Konflikt na Blízkom východe nie je len o holuboch a jastraboch

Izraelsko-palestínske rozbroje trvajú už naozaj dlho a na Slovensku je len málo odborníkov, ktorí sa touto témou podrobnejšie zaoberajú. O tom, v čom sa situácia na Blízkom východe mení, a prečo zostáva problematická, sme sa zhovárali s docentom Attilom Kovácsom z Katedry porovnávacej religionistiky na FiF UK.

Konflikt, Izrael-Palestína, trvá už celé desaťročia. Raz sú boje intenzívnejšie, inokedy zase miernejšie, no stále trvajú. Názory odborníkov sa môžu líšiť, avšak mňa by zaujímalo, ako to celé vzniklo a či vieme pomenovať jednu konkrétnu udalosť, ktorá tieto pretrvávajúce boje spustila?

Vznik palestínsko-izraelského konfliktu sa nedá spojiť s jednou rozhodujúcou udalosťou. Bola to séria historických udalostí, politických rozhodnutí a ideologických koncepcií, ktoré viedli k rozpútaniu konfliktu. Prispel k tomu napríklad rozvoj židovského a arabského nacionalizmu, koloniálna politika Veľkej Británie, vznik štátu Izrael a Nakba, izraelsko-arabské vojny, prvá a druhá intifáda atď. Naviac konflikt sa neustále obnovuje a eskaluje, keďže ho neúnavne (re)generuje aktuálne politické dianie.

K čitateľom sa väčšinou dostávajú len informácie, ktoré popisujú dôvody a záujmy rozporuplné vo vnímaní Izraelčanov a Palestínčanov. Existuje aspoň jeden spoločný bod, ktorý dokáže spojiť, či spája tieto dva rozhnevané národy? Ak áno, čo je to?

Kľúčové je si uvedomiť, že v tomto konflikte vlastne neexistujú dve strany: Izraelčania a Palestínčania. Ba dokonca ani „holubí“ zástancovia mieru a „jastrabí“ zástancovia ozbrojeného konfliktu. Izraelsko-palestínsky konflikt je pomerne nesúrodou mozaikou veľmi rôznorodých hnutí, strán, milícií, občianskych združení a podobne, ktoré sledujú každá svoju vlastnú agendu. Teda čo Palestínčanov a Izraelčanov spája? Vnútorné rozpory a rozbroj. Všetci účastníci konfliktu sú uväznení v začarovanom kruhu ideológií, populizmu, ignorácie a neochoty robiť kompromisy, a to vedie len k ďalšej radikalizácii na oboch stranách. Popritom však na obidvoch „stranách“ nájdeme ľudí, ktorí chceli zdieľať v mierovom spolužití v demokratickom štáte to, čo skutočne všetkých na území medzi Stredozemným a Mŕtvym morom spája, teda bohatú históriu a kultúrne dedičstvo. Žiaľ, títo Izraelčania a Palestínčania tvoria neveľkú menšinu bez šance presadiť svoju víziu o koexistencii.

To, prečo vznikol tento dávny konflikt z historického hľadiska,ako tak vieme. Niečo sa spomína už na základných školách, niečo na stredných. Čo je ale aktuálnym dôvodom pokračujúcich rozbrojov? Je to neustále sa opakujúca dejinná príčina alebo k tomu pribudli aj nejaké nové nezhody?

Ako som už spomínal, konflikt sa neustále obnovuje. Za to nesú vinu určité politické elity na obidvoch stranách, ktoré svoju ideológiu a volebnú základňu vystavali na konflikte. Populistické, nacionalistické, fundamentalistické, xenofóbne a fašistické ideológie, ktorými operujú mnohé izraelské aj palestínske strany a hnutia totiž bez existujúceho a neustále sa eskalujúceho konfliktu stratili svoje opodstatnenie.

Často o týchto dlhotrvajúcich rozporoch informujú médiá zriedkavejšie, v zmysle aktualizácie, napríklad v porovnaní s udalosťami, ktoré sa priamo dotýkajú našej krajiny. Ako na túto obšírnu tému nazerá, podľa vášho názoru, svet médií? Je potrebné informovať viac? Treba informovať konkrétnejšie?

Veľmi polarizovane a čierno-bielym spôsobom. Samozrejme viem, že povedzme spravodajstvo nemá čas ani priestor na načrtnutie pozadia danej udalosti, no preto by bolo treba spracovať tento konflikt aj v podobe diskusných a dokumentárnych relácií a článkov, v ktorých však nevystupujú aktivisti emotívne a zaslepene zastávajúc záujmy jednej či druhej strany, ale odborníci, ktorí verejnosti predstavia daný kontext. Je dôležité prinášať vecnú analýzu faktov a nie „krásne“ naratívy národných a politických mytológií. Takto to robia aspoň svetové mediálne organizácie, ako napríklad BBC alebo Al-Džazíra a iste viem, že naše domáce média nemajú toľko prostriedkov a kapacít, aby robili to čo oni, no mohli by sa nimi aspoň čiastočne inšpirovať.

Ako sa pozeráte na informovanie o udalostiach priamo z miesta diania? Pomáha táto forma žurnalistiky viac informovať verejnosť, je to transparentnejšie? Narážam na spojitosť smrť novinárky, kde sa nevedelo, odkiaľ sa strieľa, prečo sa strieľalo na novinárov, tieto informácie sú zastreté, odmietal sa rozbor a podobne

„Byť tam,“ kde sa veci dejú, je zásadnou axiómou dobrej žurnalistiky. Keď máme informácie z prvej ruky, evidentne to môže prispieť k transparentnejšej a objektívnejšej informácii, no než niekto pôjde do terénu, musí sa na to dobre pripraviť a naštudovať daný kontext zo všetkých strán. Samozrejme, byť na mieste diania má svoje nemalé riziká a aktéri mnohých konfliktov neradi vidia zástupcov médií blízko seba. Pritom pre novinárov sú niektoré oblasti obzvlášť nebezpečné a Izrael/Palestína je, žiaľ, tiež takýmto miestom. Upozornilo na to zavraždenie palestínskoamerickej redaktorky al-Džazíry, Šírín Abú Aqlah.

Je smutné, že pri takýchto rozsiahlych a často ťažko vyriešiteľných konfliktoch sa konsenzus dá nájsť len veľmi zriedka. Nikto nepozná správne odpovede a ani to najvhodnejšie riešenie. Mňa by zaujímalo, či si myslíte, že tento dlhotrvajúci spor má svoj koniec, či aké sú predikcie do budúcna?

Je to veľmi ťažká otázka. Každý konflikt sa raz končí, no, žiaľ, nie vždy k tomu dôjde mierovým spôsobom. Z histórie poznáme až príliš veľa konfliktov ukončených násilne, povedzme genocídou. Dúfam, že k tomu v tomto prípade nedôjde. Keď sa pozrieme na dejiny izraelsko-palestínskeho mierového procesu po sľubných začiatkoch a optimizme 90. rokov minulého storočia, dnes Palestínčanov a Izraelčanov oddeľuje od seba obrovská a stále sa rozširujúca priepasť. Je tomu tak v dôsledku nevídaného nárastu populistického nacionalizmu a radikalizácie, či už ide o islamistické hnutia alebo o strany s ideológiou náboženského sionizmu. Tieto ideológie operujú víziou „víťazstva za každú cenu“, na čo ale nie je žiadna šanca. Reálnym riešením by bolo vybudovanie spoločného demokratického – a nie národného – štátu Palestínčanov a Izraelčanov, založeného na občianskych hodnotách, no k tomu musia ľudia na obidvoch stranách diametrálne zmeniť svoje nazeranie na svet.

