Sociálne siete: Požehnanie či prekliatie žurnalistiky?

V pondelok 18. marca sa v priestoroch rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave uskutočnila pre študentov žurnalistiky prednáška na tému Sociálne siete a žurnalistika.

Prednáška sa začala definovaním pojmu sociálne siete, pričom ako názorné ukážky uviedol profesor W. Duchkowitsch významné platformy typu Twitter, YouTube, TikTok či Facebook. Na základe toho, aký majú vplyv a využitie v žurnalistike ich označil ako požehnanie a prekliatie pre prácu novinára.

Sociálne siete ako požehnanie pre žurnalistiku vníma v rovine rýchlosti a aktuálnosti, s akou dokáže novinár pracovať. Vďaka nim je možné doslova za pár sekúnd získať potrebné informácie o aktuálnom svetovom dianí, o udalostiach v spoločnosti či o zmýšľaní ľudí.  Zároveň profesor Duchkowitsch zdôraznil, že aj keď sú tieto služby slúžia ako nová platforma žurnalistiky, stále nemôžu nahradiť tradičnú žurnalistiku a spravodajstvo, iba ho môžu doplniť.

Následne sa téma preniesla na prekliatie sociálnych sietí, a to vo forme dezinformácií a fake news. Prednášajúci upriamil pozornosť na priamu súvislosť medzi vzostupom sociálnych sietí a nárastom dezinformácií, pričom zdôraznil ich využitie extrémnymi pravicovými stranami. Ako príklad uviedol nemeckú stranu Alternative für Deutschland (AfD ) a rakúsku Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), ktoré ich využívajú vo svojej politickej činnosti ako platformu na šírenie svojich radikálnych myšlienok a manipuláciu občanov. Prostredníctvom fake news a zastrašovania vzbudzujú v spoločnosti dojem, že štát je voči občanom nespravodlivý a iba ich strany dokážu ponúknuť zmenu. 

V súvislosti s fake news a dezinformáciami uviedol existenciu zákona Digital Services Act of EU (DSA), ktorý reguluje online platformy na zdieľanie obsahu, obchody s aplikáciami a online cestovné a ubytovacie platformy. Jeho hlavným cieľom je zabrániť nezákonným a škodlivým činnostiam online a šíreniu dezinformácií, čím garantuje bezpečnosť používateľa v online priestore.

Po skončení prednášky sa otvoril čas na diskusiu a zdieľanie postrehov študentov o prednesenej téme. Po živom dialógu vďační študenti vyjadrili vďaku profesorovi Duchkowitschovi za jeho úsilie, ktoré im umožnilo rozšíriť ich poznatky.

Prednášku viedol Wolfgang Duchkowitsch, bývalý profesor na Viedenskej Univerzite a zároveň odborník v oblasti žurnalistiky a komunikačných vied. 

Autor: Miroslav Magušin

You Might Also Like