All Posts By

Kristián Beňuška

Rady priamo z redakcie

„REDIGOVANIE“ TRETIAKOM SPESTRIL MARTIN PODSTUPKA, NOVINÁR SO 40 ROČNOU PRAXOU

foto: Peter Kubínyi

Prednášku o redigovaní a úprave textov viedol Martin Podstupka, novinár a editor, ktorý počas svojej kariéry zastával pozíciu šéfredaktora v periodikách Večerník, Duel či Formát. Okrem nich pôsobil na pozíciách zástupcu šéfredaktora či vedúceho redaktora napríklad v týždenníku Trend, denníku Hospodárske noviny a iných. Študentom tretieho ročníka bakalárskeho štúdia na našej katedre porozprával i niekoľko vtipných príhod a predovšetkým množstvo príkladov z jeho pôsobenia v rôznych redakciách. Niektoré veselé historky prezradil aj na svojho bývalého kolegu z denníku Práca, Petra Kubínyiho, ktorý tento predmet tretiakov vyučuje.

Martin Podstupka hovoril o časoch minulých, ale aj o súčasnosti, keď je vedúcim redaktorom dvojmesačníka Slovenskej akadémie vied SAV Akadémia. Uviedol, že redigovanie je proces, pri ktorom treba mať cit a dobrú komunikáciu s autorom textu. V časoch, keď začínal v denníku Práca, si dokonca redaktori „redigovali“ materiály medzi sebou, starší kolegovia „škrtali“ texty tým mladším. Študentom radil a upozorňoval ich na situácie, ktoré môžu nastať pri redigovaní, pripomenul úskalia pri autorizácii textu či nebezpečenstvá zlej komunikácie medzi redaktorom a editorom.

Študenti mali možnosť klásť otázky a niektorí tak aj urobili. Po prednáške všetci študenti zatlieskali, no Martin Podstupka s vtipom poznamenal, že novinári netlieskajú. Prednáška sa niesla v uvoľnenej atmosfére a študenti odchádzali z učebne bohatší o časť cenných skúseností, ktoré Martin Podstupka získal počas štyroch dekád svojej profesionálnej kariéry.