Prváci v tieni koronakrízy

Ľudský kontakt cez monitor

Dištančná výučba má svoje pozitíva aj negatíva, tvrdia oslovení vysokoškoláci, ktorí v zimnom semestri nastúpili na vysokoškolské štúdium a hneď sa začali vzdelávať na diaľku. Najväčším benefitom online vyučovania je podľa študentov prvého ročníka z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského to, že sa vyhnú rannému vstávaniu a cestovaniu. Po prvom semestri na katedre sa však zhodujú, že by zase radi sedeli v triedach a výučbu mali prezenčnú.

I keď sa zatiaľ, v prvom ročníku, ľudovo povedané, len „oťukávali“, osobný ľudský kontakt chýba každému. „Pre krátkosť času sme neboli schopní nadviazať hlboké priateľstvá, no chýba mi chodiť so spolužiakmi na kávičky a čajíky,“ vysvetľuje Ján.

Pri otázkach o obľúbenosti jednotlivých predmetov sa odpovede rôznili. „I keď som sa predmetu obávala, zapísala som si globálnu rozvojovú žurnalistiku, a tá ma baví,“ hovorí Nikola. Väčšinu predmetov hodnotili študenti neutrálne. Problematickou však bola najmä Logika pre žurnalistov, keďže, ako sa opýtaní zhodli, ide o náročnejší predmet a preberať ho cez obrazovku počítača je o to náročnejšie. „Pripomína mi matematiku,“ dodala Nikola. „Je to predmet, ktorý len ťažko pochopím,“ hodnotí logiku Lujza. „Nikdy som si však nemyslela, že ma bude baviť dejepis, no dejiny ma bavia,“ doplnila Lujza.

Celkový dojem z vysokej školy majú študenti zväčša pozitívny. Podľa nich je ťažké hodnotiť školu a prostredie za výnimočných podmienok, no zároveň všetci dúfajú, že sa čo najskôr vrátia do normálu.

Autor: Tatiana Turisová
Foto: unsplash.com, súkromný archiv

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply