sa po celom svete. V tento deň sa slávi aj možno menej známy sviatok, ale pre mnohých veľmi významný, je to medzinárodný deň vtáctva.

Žarty majú tiež svoju históriu

Skutočný pôvod „prvého apríla“ je stále neznámy, ale existuje množstvo teórií, ktoré zachytávajú minulosť tohto sviatku. Jednou z nich je, že korene „Dňa bláznov“ siahajú až do starej Indie, kde sa od konca marca do 1. apríla konali slávnosti s názvom Holi. Ľudia nosili na tomto hinduistickom jarnom festivale rôzne masky a ich úlohou bolo plniť nezmyselné rozkazy, napríklad obrátiť tok rieky. Mali tiež zabudnúť na chyby z minulosti hádzaním farebného prášku a oblievaním sa vodou.

Podobná slávnosť sa konala aj v starom Ríme. V 16. storočí sa v mnohých krajinách začínal rok práve 1. apríla. Až v roku 1564 francúzsky kráľ Karol IX. stanovil, že začiatkom bude 1. január. Keďže bolo pre ľudí zvykom obdarovať na nový rok svojich najbližších, zmenou dátumu sa táto tradícia nezmenila, ale skôr premenila na symboliku a vtip. Úlohou daru bolo odvtedy rozveseliť príjemcu. Rok 1631 priniesol túto tradíciu medzi Američanov. Pre Slovensko bolo prelomové 20. storočie a postupom času sa bláznovstvá tohto dňa rozšírili do všetkých štátov.

Obvyklý žart vo Francúzsku zahŕňa pripnutie papierovej rybky na chrbát priateľa. Brazília oslavuje 1. apríl ako Dia da Mentira alebo „Deň lži“, v ktorom sa ľudia snažia oklamať svojich blízkych. Samozrejme, vždy s komediálnym efektom.

foto: Natália Adamkovičová

Významný mesiac vtáctva

Tento deň nepatrí len „bláznom“, ale aj operencom. V týchto 24 hodinách vrcholí ich migrácia. Zároveň sa začína obdobie, keď na naše územie priletí veľké množstvo sťahovavých vtákov a na niekoľko mesiacov s nami zdieľajú životné prostredie.

,,Už od roku 1900 je na našom území tradíciou vítanie jari prostredníctvom osláv príletu sťahovavých vtákov. Túto tradíciu založil Oto Herman,“ pre Enviroportal informuje Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLife Slovensko.

Pôvod vtákov zaraďujeme do konca druhohôr, keď sa vyvinuli z plazov. Svedčia o tom rôzne znaky, napríklad ich zaradenie medzi stavovce a hladká koža. Stavba niektorých vnútorných orgánov a kostry je podobná. Takmer rovnaký je i spôsob ich rozmnožovania a vývinu zárodku.

Fakty zo života vtákov

V roku 2017 bola nameraná najdlhšia trasa, ktorú prekonal európsky vtáčí druh počas migrácie, konkrétne sokol červenonohý. Pomocou vysielačky bola zistená a potvrdená vzdialenosť 33-tisíc kilometrov.

Najstarším jedincom vtáčieho druhu, žijúcim vo voľnej prírode na našom území, o ktorom vieme, je orol skalný, ktorý sa dožil až 32 rokov. Bežné rozmedzie veku, ktorého sa dožívajú je 15 až 30 rokov.

V prípade niektorých druhov je vyvinutý takzvaný kainizmus. Samica orla skalného alebo krikľavého väčšinou znesie dve vajcia. S časovým posunom sa vyliahnu za dva až tri dni dve malé orlíčatá, staršie mláďa takto získava výhodu. Voči slabšiemu súrodencovi je agresívne, útočí na neho a nepustí ho k potrave, až kým mladšie mláďa nezahynie. Kainizmus môžeme nepriamo pozorovať aj u iných druhoch operencov.

Práve sliepky tvoria najpočetnejší vtáčí druh. Sliepka je najbližší žijúci príbuzný povestného Tyrannosaura Rexa. Filozofi po celom svete sa zamýšľajú nad otázkou, či bolo skôr vajce alebo sliepka? Správna odpoveď je podľa všetkého vajce, pretože vajcia znášali plazy, z ktorých sa vplyvom evolúcie zrodila sliepka.

Násilie páchané na ženách je súčasťou každodenného života

,,Hodil ma o dvere.”

Príbeh trinásťročnej slečny, nazvime ju Lenka, keďže si neželala byť menovaná, sa začal v deň, keď ju mama zoznámila s jej priateľom. Kým bývala s nimi v spoločnej domácnosti, bola často svedkom mnohých hádok. Hlavnou témou sporov boli peniaze, mužova láska sa zmenila na túžbu po financiách. Žena pre neho nebola nič viac – len živý bankomat. Jedného dňa, pri vysiľujúcej hádke, sa Lenka matky zastala. ,,Hodil ma o dvere, nič som viac nevidela. Zobudila som sa v nemocnici so zlomeným rebrom,” spomína na nepríjemný zážitok.

Obeťou násilia môže byť akákoľvek žena bez rozdielu vzdelania, veku, náboženstva a toho, z akej sociálnej vrstvy pochádza. Hociktorá žena, ktorú poznáte, alebo cudzia na ulici, môže byť týraná. Najčastejšími formami je fyzické, psychické, sexuálne násilie. Ďalšou, nemenej dôležitou formou, je ekonomické násilie. Hlavnými prejavmi sú vymáhanie peňazí, ničenie osobného majetku, odopieranie prístupu ku spoločnému účtu a iné.

Najnebezpečnejšia krajina sveta pre ženy

Prvé miesto vo svetovom rebríčku z roku 2019 najnebezpečnejších krajín pre ženy patrí, podľa Georgetownského inštitútu pre ženy, mier a bezpečnosť, Sýrii. Znásilňovanie a mučenie v tajných väzniciach, podvýživa a rodovo podmienené násilie, sú údajne každodennou realitou. Budú trestané, ak prinesú rodine hanbu, nazývajú to “vražda zo cti.” Vyjadrili tiež strach z ekonomického násilia, predčasných a nútených manželstiev. V tejto krajine je pre ne obmedzené právo na vykonávanie finančných rozhodnutí. Štúdie z roku 2003 ukázali, že dvadsaťtri percent trpí fyzickým násilím (najmenej trikrát za posledný rok), vo väčšine prípadov je za ním manžel. V súčasnosti je situácia ešte horšia. Ženy a dievčatá už nemusia čeliť len domácemu násiliu, ale tiež medziľudskému teroru, ktorý prišiel so súčasným konfliktom.

Znaky toho, že treba utekať

Jedným zo znakov je anonymita. To znamená, že násilník neukazuje svoje správanie na verejnosti, ale vyjadruje zlosť spravidla v domácom prostredí. Treba sa mať na pozore od začiatku, nie až po opakovaných a dlhodobých útokoch. Ak partnera nejde zastaviť hneď, stupňuje sa to. Od nadávok, urážok k psychickému násiliu, a zvyčajne sa to dostane až k fyzickým útokom.

V mnohých prípadoch si žena myslí, že práve ona je vinná, hanbí sa o tom hovoriť, bojí sa o svoj život či život svojich detí. Často sama nevie ako riešiť situáciu, myslí si, že je to z lásky a verí, že rozhovorom sa to upokojí.

Treba sa brániť. Prvým krokom k úspechu je mať na pamäti, že to nie je vaša vina, ale vina násilníka. Zdôverte sa osobe, ktorú pokladáte za dôveryhodnú, nemlčte! Neprestane to samo od seba, preto proti tomu treba zakročiť. Každý človek na svete má právo žiť bezpečne.

Dnes, aj keď nemá žena nikoho kto by jej mohol pomôcť, stratila rodinu a polícii neverí, môže kontaktovať množstvo centier a organizácií, ktoré má k dispozícii. Pracujú v nich expertné tímy, ktoré poskytujú podporu obetiam. Mnohým ženám už pomohli. Keby ste aj vy potrebovali pomoc, môžete sa na ne obrátiť.

Čo zažívala Henrieta Bobuľová počas jej cesty v SuperStar?

Usmievavá Henrieta Bobuľová, ktorá študuje psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave, krásne spieva a hrá na nezvyčajnom hudobnom nástroji – na ukulele. Na castingu zaspievala pesničku od Hany Hegerovej Čerešne a Marián Čekovský ju sprevádzal na klavíri. Porotcov zaujala hneď od začiatku. Talent, ktorý nám všetkým prišla ukázať, formuje už od základnej školy. Podporovali ju aj jej učiteľky a zúčastňovala sa na mnohých vystúpeniach. Hudobný nástroj, ktorý jej je tiež blízky, je klavír. 

Ako si sa rozhodla prihlásiť do SuperStar? 

Ľudia z môjho okolia mi už dlho hovorili, že sa mám prihlásiť, najprv samozrejme rodičia a neskôr aj kamaráti. Mala som stále tú myšlienku v hlave, ale nikdy doteraz som sa ju nepokúsila zmeniť na realitu. Keď prišiel Covid, z dlhej chvíle som si povedala, že si podám prihlášku a v júni som cestovala do Prahy na oficiálny casting. 

Aké si mala pocity z prvého castingu? 

Už kým sme čakali, našli sme sa fajn partička a dobrí ľudia. Vďaka tomu mi to čakanie strašne rýchlo prešlo. Bavili sme sa tam spolu, príjemne som sa uvoľnila a aspoň som už nemala takú trému vystupovať. Celý deň bol pre mňa zážitok, tešila som sa, ako pôjdem konečne pred porotu. Počas vystúpenia som bola spokojná, ale zároveň zvedavá, čo mi povedia.

Rozumela si si s ostatnými súťažiacimi? 

Áno rozumela, bolo tam veľa skvelých ľudí. Doteraz si píšeme a stretávame sa. Strašne sme si držali palce, vôbec tam neprevládala rivalita. Nebrali sme sa ako konkurencia, ale ako kamaráti a navzájom sme sa podporovali. Ľudia, to bolo asi najlepšie na celej SuperStar.

Stíhala si sa popri Superstar pripravovať aj do školy?

Tie kolá sa predkrúcali, takže mňa to akurát tak minulo, že som skoro vôbec nevymeškala školu. Každé kolo sa nakrúcalo v Čechách a zvykli sme tam chodiť aj na týždeň.

Páčilo sa ti na Machovom jazere?

Bolo tam super, krásne prostredie uprostred prírody. Boli sme tam takmer týždeň, prvé dni panovala strašná zima, posledné dva, keď sa nakrúcalo, vyšlo slnko. 

Cítila si sa byť sklamaná, keď si vypadla? 

Bola som smutná, ale len chvíľu, potom som si povedala, že je to šou a tak to chodí. Asi to tak malo byť. 

Rozmýšľala si nad tým, že by si sa prihlásila znovu? 

Áno, už som nad tým premýšľala, ale možno o tri – štyri roky. Rozhodnem sa podľa toho, kde dovtedy budem, či sa budem ešte venovať spevu, či už nebudem mať rozbehnutú kariéru v speve alebo v psychológii. Neodnášam si stade zlé spomienky, pre mňa tam bolo určite viacej pozitív ako negatív. Takže pokojne by som do toho išla znovu. 

Autor: Eunika Laščáková

Foto: Instagram.com/@_henrrietta_