Autorka článku: Laura Zamboryová

You Might Also Like

26 komentárov

 • Reply
  Copper scrap management
  2. februára 2024 at 17:39

  Copper scrap dealers Copper scrap sales Copper motor recycling

 • Reply
  Copper scrap reclaiming
  3. februára 2024 at 0:55

  Copper scrap processing technologies Copper bar recycling Copper scrap pickup

 • Reply
  Recycled copper raw materials
  3. februára 2024 at 18:42

  Copper scrap price negotiation Copper granules production Copper scrap prices per pound

 • Reply
  Aluminium recycling technologies
  4. februára 2024 at 4:37

  Aluminium recycling certification process Aluminum recovery yard Industrial aluminium recycling services

 • Reply
  Iron and steel recycling and reclamation
  4. februára 2024 at 16:15

  Metal scrapping Ferrous metal salvage and recycling Iron scrap reclaiming processing

  Ferrous metal supply chain, Iron scrap handling equipment, Metal scrap utilization

 • Reply
  Iron salvage yard services
  5. februára 2024 at 0:31

  Scrap metal recovery and salvage Ferrous material recycling carbon footprint Iron and steel reclaiming and recycling

  Ferrous material disposal solutions, Iron scrap reclamation, Metal salvage depot

 • Reply
  Aluminum metal scrap
  6. februára 2024 at 0:17

  Scrap metal quotations Aluminium recovery processes Aluminium scrap brokerage
  Metal waste recycling technology, Aluminum electrical cable scrap, Metal reclamation and recovery center

 • Reply
  Scrap aluminium quality inspection
  6. februára 2024 at 17:17

  Scrap metal disposal regulations Aluminium scrap annealing Aluminium scrap entrepreneurship
  Metal industry trend analysis, Scrap aluminum cable buyers, Metal recycling industry

 • Reply
  Aluminum scrap uses
  7. februára 2024 at 5:35

  International metal trade Aluminum scrap packaging Aluminium scrap import requirements
  Metal scrap sourcing, Aluminum cable waste, Scrap metal market competition

 • Reply
  Scrap iron
  7. februára 2024 at 21:10

  Scrap metal reprocessing Ferrous scrap reclamation yard Iron scrap compaction

  Ferrous material sourcing, Iron scrap repurposing center, Metal waste brokerage

 • Reply
  Iron salvage yard
  8. februára 2024 at 7:09

  Metal reclamation and reprocessing Ferrous recycling waste stream analysis Iron scrap evaluation

  Ferrous metal contracts, Iron scrap compaction services, Environmentally friendly scrap metal trading

 • Reply
  Iron and steel reclaiming and recycling
  8. februára 2024 at 19:45

  Scrap metal compacting Ferrous metal waste Iron material recycling

  Ferrous material recycling environmental regulations, Scrap iron disposal, Scrap metal disposal facility

 • Reply
  Iron disposal services
  9. februára 2024 at 5:47

  Metal reclamation plant Ferrous scrap sorting Iron and steel reclaiming

  Ferrous material brokerage, Iron reuse, Scrap metal inventory management

 • Reply
  Iron waste recovery services
  9. februára 2024 at 12:54

  Metal salvage yard services Ferrous metal cleaning Iron waste recovery services

  Ferrous material recycling investment, Iron scrap recovery yard, Metal reusing services

 • Reply
  Copper scrap recycling
  10. februára 2024 at 0:25

  Scrap Copper separation methods Copper scrap refurbishment Copper scrap innovation

