Štyri hodiny

Bc. Boris Kováč – vľavo

Keď je život doslova na tenkom ľade…

Národná transplantačná organizácia vznikla v roku 2011 ako koordinačný článok vo všetkých procesoch transplantácií s presne stanovenými úlohami a povereniami. Za komunikáciu pred odberom orgánu od darcu zodpovedá príslušný koordinátor (lekár), ktorého náplňou je „administratívna” časť transplantácie. Neoddeliteľnou súčasťou národného transplantačného programu je aj Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb. Práve tu v roku sa v roku 2020 zrodila myšlienka zefektívnenia práce koordinátora a bola vytvorená nová funkcia pre špeciálne zaškoleného zdravotníckeho pracovníka s názvom “Koordinátor HTx”. Takýmto koordinátorom je aj Bc. Boris Kováč.

Aké sú rozdiely v náplni práce koordinátorov?

Koordinátor – lekár vyhodnotí indikáciu darcu aj príjemcu pre transplantáciu srdca. Potom kontaktuje koordinátora HTx, ktorý zabezpečí všetku logistiku spojenú s transplantáciou. Ako prínos takéhoto rozdelenia funkcií. Takéto rozdelenie má najmä odbremeniť záťaž personálu transplantačného oddelenia, zefektívnenie a zrýchlenie transportu orgánu, a tým pádom aj operačného zákroku.

Čo je náplňou práce koordinátora HTx?

Koordinátor HTx sa denne zúčastňuje sedenia sestier a dostáva informácie o pacientoch a ich zdravotnom stave. Zúčastňuje sa lekárskych vizít a je v úzkom kontakte s lekármi a primárkou Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca, MUDr. Evou Goncalvesovou CSc. Je zodpovedný za evidenciu listiny pacientov čakajúcich na transplantáciu, tzv. čakacia listina, čiže je aj v neustálom kontakte s Národnou transplantačnou organizáciou, ako aj s odberovými centrami v rámci Slovenskej Republiky. Okrem iného však zodpovedá aj za plánovanie tzv. Transplantačných služieb pre zdravotné sestry na oddelení, ktoré ich majú počas bežných denných a nočných zmien. V súčasnosti sú na oddelení zaškolené 3 takéto zdravotné sestry.

Podľa čoho rozlišujete pacientov na čakacej listine?

Existujú dve hlavné skupiny: aktívni a neaktívni čakatelia. Aktívni už majú zaevidované výsledky všetkých nevyhnutných vyšetrení pred prípadnou transplantáciou. Ide napríklad o krčné, zubné, podrobné hematologické a iné vyšetrenia. Neaktívni, tí čakajú, kým budú mať tieto vyšetrenia kompletné. Nasleduje odborná konzultácia na lekárskom seminári, kde sa neskôr volí ďalší postup. Čo sa týka aktívnych čakateľov, existujú aj rôzne podskupiny, ktoré kategorizujú čakateľa podľa akútnosti. Pacienti v najvyššej skupine sú zaradení do medzinárodného programu, kde sa oslovujú aj iné štáty susediace so Slovenskou Republikou. V takom prípade sa stáva, že sa darcu podarí nájsť pomerne rýchlo.

Ktoré faktory sú najdôležitejšie, aby mohla byť vykonaná transplantácia?

Základom je, samozrejme, aby mali darca aj príjemca zhodnú krvnú skupinu. Druhým, veľmi dôležitým faktorom, je porovnateľná hmotnosť pacienta s darcom, kde sa toleruje maximálna odchýlka tridsať percent. Záleží aj na veľkosti hrudného koša. Ak by bol primalý, nemuselo by sa ho podariť uzatvoriť po operácii. Jednoducho, je to zákrok, pri ktorom treba splniť extrémne prísne medicínske kritériá a zohľadňujú sa faktory, ktorých skúmanie sa neustále zdokonaľuje s vývojom medicínskej technológie.

Ako sa postupuje v prípade, že sa našiel vhodný darca?

Lekár na základe predispozície darcu a parametrov orgánu (v tomto prípade srdca) vyberie vhodného príjemcu, informuje koordinátora HTx o zhode a následne je spustená koordinácia celého procesu transplantácie. Po zosúladení a dohode ostatných odberových tímov sa určí presný čas odberu orgánov pre jednotlivé zákroky a koordinátor HTx zabezpečí kardiochirurga a dopravu odberového tímu. Okrem toho však musí zabezpečiť aj všetko ostatné, ako napríklad chladiaci box či odberovú tašku, ktorá obsahuje zvyšok vybavenia a má určité náležitosti nevyhnutné pre odber orgánu. Pokiaľ ide o odber v rámci Bratislavy, transportuje sa v sanitke, avšak, ak hovoríme povedzme o v Košiciach, prípadne o Českej Republike, tak sa využije letecká preprava. Ide o čas. To znamená, že ak chceme príjemcovi pomôcť, musí byť na operačnej sále NÚSCH v čo najkratšom čase. Hovoríme o čase do štyroch hodín.

Zúčastňujete sa aj vy operačného zákroku?

Samozrejme. Zúčastňujem sa odberu spolu s kardiochirurgom. Najdôležitejším faktorom je súhra tímu chirurgov a čas, za ktorý je možné orgán odobrať a transportovať.

Ako taký výjazd do odberového centra a následný prevoz orgánu od prvého telefonátu vyzerá?

Tak, ako som už povedal, máme dve možnosti transportu. Pozemný a letecký. Ak je odberové centrum vzdialenejšie, dávame prednosť leteckej preprave. Napríklad, keď ide o odber v Martine, alebo Banskej Bystrici, prichádza do úvahy aj pozemný transport, ale iba za asistencie polície, ktorá počas celej prepravy zabezpečuje jej plynulosť.

Čo sa deje po príchode a ako vyzerá zákrok?

V nemocnici sa spolu s kardiochirurgom prezlečieme do sterilného operačného oblečenia a ideme priamo na operačnú sálu. Ja ako koordinátor zabezpečím dokumentáciu darcu a pripravím všetky pomôcky na odber (sterilný lavór, sterilné vedierko, pílku na sternum – hrudnú kosť, hrudníkový rozvierač, transfúznu súpravu, sterilné sáčky a kardioplegickú kanylu s vodičom, ktorá je určená na použitie pri operáciách s mimotelovým krvným obehom na podávanie kardioplegických roztokov do srdca slúžiacich na jeho dočasné zastavenie “kardioplegia” a súčasne sa pomocou nej odvzdušňuje srdce po ukončení operácie). Keď lekár otvorí hrudník, zhodnotí štruktúru a vzhľad srdca. Ako koordinátor som v neustálom spojení s operačnou sálou v NÚSCH, kde už na stole leží príjemca. Po potvrdení potrebnej kvality srdca, oznámim tímu chirurgov v Bratislave zahájenie odberu. Kardiochirurg uzatvorí aortu a ja nahlásim operačnej sále v NÚSCH presný čas. Od tejto chvíle sa začína “odpočítavať čas” štyri hodiny. Počas celého odberového zákroku zabezpečujem komunikáciu medzi pracoviskami, komunikáciu týkajúcu sa logistiky a príslušnú dokumentáciu.

Ako postupujete po odobratí orgánu?

Srdce sa uloží do dvoch sterilných vrecúšok so sterilným roztokom, vloží sa do vedierka, následne do chladiaceho boxu s ľadom a spoločne s kardiochirurgom sa presúvam do Bratislavy, kde odovzdáme chladiaci box operatérom. Transplantácia sa môže začať.

Ak tomu správne rozumiem, tu sa vaša práca končí, však?

Ani zďaleka. Musím ešte spracovať dokumentáciu, tú následne odošlem elektronickou formou do Národnej transplantačnej organizácie a až potom moja práca končí a čakám na ďalšiu transplantáciu… Aj napriek mojim dlhoročným skúsenostiam v neodkladnej zdravotnej starostlivosti, je pre mňa táto práca neustálou výzvou. Motto „Zachráň život” ostáva naďalej zachované a je to najmä nová skúsenosť a vízia, ktorá ma napĺňa nielen profesionálne, ale predovšetkým ľudsky.

Autor: Arpád Mátyás Pál
Foto: Archív Borisa Kováča

You Might Also Like

26 komentárov

 • Reply
  Copper scrap market dynamics
  3. februára 2024 at 2:20

  Scrap Copper wire recycling Copper scrap customer acquisition Copper scrap purity testing

 • Reply
  Copper scrap environmental stewardship
  3. februára 2024 at 17:18

  Recycling scrap Copper wire Copper scrap mold casting Copper scrap pricing

 • Reply
  Aluminium scrap anodizing
  4. februára 2024 at 1:14

  Aluminum radiators scrap Scrap aluminium collection network Scrap aluminium customer relationships

 • Reply
  Aluminium powder recycling
  4. februára 2024 at 15:32

  Aluminium shredding Aluminium scrap purification Aluminium waste treatment

 • Reply
  Iron waste reclaiming and repurposing
  5. februára 2024 at 4:52

  Scrap metal reclamation company Ferrous material environmental sustainability Iron scrap reclaiming processing

  Ferrous metal innovations, Iron waste recovery facility, Scrap metal recovery plants

 • Reply
  Aluminium recycling resource optimization
  5. februára 2024 at 20:11

  Scrap metal refurbishment Aluminium recycling network optimization Aluminium industrial recycling
  Scrap metal recycling yard, Environmental impact of aluminum cable recycling, Metal waste scrapyard

 • Reply
  Sustainable aluminium recycling solutions
  6. februára 2024 at 12:24

  Scrap metal industry Aluminum transmission scrap Aluminum recycling industry
  Metal waste reduction, Aluminum cable for sale, Scrap metal waste reduction

 • Reply
  Advanced aluminium scrap reclamation
  7. februára 2024 at 2:52

  Metal recycling solutions center services Aluminium recycling economic impact Aluminum window frames scrap
  Metal waste yard, Aluminum cable scrap market, Metal waste recovery facility

 • Reply
  Iron recycling and reclamation solutions
  7. februára 2024 at 20:27

  Metal waste logistics Ferrous metal baling Iron repurposing yard

  Ferrous material sorting machinery, Iron repurposing center, Scrap metal remodeling

 • Reply
  Aluminium scrap profiling
  7. februára 2024 at 21:20

  Metal scrap reclamation Scrap aluminium waste audit Aluminium recycling automation
  Metal salvaging, Selling aluminum cable for scrap, Metal scrap depot

 • Reply
  Iron recycling management
  8. februára 2024 at 6:28

  Metal waste revitalization Ferrous material regulatory reporting Scrap iron disposal

  Ferrous material recycling business insights, Iron waste reclamation facility, Metal scrap logistics

 • Reply
  Aluminium scrap material valuation
  8. februára 2024 at 7:34

  Scrap metal reclamation center Aluminium scrap carbon footprint Aluminum scrap recycling industry
  Scrap metal reduction, Aluminum cable scrap process, Metal scrap buyers

 • Reply
  Iron waste reclamation depot
  8. februára 2024 at 19:03

  Metal waste dismantling Ferrous material client services Iron scrap salvage center

  Ferrous material emergency preparedness, Iron salvaging solutions, Scrap metal reclamation solutions

 • Reply
  Aluminium scrap downcycling
  8. februára 2024 at 22:17

  Metal waste management Environmental impact of aluminum scrap Scrap aluminium waste minimization
  Metal recuperation yard, Aluminum cable refurbishment, Scrap metal recycling best practices

 • Reply
  Aluminium recycling resourcefulness
  9. februára 2024 at 4:39

  Metal recycling and reprocessing Aluminium scrap bundling Aluminium scrap import requirements
  Scrap metal recycling solutions, Purchase aluminum cable, Recycling process optimization

 • Reply
  1724
  9. februára 2024 at 4:54

  Characterizing reef fish viirgin island protectedSuggestive sexual posesBestt porn sites for mobile phoneNudde
  pitchedr off womanMonique f interracialFree harry potter sex comicsLyrics too thhe song fuck itt byy eamonHolly
  wellin free analNudde undershirtOldd cunt pissingHentaii
  ring webWechsler intgelligence scale for adultStories erotic unclesTeenage girls with bigg boobsGhetto pornstarsJamie loves jerf tgpBooy nude in filmNew york asian massage
  reviewVulva adolescentGaay test for 6 gradersPelvic exam video xxxGiiy peniss pump sleeveErotic stories daddy daughterVintage needlepoint
  stockingsRipped pussySummary thhe naked quakerPictures off kati couuric sexy legsOlld meen spankedAlll symptoms of adult still’s diseaseErst rohm brwn shirts gayJakes mom nakedBedroom bondwge ideasNude amazons https://bit.ly/3x6hoY0 Youtube young nudesFreee porrn video faaye
  ramptonJessia biewl nude video ssex https://bit.ly/2TvbH7b Marykate olsesn nakedDating websites for young teensFree cunjnilingus video ugly https://bit.ly/3ezfEzzb Etchedd bottom beer glasTeen triple fistingBig
  tits in brra compilation https://bit.ly/3eyh1Ox Asian body bilder fwmale nakedFirst time esbian experiance, storiesOldd oung
  lesbiuan plrn https://cutt.ly/DU2RjoF Gay e carrds freeGalledry
  of aked mileSalkena spice nudxe https://bit.ly/3yNEWCK Biggyest tit contestGirls
  and penisDogg suck vikdeo https://tinyurl.com/se2mnm3p Teen gangbang clipsBlack aand korean sexFree
  amateur porrn lqtinas https://bit.ly/3mb8wxa Sleepingg lesbian pussyFacial nnerve paralisisPolicy analysis oon samke seex
  mwrriages https://bit.ly/2UfmmUb Paris hiltoln upskirt
  shootLearning to cum onn cmmandWomen fromm the philipppines
  who fuck https://bit.ly/3wln9jx Short bbus scenes of
  sexThhe missionarry position picsNaked nurss video https://bit.ly/2SsYubc Utube sex fuck massaeFavorite
  adult beverageThree nhde bby hibedl https://bit.ly/37gdXnY Craiglist escortSexx and
  tthe city rimmingDocumentary 100 orgasms a day https://bit.ly/364DIWp Bdsm torturte tubesNude boy videosAlternate sex sstories deppsitory https://bit.ly/30EEjik Pirates ii stagnettis revenge xxxx torentPinoy celeb adultHssb vintage jewdlry https://cutt.ly/9nfshx8 Linsy fojseca
  nudeAdult cowboy fancy dressGay barr greensbrg pa https://cutt.ly/dUZE1zV Leatherr fetish boots moviesLesbia furry sexFree boob flash
  video mobile https://bit.ly/3zpvaHi Beecky itt naked ooff richardEscort dirrectory cms scriptSwedish pporn dvd sales https://bit.ly/3p49uNn Neww vintage churchLick mmy bagSi cumm sii https://bit.ly/2SvrWh4 Amyy fisher porn mpegsLactating tits tube videosAdult magazine couple oriented
  https://bit.ly/3dj0b4B Penos hole enlargingBoy castle gay dvdPornstar for momm https://tinyurl.com/y7d9rtt2 Big boob solo girlsWomen before after nudeBridget powers nude
  https://bit.ly/3FfkkpF Strip teas screesn saversHorny namibian women for
  sexSexxy bblack giorl strip tease https://cutt.ly/nUxTLHE Naked strdeetballer dunking vvideo funnyShitt fetiosh searchAdultt incontinence irriitation https://cutt.ly/UT6e1ko Strippe music bump grindGirls showering nakedPiic girls strip
  https://tinyurl.com/yg6o5u6t Bestt joan severancce nuude moviesFemsle orgasm with penetrationWho
  waas sex in city finance https://bit.ly/3HtcAAZ Shaved mature tubeWild campus slutsPornstars sweden https://tinyurl.com/yj3884vb Female
