Írske Tance v Bratislave: súťaž, kultúra a nezabudnuteľné okamihy

Írske tance sú dnes populárne nielen v domovine keltov. Michael Flatley a jeho tanečné šou „Lord of the Dance“ a „Feet of Flames“  zohrali významnú úlohu v ich celosvetovom uznaní. Tradícia írskeho tanca má však prastaré korene a naďalej fascinuje svojou jedinečnosťou. História ľudových tancov siaha až do 11. storočia, táto kultúra sa udržala aj napriek tomu, že sa ju anglickí dobyvatelia snažili potlačiť. Pred založením prvej komisie pre írske tance mal každý región svoje pravidla, ale postupom času sa komisii podarilo tance zdokonaliť pri zachovaní všeobecných zásad.

 Trinásteho apríla  v Bratislave v dome kultúry Vajnory sa konala súťaž v írskom tanci, ktorú organizovala Akadémia írskeho tanca Avalon. Toto bol ôsmy turnaj organizovaný touto školou.  Zúčastniť  sa ho rozhodlo 295 účastníkov z 9 krajín: Írsko, Slovensko, Ukrajina, Česká republika atď.  Tieto súťaže sú nielen príležitosťou predviesť svoje úspechy a získať medailu, ale aj stretnúť sa s ďalšími tanečníkmi z celého sveta, podeliť sa o svoje dojmy a nájsť si nových priateľov, s ktorými spolu  zdieľate írsku kultúru. Na turnaji vládla príjemná atmosféra, hudobníci hrali na klavíri a husliach starú keltskú hudbu a vy ste si mohli na jeden deň predstaviť, že ste v Írsku. Nervozita, vzrušenie, únava a radosť – všetky tieto emócie prežívali účastníci a ich rodičia celý deň.

Výherkine trofejí 

Írsky tanec je viac ako len kroky na javisku. Je to silné vyjadrenie írskej duše a odolnosti. Od malých tanečných sál až po veľké svetové pódiá je to tanec, ktorý nepretržite rozvíja komunitu, zachováva históriu a vychováva nové generácie tanečníkov. Tým, že sa učíme jednotlivé pohyby, nielen pozorujeme umenie, ale stávame sa súčasťou legendy, ktorá sa rozpráva po tisícročia. A tak, keď írske topánky ťukajú do rytmu, nielenže hrajú melódiu, ale aj odrážajú ozvenu vzdialených epoch, odrážajúc búrlivý a krásny rytmus írskej krajiny.

Trofeje pre tanečnikov

Autorka: Tamara Riasyk

Autorka foto : Tamara Riasyk                                     

You Might Also Like