Budúce novinárske hviezdy na predvianočnom „Hviezdku“

V hektickom závere semestra bola návšteva vianočných trhov príjemným únikom z reality

V šiesty decembrový deň zvyknú školopovinné deti (ale aj o niečo staršie ročníky) s obľubou recitovať známe „Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa“. A hoci pre nás, vysokoškolákov, je práve december časom odovzdávania semestrálnych zadaní či učenia sa na predtermíny skúšok, tentokrát sme na Mikuláša aj my aspoň na pár chvíľ zahodili za hlavy všetky knihy či rozpísané bakalárske práce.

            Namiesto posledného tlačového ateliéru v zimnom semestri sme totiž vyrazili do terénu, zmapovať situáciu na bratislavských vianočných trhoch a pomyselne uzavrieť tento predmet v duchu značne uvoľnenejšom než aký umožňuje akademická pôda. Miestom nášho stretnutia bol priestor pred vstupom do prázdnotou zívajúcej historickej budovy Slovenského národného divadla. Odtiaľ sme sa následne vybrali na, v porovnaní s divadlom podstatne zaplnenejšie, priľahlé Hviezdoslavovo námestie.

Po krátkom hľadaní cestičiek pomedzi ďalších ľudí, ktorí na námestie prišli za vareným vínom, punčom či lokšami, sme si ten „náš“ stánok našli aj my. A hoci v tomto konkrétnom prípade inflácia vystrelila ceny punču až nad hodnotu najmenšej eurobankovky, na našej nálade sa to nijako zásadne neodrazilo. Naopak, o chvíľu sme už s pohármi cenných horúcich mokov v rukách obsadzovali jeden z mála voľných stolov, ktoré z diaľky svojimi pozornými očami sleduje aj socha „patróna“ námestia, Pavla Országha Hviezdoslava.

V ďalších okamihoch sa okolo stola strhla družná debata, keď zazneli najrôznejšie historky zo študijného, ale aj osobného či kariérneho života viacerých zúčastnených. O zábavu tak vonkoncom nebola núdza. Reč bola napríklad o tom, ako raz nemenované aerolínie pri turbulenciách rozdávali svojim pasažierom tvrdý alkohol „na guráž“, o tom, ako chorvátska speváčka Tereza Kesovija vybavila na Sibíri finančný príspevok pre slovenských saleziánov, ale aj o množstve ďalších viac či menej úsmevných príhod z našich životov. Do posledných (necelých) dvoch týždňov zimného semestra sme tak vďaka tomuto milému stretnutiu mohli vyštartovať s novým elánom a úsmevmi na perách.

Autor: Matej Horváth

Foto: Sabrina Kvaková

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply