informácie

Webová stránka Katedry žurnalistiky Univerzity Komenského.

Webjournal.sk
ISSN 1338-3280

Vydavateľ: Združenie MASS-MEDIA-SCIENCE pri Katedre žurnalistiky FiF UK

Sídlo redakcie: Štúrova 9 81102 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Šéfredaktor: Mgr. Peter Kubínyi, PhD. – kubinyi1@uniba.sk