ŠVOK: Prváci prekvapili. Porotu zaujala téma domáceho násilia.

Prezentovať v prázdnej miestnosti bez divákov a tŕpnuť, či nevypadne internet. Aj s týmto sa museli popasovať účastníci katedrového kola Študentskej vedeckej a odbornej konferencie (ŠVOK). Deväť skupín študentov 28. apríla 2021 predstavilo svoje práce odbornej porote. Vysokoškoláci napriek dištančnej forme a sťaženým podmienkam nesklamali. 

Analýza britského denníka, autentická výpoveď svedkov domáceho násilia, video s umelcami, reportáž o sexuálnom obťažovaní žien na Slovensku, ale aj dištančná výučba na umeleckých školách. Tohtoročná konferencia ponúkla tematicky aj žánrovo pestré a kvalitne spracované vedecké práce. Zvíťazila téma domáceho násilia počas pandémie Covid-19, ktorú spracoval jedenásťčlenný tím prvákov. Vedúci Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Ján Hacek označil túto prácu ako: „Emocionálne a novinársky vyvážené dielo.“ 

Druhé miesto získali študenti s témou Sexuálneho obťažovania na Slovensku a tretiu priečku obsadila práca Pandémia Covid- 19 očami študentov žurnalistiky. Vanessa Telúchová, študentka prvého ročníka žurnalistiky a zároveň spoluautorka práce o pandémii, opísala svoje dojmy z konferencie: „Konferencia ponúka študentom ukázať niečo, na čom týždne pracovali a taktiež možnosť odprezentovať to pred komisiou, práve preto sme sa so spolužiačkami prihlásili.“ Tvorba odbornej práce pomohla Vanesse viac spoznať spolužiakov, ktorí sa k téme vyjadrovali, dôležitá bola pre ňu aj spätná väzba.

Študentská vedecká a odborná konferencia je prehliadkou prác vždy konkrétneho študijného odboru. Uskutočňuje sa v apríli a predstavuje možnosť prezentácie výsledkov vlastnej práce v písomnej i ústnej podobe. Študentom zároveň ponúka možnosť sebarealizácie, zviditeľnenia sa a víťaz získa finančnú odmenu.

Mária Miháliková

Foto: (bub)

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply