Koronavírus opravy v Ružinove spomalil, ale nezastavil

Aj napriek stále neutíchajúcej koronakríze, ktorá zasiahla všetky odvetvia života, prešla bratislavská mestská časť Ružinov viacerými zmenami. Tento rok sa opráv a rekonštrukcií dočkali viaceré cesty aj verejné priestranstvá, pričom ďalšie budú revitalizovať už čoskoro.

Medzi najväčšie projekty, ktoré v rámci mestskej časti tento rok realizovali, patrili oprava chodníkov na Hraničnej a výmena vozovky na Drieňovej. Na prvej zo týchto ulíc, v úseku od Mlynských nív až po Stachanovskú, položili nový asfalt, vymenili poškodené obrubníky a pribudli takisto aj odvodňovacie bloky. Na Drieňovej ulici, ktorá patrí medzi dopravne najvyťaženejšie ulice v celom Ružinove, sa oprava uskutočnila dvojfázovo, aby nedošlo k obmedzeniu plynulosti cestnej premávky. „Oprava spočívala v odfrézovaní asfaltovej vrstvy a položení nového asfaltového krytu, debarierizácii priechodov pre chodcov a vo výmene poškodených obrubníkov,“ povedala hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.

Keďže situácia ohľadom koronavírusu na jar spomalila či dokonca úplne zastavila možnosť uskutočniť viaceré z plánovaných projektov, ako nám potvrdila mestská časť aj magistrát, Ružinov sa do ich realizácie púšťa až na jeseň. Patrí medzi ne aj oprava vybraných detských ihrísk a parkov. V súčasnosti kompletne rekonštruujú ihrisko na Albrechtovej ulici, kde menia herné prvky, mobiliár (lavičky a odpadkové koše), hokejbalové ihrisko a pribudnúť by mala aj workoutová zostava. Tvár v najbližšom čase zmení aj detské ihrisko na Martinčekovej ulici – mestská časť plánuje vymeniť celú drevenú hernú zostavu, ktorá je v havarijnom stave. Opravou prejde aj pridružené hokejbalové ihrisko. Spevnia hraciu plochu, osadia nové mantinely, hokejbalové bránky a koše na basketbal.

Zmeny sa odohrávajú aj v ružinovských parkoch. Revitalizáciou v súčasnom období prechádza Rapošov park v Trnávke, ktorý sa okrem iného dočká aj osadenia nových lavičiek. S ošetrovaním drevín finišujú pri Štrkoveckom jazere a plánujú pokračovať v parku Andreja Hlinku, dodala hovorkyňa MČ Ružinov Tatiana Tóthová.

Čo, kde a za koľko?

 • Oprava komunikácií na Hraničnej a Drieňovej ulici – 285 000 eur
 • Oprava detského ihriska na Albrechtovej ulici – 220 000 eur
 • Oprava detského ihriska a pridruženého hokejbalového ihriska na Martinčekovej ulici – 176 000 eur
 • Revitalizácia Rapošovho parku, parku pri Štrkoveckom jazere a parku Andreja Hlinku – 70 000 eur
 • Revitalizácia ruží vo viacerých lokalitách (Martinčekova ul., Herlianska ul., Ružová dolina) – 17 000 eur

Autor: Daniel Ivančák
Foto: facebookový profil starostu Ružinova Martina Chrena

Daniel Ivančák
Najnovšie články od Daniel Ivančák (zobraziť všetky)

You Might Also Like

25 komentárov

 • Reply
  Industrial copper waste solutions
  3. februára 2024 at 12:31

  Copper ingot scrap purchase Copper scrap purity testing Copper scrap price negotiation

 • Reply
  Aluminium scrap market development
  4. februára 2024 at 0:32

  Scrap aluminium pricing strategies Aluminium scrap byproduct utilization Scrap aluminium testing

 • Reply
  Copper scrap carbon footprint
  4. februára 2024 at 5:54

  Copper scrap processing equipment Copper scrap pickup Scrap copper warehousing

 • Reply
  Scrap aluminum quality control
  4. februára 2024 at 14:50

  Aluminium recycling governance Aluminium recycling efficiency Scrap aluminium buyers

 • Reply
  Iron scrap recovery and reclaiming
  5. februára 2024 at 7:45

  Metal recycling and disposal Ferrous material packaging Iron scrap recovery solutions

  Ferrous metal reconditioning, Iron scrap salvaging, Metal scrap reclaiming

 • Reply
  Scrap metal recovery of aluminum
  5. februára 2024 at 19:54

  Metal scrap breakup Aluminium anodizing recycling Scrap aluminium reprocessing
  Scrap metal handling equipment, Sorting aluminum cable scrap, Metal recovery and repurposing solutions

 • Reply
  Aluminium scrap refurbishing
  6. februára 2024 at 12:06

  Metal scrap storage Scrap aluminium processing equipment Scrap aluminium reclamation
  Recycling process optimization, Aluminum cable stripping machines, Metal scrap reutilization

 • Reply
  Aluminium recycling cost-effectiveness
  7. februára 2024 at 2:42

  Metal reutilization yard Aluminium scrap industry certifications Scrap aluminium marketing strategies
  Scrap metal handling equipment, Efficient aluminum cable recycling methods, Metal scrap salvage

 • Reply
  Aluminium scrap CNC cutting
  7. februára 2024 at 14:38

  Scrap metal reclamation Aluminum punching scrap Aluminum processing equipment
  Scrap metal safety protocols, Aluminum electrical cable scrap, Scrap metal transportation regulations

 • Reply
  Iron scrap sales
  7. februára 2024 at 20:39

  Scrap metal reclamation management Ferrous material logistics optimization Iron scrap recovery and processing

  Ferrous metal recycle yard, Scrap iron, Metal salvaging

 • Reply
  Scrap aluminum disassembly
  8. februára 2024 at 2:43

  Scrap metal storage Scrap aluminium trading Aluminium scrap reprocessing technologies
  Metal recycling compliance, Scrap aluminum cable sorting techniques, Metal waste transportation

 • Reply
  Iron recovery and reprocessing
  8. februára 2024 at 6:39

  Scrap metal reclamation yard collection Ferrous material environmental sustainability Iron reuse

  Ferrous metal standards, Iron material recycling, Scrap metal reclamation yard services

 • Reply
  Aluminium scrap supply chain
  8. februára 2024 at 16:58

  Scrap metal processing equipment Aluminium plate recycling Market trends in aluminum scrap recycling
  Scrap metal reclamation yard services, Aluminum cable scrap environmental impact, Scrap metal storage services

 • Reply
  Iron scrap baling
  8. februára 2024 at 19:15

  Scrap metal export procedures Ferrous material recycling storage Iron reprocessing and reclaiming

  Ferrous material recycling innovations and advancements, Iron scrap trading, Scrap metal recycling economics

 • Reply
  Iron scrap brokerage
  9. februára 2024 at 5:14

  Efficient metal handling Ferrous waste reutilization Iron waste reclaimer

  Ferrous scrap reclamation center, Iron recycling and reclaiming solutions, Metal reclamation and repurposing

 • Reply
  Aluminium scrap trading platform
  9. februára 2024 at 9:18

  Metal scrap utilization services Aluminium scrap documentation Aluminum scrap export-import laws
  Scrap metal recovery operations, Aluminum cable scrap uses, Metal scraps recycling

 • Reply
  Iron recovery services
  9. februára 2024 at 12:25

  Scrap metal reprocessing and salvage Ferrous waste reclamation center Iron scrap reforming

  Ferrous material recycling associations, Scrap iron recovery, Non-ferrous metal scrap

 • Reply
  Iron waste reclaiming operations
  9. februára 2024 at 20:42

  Metal waste inventory management Ferrous material eco-friendly processes Iron scrap brokerage services

  Ferrous metal reclaiming, Iron scraps reprocessing, Scrap metal reclamation and recovery

 • Reply
  Scrap copper yard
  10. februára 2024 at 1:06

  Copper scrap innovation Copper scrap shredding Copper scrap repackaging and distribution

  Metal recyclable waste management, Copper scrap sampling, Efficient metal shredding

 • Reply
  Copper scrap yards near me
  10. februára 2024 at 7:44

  Copper scrap occupational safety Copper, a key industrial metal, is grabbing headlines again as the global economy rebounds from the pandemic-induced downturn. Experts suggest that we may be on the cusp of an unprecedented copper squeeze that could disrupt supply chains in multiple industries. There are multiple factors behind the hype around copper’s soaring demand. Despite the Covid-19 pandemic, China’s economic recovery has been robust and exceeded market expectations. China is responsible for half of the world’s copper consumption and is driving the global demand for this metal. Meanwhile, the push towards renewable energy and electric vehicles has added to this momentum, and copper has become an essential component for producing lithium-ion batteries, wind turbines, and solar panels. At the same time, the pandemic caused many copper mines in countries like Peru and Chile to slow down or shut down completely. The supply chain has been further constrained due to logistic challenges, including congested ports and a backlog of shipping containers around the world. As a result, the price of copper has surged to an all-time high, reaching close to $10,000 per metric tonne. This price surge, coupled with the supply chain constraints, has led to concerns about the impact on global growth and inflation. The copper squeeze has become a serious concern for industries that depend on copper supply. For example, the automotive industry could be hit hard, given the reliance on copper for cars, trucks, and buses. Electric vehicles need four times more copper than traditional internal combustion engines, and this demand is expected to increase in the coming years. Moreover, homebuilders and electricians are going to find the metal’s soaring price a significant challenge as they depend heavily on copper for wiring and plumbing. In conclusion, a copper squeeze is a genuine concern for global industries and could have broader implications for the global economic recovery. Companies across sectors are already feeling the impact of shortages, high prices, and logistic constraints. Governments and companies need to work together to manage the current situation tactfully and plan ahead to avoid major disruptions in the future Scrap metal inspection Copper scrap processing plant Copper scrap market analysis Copper scrap recovery process Copper component recycling Metal recoveryservices

 • Reply
  Copper scrap insurance
  10. februára 2024 at 19:25

  Copper scrap recycling infrastructure There are several reasons why copper wire is not used as a fuse wire. Firstly, copper has a high conductivity, which means that it can easily carry a large amount of current. This is actually the opposite of what a fuse is designed to do. A fuse is intended to act as a safety device that breaks the circuit when the current exceeds a safe limit. Using copper wire would result in the wire carrying a large amount of current until it burns out, which could potentially cause damage to the circuit or cause a fire. Secondly, fuses are designed to have a specific current-carrying capacity and a specific melting point. Copper wire is not able to provide these characteristics as reliably as materials that are specifically designed for use as fuse wire. Fuses typically use materials such as aluminum, silver, or alloys that have been specially formulated to meet the necessary requirements. Finally, using copper wire as fuse wire would be a waste of resources and money. Copper is a valuable and expensive material, and using it in a way that is not appropriate for its properties would be inefficient. It is much more cost-effective to use materials that are specifically designed for use as fuse wire, as these materials are optimized for their function and are available at a lower cost Robotics in metal recycling Copper scrap trade associations Copper scrap marketing strategies Scrap copper processing Copper scrap economic trends Metal recycling industry certifications

 • Reply
  Copper scrap fabrication
  16. februára 2024 at 9:41

  Copper scrap industrial applications Copper scrap commodity trading Metal waste reutilization
  Environmental impacts of Copper cable scrap recycling, Scrap metal industry certifications, Exporting Copper scrap

  Metal waste remanufacturing, Recycled copper ingots, Copper cable scrap treatment, Scrap metal repurposing solutions

 • Reply
  Iron scrap processing
  16. februára 2024 at 10:00

  Metal salvage Precious metal extraction Iron scrap recovery facilities

  Ferrous material recycling, Iron scrap utilization and recycling, Responsible metal recycling

Leave a Reply