Násilie páchané na ženách je súčasťou každodenného života

,,Hodil ma o dvere.”

Príbeh trinásťročnej slečny, nazvime ju Lenka, keďže si neželala byť menovaná, sa začal v deň, keď ju mama zoznámila s jej priateľom. Kým bývala s nimi v spoločnej domácnosti, bola často svedkom mnohých hádok. Hlavnou témou sporov boli peniaze, mužova láska sa zmenila na túžbu po financiách. Žena pre neho nebola nič viac – len živý bankomat. Jedného dňa, pri vysiľujúcej hádke, sa Lenka matky zastala. ,,Hodil ma o dvere, nič som viac nevidela. Zobudila som sa v nemocnici so zlomeným rebrom,” spomína na nepríjemný zážitok.

Obeťou násilia môže byť akákoľvek žena bez rozdielu vzdelania, veku, náboženstva a toho, z akej sociálnej vrstvy pochádza. Hociktorá žena, ktorú poznáte, alebo cudzia na ulici, môže byť týraná. Najčastejšími formami je fyzické, psychické, sexuálne násilie. Ďalšou, nemenej dôležitou formou, je ekonomické násilie. Hlavnými prejavmi sú vymáhanie peňazí, ničenie osobného majetku, odopieranie prístupu ku spoločnému účtu a iné.

Najnebezpečnejšia krajina sveta pre ženy

Prvé miesto vo svetovom rebríčku z roku 2019 najnebezpečnejších krajín pre ženy patrí, podľa Georgetownského inštitútu pre ženy, mier a bezpečnosť, Sýrii. Znásilňovanie a mučenie v tajných väzniciach, podvýživa a rodovo podmienené násilie, sú údajne každodennou realitou. Budú trestané, ak prinesú rodine hanbu, nazývajú to “vražda zo cti.” Vyjadrili tiež strach z ekonomického násilia, predčasných a nútených manželstiev. V tejto krajine je pre ne obmedzené právo na vykonávanie finančných rozhodnutí. Štúdie z roku 2003 ukázali, že dvadsaťtri percent trpí fyzickým násilím (najmenej trikrát za posledný rok), vo väčšine prípadov je za ním manžel. V súčasnosti je situácia ešte horšia. Ženy a dievčatá už nemusia čeliť len domácemu násiliu, ale tiež medziľudskému teroru, ktorý prišiel so súčasným konfliktom.

Znaky toho, že treba utekať

Jedným zo znakov je anonymita. To znamená, že násilník neukazuje svoje správanie na verejnosti, ale vyjadruje zlosť spravidla v domácom prostredí. Treba sa mať na pozore od začiatku, nie až po opakovaných a dlhodobých útokoch. Ak partnera nejde zastaviť hneď, stupňuje sa to. Od nadávok, urážok k psychickému násiliu, a zvyčajne sa to dostane až k fyzickým útokom.

V mnohých prípadoch si žena myslí, že práve ona je vinná, hanbí sa o tom hovoriť, bojí sa o svoj život či život svojich detí. Často sama nevie ako riešiť situáciu, myslí si, že je to z lásky a verí, že rozhovorom sa to upokojí.

Treba sa brániť. Prvým krokom k úspechu je mať na pamäti, že to nie je vaša vina, ale vina násilníka. Zdôverte sa osobe, ktorú pokladáte za dôveryhodnú, nemlčte! Neprestane to samo od seba, preto proti tomu treba zakročiť. Každý človek na svete má právo žiť bezpečne.

Dnes, aj keď nemá žena nikoho kto by jej mohol pomôcť, stratila rodinu a polícii neverí, môže kontaktovať množstvo centier a organizácií, ktoré má k dispozícii. Pracujú v nich expertné tímy, ktoré poskytujú podporu obetiam. Mnohým ženám už pomohli. Keby ste aj vy potrebovali pomoc, môžete sa na ne obrátiť.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply