All Posts By

Peter Matis

W. Duchkowitsch: Autori bulváru v mojich očiach nie sú novinári

Už takmer dvadsať rokov trvajúca tradícia spolupráce medzi Katedrou žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a Inštitútom pre publicistiku a vedu o komunikácii vo Viedni sa dočkala ďalšieho pokračovania. Profesor Wolfgang Duchkowitsch opäť zavítal do Bratislavy, aby v utorok 21. marca, v Rakúskom Kultúrnom fóre, študentom prvého a druhého ročníka bakalárskeho stupňa priblížil vývoj rakúskych médií v 20. storočí. Posledný raz bola hlavným strojcom spolupráce profesorka Danuša Serafínová, od budúceho roka štafetu preberie doktor Ľubomír Bajaník.

Profesor Duchkowitsch počas svojej prednášky predstavil desať zlomov vo vývoji žurnalistiky v Rakúsku v 20. storočí. Najväčšími míľnikmi sú podľa neho začiatok i koniec Prvej svetovej vojny, nastolenie autoritatívneho režimu v roku 1933, pripojenie Rakúska k Tretej ríši, oslobodenie krajiny v roku 1945, uvedenie slobody tlače o desať rokov neskôr, Referendum o rozhlase a v druhej polovici minulého storočia taktiež postupná dualizácia, digitalizácia a globalizácia žurnalistiky.

Profesor taktiež vyjadril svoj odpor k narastajúcej obľube bulváru. Autori v takýchto plátkoch v jeho očiach ,,nie sú novinári, ale iba prevádzkovatelia obľubovanej mašinérie, ktorá je, bohužiaľ, stále častejšie žiadaná čitateľmi.“ Prednáška sa skončila diskusiou, v ktorej sa študenti kládli otázky spojené najmä s vojnou na Ukrajine, ale pýtali sa napríklad aj na kontroverzné víťazstvo komunistov v komunálnych voľbách v Grazi a geopolitické nálady v rakúskej spoločnosti. Celá prednáška bude spracovaná aj v Otázkach žurnalistiky.

Autor: Peter Matis

Foto: Peter Matis