  ani sex videoNude pictures ffom henderson ncFunny plrn dvds
  https://bit.ly/3ctHz2Z Blond wett pussyBreawts thrusting blowjob videosMichelle
  bikini addisson alabama https://cutt.ly/ZOpRfL5 Asian fuckeed by black cockNakjed
  hairy young girls moviesNo shame seex https://bit.ly/32ZrPmu Sexx contacts in surreyShee grabbed
  her wrinkledd assTrwns virgiity https://bit.ly/3x2ZNAi Love oof
  thhe nudeNude woman sex outPamela smart sexy ppics https://tinyurl.com/ycgad8wp Animated incredibles nudfe cazrtoons animePantie holse assHarrd
  cocks in every hkle https://cutt.ly/BJjh4MV Angeliha joie cum shootsFree porfn video
  no popupCouples escorts st louis mo https://tinyurl.com/yjtesdtg Breast sucking womanAsian porn maleMegaqt
  nudde image https://bit.ly/2UoHVSg Hott fucking sivesFreckle facialsHusband usin a coick slweve https://cutt.ly/9zJeAEu Big boob
  in bikiniIndiana list offemder ssex stateFrree blackman hentai pis https://bit.ly/3J3hHJF Aduylt oblivion picturesFotos dee
  se ofas en bikiniUrsuula von deer dijck https://bit.ly/3wsADuC How
  too trim youyr bikiniJaredd leto nude photoFree footjob phhotos https://bit.ly/3sh5tqP Panties fingerring pussyAmaqteur home made oryasm videosVintage v3 m2v890 barebones https://bit.ly/3p82ZHH Find local gaysStreaming seex machinesLadyboy escort in cebu https://bit.ly/3onviRY Sexxy boys young nuceSex
  machine bdsmDiaha house nude https://bit.ly/2T9vlCn Tranny urban dictionaryGayy
  hammonto jrsey newFree adult stump porn https://bit.ly/2U6NLYm Group b strep vaginal cultureCremed in her pangyhose andd heelsD16z6 bottom https://tinyurl.com/ygcc6rrg Book
  bindng line stripsEmpflix glory hole whoreCrwam pie puussy ass https://cutt.ly/aUobRq7 Women over 60 pornObese
  tren girlsMaature bdsm mistress 2008 ukk https://bit.ly/3lmLz8z How tto nuude photyography aat homeFree
  indian seex site foor picturesSexy bost names https://cutt.ly/ZcVm3PV Shemale seex gratisAsian development bank newNude jewery https://bit.ly/3vhvRQC Darrk
  messsiah nudeA woman that hhas twoo pussy’sTo blow too suck phrases https://bit.ly/31s1jhH Short teen big
  titsFree shemmale tube xvideosPrivate hoome sexx tube
  https://tinyurl.com/y7e6l73q Teeen male ejaculateNice tits teenMiilf momm lezAromatase breast cancerAdullt swmming lessons nycBlack
  book peg photos xxxNude photos pregnant women stagesSexy annthro pigsMature cunts
  getting fuckedMilf cougar assBiggest bel ami cockAsisn playgroundDeesi
  movie sexFree sex trialerWomens olimpic seex testPhotos of ice-t’s wife nakedSkyhswk marine bottom paintWhat does a
  peniis ligature doCasting cuch teenn rexmagPorn star sydni capriNude
  vesiosRedtube moom desep pleasure herselfSophie deee gets fuckedNc aduilt probationPowerful facialIphone 3g facialsRipped muscle studs fuckingFrree extreme hardcore
  porn videosAdult protective agency, yucca valley, caAdul learning disablities helpGirl
  sticky facial36a bra nakedFuuck youu right bck frankee downloadHorny milf facialDiscusting pussy picsBiig titgs and huge cocks milfHk vintage radioCspaan nuxon richad dick bioSexxy bangla songSeex
  addicts near youGirrl had sexx wikth every guyTwink
  free previe galleryWhaat iis the maning of sexual batteryAdilt
  toys how toYearr old virginAzuul trannyNaked wojen bdsmPenis dick photosHelp
  for parents oof adult addictionNudee picture celebs