  Metal repurposing center, Scrap copper recycling plant, Scrap metal waste

 • Reply
  Copper scrap importers
  10. februára 2024 at 12:29

  Copper scrap quality assurance Copper poisoning is a rare but serious condition, which can affect people of any age group. However, certain populations are more susceptible to its harmful effects. Here are some of the groups that are at higher risk of copper poisoning: 1) Infants and young children: Babies who are fed with infant formula or milk that is prepared with copper-contaminated water can be exposed to high levels of copper. It can cause symptoms like vomiting, diarrhea, irritability, and lethargy. 2) Patients with liver disease: The liver plays a crucial role in regulating copper levels in the body. People with liver damage or diseases like Wilson’s disease, autoimmune hepatitis, or cirrhosis are at risk of copper accumulation in the liver, leading to toxic levels. 3) Individuals with genetic disorders: Certain genetic disorders like Menkes disease, which affect copper metabolism, can cause copper poisoning. These disorders can result in neurological symptoms, cognitive impairment, and seizures. 4) Workers in copper-related industries: People who work in copper smelting, mining, or manufacturing plants are at risk of inhaling or ingesting copper particles, which can lead to accumulation and toxicity. 5) People with restrictive diets or malnutrition: Individuals who have diets lacking in nutrients like zinc, iron, and vitamin C can have a higher risk of copper toxicity. Since these nutrients act as cofactors for copper metabolism, their deficiency can lead to copper accumulation in the body. In conclusion, copper poisoning is a rare but potentially dangerous condition that can affect people from different backgrounds. Being aware of the risk factors and taking necessary precautions like avoiding contaminated water sources and following a balanced diet can help prevent its onset Metal reclaiming Copper scrap purchase Copper recovery specialists Innovative copper recycling Copper scrap industry partnerships Metal recycling repurposing

 • Reply
  Iron reclaiming center
  10. februára 2024 at 19:07

  Scrap metal trading Ferrous material distribution Iron disposal

  Ferrous material machinery upgrades, Iron scrap reforming, Robotics in metal recycling

 • Reply
  Copper extrusion scrap buyer
  10. februára 2024 at 21:30

  Copper scrap market trends analysis Copper has been used as a conductor of electricity for decades due to its excellent electrical conductivity, high thermal conductivity, and good resistance to corrosion. Compared to other metals, copper has the highest electrical conductivity, with a conductivity of 59.6 million siemens per meter (S/m) at room temperature. This makes copper an ideal choice for electrical connectors. The high electrical conductivity of copper means that it can transmit electrical signals with minimal losses, leading to efficient energy transfer and reduced power consumption. This feature makes copper an ideal material for use in various electronic applications, including computers, cell phones, and other such devices. Additionally, copper has a high thermal conductivity, which helps to dissipate heat efficiently, making it an ideal material for use in high-temperature applications. This is crucial for electrical connectors as they are often exposed to high temperatures due to the flow of electricity. Another advantage of copper is its ability to resist corrosion. Copper oxidizes naturally to form copper oxide, which protects the copper beneath it from further corrosion, making it a great choice for outdoor or humid environments. Overall, the combination of high electrical conductivity, high thermal conductivity, and good resistance to corrosion make copper an ideal material for electrical connectors. This is why it is the most widely used metal in the electrical industry today Metal waste inventory management Copper scrap repackaging Copper scrap reusability Scrap Copper prices Copper recycling legislation Metal waste exchange

 • Reply
  Davdidwaigo
  11. februára 2024 at 12:48

  Generico De Cialis
  (Moderator)
  Cialis 5 mg prezzo prezzo cialis 5 mg originale in farmacia cialis 5 mg prezzo

 • Reply
  Iron scrap reutilization centers
  16. februára 2024 at 11:13

  Metal scrap brokerage services Metal waste inventory Iron waste recycling yard

  Ferrous material waste recycling innovations, Iron reprocessing and repurposing, Scrap metal assessment

 • Reply
  International trade of Copper scrap
  16. februára 2024 at 15:49

  Copper scrap resource recovery Integrated copper recycling Metal waste storage services
  regulations on Copper cable scrap export, Metal scrap dealer, Copper scrap export and trade

  Scrap metal sustainability, Copper scrap market forecasting, Copper cable scrap yard, Metal recyclable materials

 • Reply
  IsmaelSkita
  21. februára 2024 at 19:25

  zahry machinery equipment llc

 • Reply
  AOLanehed
  22. februára 2024 at 12:00

  I blog often and I genuinely appreciate your information. This great article has really peaked my interest. I will book mark your site and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your Feed as well.
  casino payid

 • Reply
  DichaelNop
  22. februára 2024 at 12:31

  Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say superb blog!
  csgojackpot sites

 • Reply
  SLhanehed
  22. februára 2024 at 12:57

  Авиатор Спрайб играть демо
  Between us speaking, in my opinion, it is obvious. I recommend to you to look in google.com
  Добро пожаловать в захватывающий мир авиаторов! Aviator – это увлекательная игра, которая позволит вам окунуться в атмосферу боевых действий на небе. Необычные графика и захватывающий сюжет сделают ваше путешествие по воздуху неповторимым.

  Откройте для себя увлекательный мир игрового автомата Aviator Spribe играть с друзьями онлайн казино!
  Aviator игра позволит вам почувствовать себя настоящим пилотом. Вам предстоит совершить невероятные маневры, выполнять сложные задания и сражаться с противниками. Улучшайте свой самолет, чтобы быть готовым к любым ситуациям и становиться настоящим мастером.
  Основные особенности Aviator краш игры:
  1. Реалистичная графика и физика – благодаря передовой графике и реалистичной физике вы почувствуете себя настоящим пилотом.
  2. Разнообразные режимы игры и миссии – в Aviator краш игре вы сможете выбрать различные режимы игры, такие как гонки, симулятор полетов и захватывающие воздушные бои. Кроме того, каждая миссия будет предлагать свои собственные вызовы и задачи.
  3. Улучшение и модернизация самолетов – в игре доступны различные модели самолетов, которые можно покупать и улучшать. Вы сможете устанавливать новое оборудование, улучшать двигательность и мощность своего самолета, а также выбирать различные варианты окраски и декорации.
  Aviator краш игра – это возможность испытать себя в роли авиатора и преодолеть все сложности и опасности воздушного пространства. Почувствуйте настоящую свободу и адреналин в Aviator краш игре онлайн!
  Играйте в «Авиатор» в онлайн-казино Pin-Up
  Aviator краш игра онлайн предлагает увлекательную и захватывающую игровую атмосферу, где вы становитесь настоящим авиатором и сражаетесь с самыми опасными искусственными интеллектами.
  В этой игре вы должны показать свое мастерство и смекалку, чтобы преодолеть сложности многочисленных локаций и уровней. Вам предстоит собирать бонусы, уклоняться от препятствий и сражаться с врагами, используя свои навыки пилотирования и стрельбы.
  Каждый уровень игры Aviator краш имеет свою уникальную атмосферу и задачи. Будьте готовы к неожиданностям, так как вас ждут захватывающие повороты сюжета и сложные испытания. Найдите все пути к победе и станьте настоящим героем авиатором!
  Авиатор игра является прекрасным способом провести время и испытать настоящий адреналиновый разряд. Готовы ли вы стать лучшим авиатором? Не упустите свой шанс и начните играть в Aviator краш прямо сейчас!
  Aviator – играй, сражайся, побеждай!
  Aviator Pin Up (Авиатор Пин Ап ) – игра на деньги онлайн Казахстан
  Aviator игра предлагает увлекательное и захватывающее разнообразие врагов и уровней, которые не оставят равнодушными даже самых требовательных геймеров.
  Враги в Aviator краш игре онлайн представлены в самых разных формах и размерах. Здесь вы встретите группы из маленьких и быстрых врагов, а также огромных боссов с мощным вооружением. Разнообразие врагов позволяет игрокам использовать разные тактики и стратегии для победы.
  Кроме того, Aviator игра предлагает разнообразие уровней сложности. Выберите легкий уровень, чтобы насладиться игровым процессом, или вызовите себе настоящий вызов, выбрав экспертный уровень. Независимо от выбранного уровня сложности, вы получите максимум удовольствия от игры и окунетесь в захватывающий мир авиаторов.
  Играйте в Aviator и наслаждайтесь разнообразием врагов и уровней, которые позволят вам почувствовать себя настоящим авиатором.

Leave a Reply