 • Reply
  Iron reclamation
  9. februára 2024 at 5:02

  Scrap metal brokerage Ferrous material shredding Iron recovery solutions

  Ferrous material recycling metrics, Iron waste reclamation depot, Scrap metal reduction

 • Reply
  Aluminium scrap collection
  9. februára 2024 at 13:16

  Metal recovery facility Scrap aluminium residual waste management Aluminium recycling waste reduction
  Metal reclamation strategies, Sorting and segregation of aluminum cable scrap, Environmental impact of metal recycling

 • Reply
  Scrap copper sales
  10. februára 2024 at 13:27

  Scrap Copper value While it may seem like using a copper wire as a fuse wire could be a good idea, in reality, it would be quite a dangerous choice. The role of a fuse wire is to act as a safety device and protect electrical circuits from overloading. If an excessive amount of electrical current flows through a circuit, a properly functioning fuse wire will melt or blow, effectively breaking the circuit and preventing damage to the equipment or wiring. If a copper wire were used as a fuse wire, it would not be able to perform this safety function. Copper is an excellent conductor, which means it can transmit electricity extremely well. However, this also means that it is not a good choice for use as a fuse wire. Copper is simply too conductive to generate enough heat to melt or break the wire when a circuit becomes overloaded. This means that the circuit could continue to operate even when it is experiencing dangerous levels of electrical current. Additionally, copper wire is generally much thicker than a typical fuse wire. This means that it would take a much higher amount of current flowing through the circuit to heat the copper wire enough to melt it. By the time the copper wire did begin to melt, the circuit would likely have already sustained significant damage or failed altogether. In sum, copper wire is not a suitable substitute for a fuse wire due to its high conductivity, thickness, and inability to generate enough heat to break or melt when a circuit becomes overloaded. Other materials, such as silver, tin, or aluminum, are better suited for use as fuse wires because they have a higher resistance to electrical flow and are designed to melt or break under specific conditions Metal reclamation solutions Export requirements for Copper scrap Copper scrap recycling company Copper recovery services Scrap Copper certification Metal reprocessing depots

 • Reply
  Copper scrap reclamation methods
  10. februára 2024 at 20:58

  Copper scrap legal requirements Copper has a long and illustrious history in the world of building and home decor. Dating back to ancient civilizations such as Egypt, Greece, and Rome, copper was used in a variety of applications, from roofing and plumbing to decorative sculptures and jewelry. One of the most significant uses of copper in history was its use in roofing. Copper roofs were popular among wealthy families in medieval Europe, and they continue to be used for high-end buildings today. Copper is known for its durability and resistance to weathering, making it an ideal material for roofs that need to withstand harsh climates and frequent exposure to the elements. Copper also has a unique appearance that sets it apart from other metals. Its warm, reddish-brown color develops a rich patina over time, giving it a distinctive and beautiful look. This patina is the result of the natural process of oxidation, which causes the copper to darken and take on a greenish hue. Many people find this natural progression of the metal to be aesthetically pleasing and desirable. In addition to its use in roofing, copper has been used in a variety of decorative applications throughout history. From sculptures and jewelry to vases and candlesticks, copper has been prized for its unique color and malleability. Its versatility as a material makes it a popular choice for designers looking to add a touch of warmth and texture to their creations. Today, copper is still widely used in building and home decor. From ceiling tiles and backsplashes to light fixtures and furniture, copper has made a resurgence in popularity in recent years. Its timeless appeal and durability make it a smart choice for those looking to invest in high-quality materials for their home or commercial space. Whether used in a traditional or modern context, copper continues to be a beloved material in the world of building and design. Its rich history and enduring beauty ensure that it will remain a staple in home decor for generations to come Metal waste reprocessing plant Copper scrap cleanliness standards Copper scrap price analysis Copper bearing scrap Copper recycling education Recycling yard management

 • Reply
  Iron scrap reclamation and recycling
  11. februára 2024 at 0:00

  Metal scrap processing plant Ferrous material resource recovery Iron disposal yard

  Ferrous scrap recycling center, Iron recycling center, Scrap metal recovery services

 • Reply
  Gichardnob
  11. februára 2024 at 1:15

  Que Contiene El Cialis
  (Admin)
  Cialis 5 mg prezzo cialis 5 mg prezzo tadalafil 5 mg prezzo

 • Reply
  OLanehed
  11. februára 2024 at 21:39

  Куда Продать Wits Выкуп

Leave a Reply