Zdravie vo vitamínoch

MUDr. Oleksandr Dobrovanov, PhD., MBA. študoval na Národnej lekárskej univerzite vo Vynnycii v Ukrajine. Pracoval na pozícii detského anesteziológa v perinatologickom centre NsP „Centrum matky a dieťaťa“, pôsobil ako lekár na detskom a  novorodeneckom oddelení NsP A. Wintera v Piešťanoch. Bol primárom III. detskej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity NsP v Lučenci.

Od roku 2019 pracuje ako detský a dorastový lekár a zároveň odborný asistent katedry pediatrie Kliniky pre deti a dorast Andreja Getlíka Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Je autorom a spoluautorom početných odborných prác a niekoľkých publikácií v recenzovaných periodikách, zborníkoch a vydavateľstvách.

Napísal knihu VITAMÍNY – cesta k vášmu zdraviu, ktorá vyšla v marci 2023. 177-stranová publikácia obsahuje komplexný prehľad všetkých vitamínov, ich opis, krátku charakteristiku a biologickú úlohu. Uvádza aj odporúčané denné dávky, riziká a prejavy deficitu či zdroje v potrave. Jednotlivé kapitoly dopĺňajú prehľadné tabuľky a ilustrácie. P. doktorovi Oleksandrovi Dobrovanovi sme na túto tému položili niekoľko otázok:

Čo vás inšpirovalo k napísaniu knihy o vitamínoch? Súvisel tento zámer s vašou prácou pediatra?

Áno súvisel. V inštitúcii kde pracujem sa venujeme lekárskej, pedagogickej i vedeckej činnosti, sledujeme novinky a publikujeme. Prednostka našej kliniky, pani profesorka MUDr. Katarína Furková CSc., spolu s  nebohým pánom profesorom Miroslavom Šašinkom spopularizovala vitamín D. Dostala jeho význam v prevencii a liečbe rôznych ochorení u detí a dospelých do verejného povedomia. Aj preto by sa dalo povedať, že práca a kolektív ma inšpirovali na napísanie tejto knihy. Okrem toho bolo mojím cieľom vypracovať samostatnú knihu o vitamínoch, pretože tie boli v slovenskej medicínskej literatúre doteraz spomínané iba okrajovo. Prevažne v rámci ochorení, ktoré súvisia s ich nedostatkom. Ďalšou výzvou sú pre mňa minerály, keďže tie sa s vitamínmi a stopovými prvkami vzájomne harmonicky dopĺňajú.

Prečo by si mal vašu knihu niekto prečítať, respektíve ju uprednostniť pred internetovými zdrojmi?

Internet je dobrou pomôckou, ale je ľahké stratiť sa v množstve informácií, ktoré ponúka. Okrem toho, tie texty väčšinou nie sú recenzované odborníkmi. Nemôžete sa spoľahnúť na to, že autor je expert v danej oblasti. Môže uvádzať len čiastočne pravdivé či povrchné informácie alebo aj výmysly…

Preto ľuďom odporúčam prečítať si moju knihu. Je napísaná v pochopiteľnej forme, dobre ilustrovaná. Sústredil som sa na to, aby bola v čase prípravy na vydanie aktuálna a odrážala súčasný stav znalostí. Vďaka jej štruktúre ju pochopí laik i špecialista. Kniha je recenzovaná špičkovými odborníkmi.

Okolo užívania vitamínov v podobe výživových doplnkov existuje aj medzi odbornou verejnosťou niekoľko kontroverzií. Aký je váš názor, odporúčate ich užívanie väčšinovej populácii?

Ak je človek úplne zdravý odporúčam len prírodné zdroje. V opačnom prípade treba vitamíny dopĺňať. Pri ich deficite klasické zdroje nestačia, preto boli farmakologickými spoločnosťami vymyslené vitamíny v syntetickej forme. Sú aj rizikové skupiny pacientov, u ktorých v rámci prevencie používame vitamíny v tejto podobe. Patria sem napríklad fajčiari, nedonosené, chronicky choré deti atď.

Vitamíny sú pomerne dobre preskúmaná oblasť. Myslíte si, že napriek tomu môžeme v budúcnosti očakávať nejaké zaujímavé objavy, resp. vývojové zlepšenia? Ak áno, aké?

Áno, samozrejme. Stále pribúdajú nové informácie. To, čo platilo pred desiatimi rokmi, už dnes neplatí. Aj to je dôvod na kontinuálne vzdelávanie sa a sledovanie noviniek v oblasti.

Dobrým príkladom je práve „slnečný“ vitamín. V minulosti sme spájali vitamín D len s ochoreniami kostí či krivicou. Pokrokom vo výskume bolo, že sme sa naučili merať jeho koncentráciu v krvi. Následne sme upravovali dávkovanie vitamínu pre liečbu rachitídy u detí a začali používať vitamín D nielen na liečbu, ale aj na prevenciu ochorenia. Neskôr sa zistilo, že aktívna forma vitamínu má obrovské množstvo aj mimokostných účinkov – protizápalové, protinádorové, metabolické, imunoprotektívne a iné. Relatívne nedávno sa dokonca prišlo na to, že vitamín D nie je v skutočnosti vitamín, ale hormón.

O tom, že vitamínom C sa nedá „predávkovať“ sa často hovorí, hlavne medzi laikmi. Menej sa však diskutuje o hypervitaminóze a odporúčaných dávkach ostatných vitamínov. Aké sú riziká príjmu nadmerného množstva niektorých vitamínov?

Nesúhlasím, že vitamínom C sa nedá predávkovať. Treba dodržiavať mieru vo všetkom. Príkladom hypervitaminózy môže byť nadbytok vitamínu A. Chronický príjem nadbytočného vitamínu A vedie k zvýšenému intrakraniálnemu tlaku, závratom, nevoľnosti, bolestiam hlavy, bolestiam kĺbov, kóme až smrti.

Toxicita vitamínu D zase môže spôsobiť nešpecifické symptómy, medzi ktoré patrí anorexia, úbytok hmotnosti, polyúria či arytmia. Medzi závažnejšie následky patrí zvýšenie koncentrácie vápnika v krvi, čo vedie ku kalcifikácii ciev a tkanív a k poškodeniu srdca, ciev a obličiek.

Dá sa v dnešnej dobe, keď trávime veľmi veľa času zavretí v kanceláriách, nahradiť vitamín D prijímaný zo Slnka ideálnou stravou a suplementami?

Myslím si, že dá. V súčasnosti slnečné žiarenie nestačí na dosiahnutie potrebnej koncentrácie vitamínu D. Zo stravy veľa vitamínu D nezískate, tá obsahuje len jeho malé množstvo. Väčšinou je v rybách, ktoré na Slovensku často nejeme, v syroch i vaječných žĺtkoch. Ostávajú nám teda suplementy. Tie výrazne pomohli v prevencii hypovitaminóz v posledných desaťročiach.  

Aký model stravovania je podľa Vás najoptimálnejší? S ohľadom na nutričnú vyváženosť a prevenciu vitamínového deficitu.

Ako detský gastroenterológ považujem za najvhodnejšiu mediteránnu stravu čiže stredomorskú. Nejde ani tak o diétu ako o spôsob stravovania. Jej základ tvoria potraviny bohaté na bielkoviny, vitamíny, enzýmy, stopové prvky a zdravé tuky (nenasýtené mastné kyseliny). Naopak, nezdravé tuky – nasýtené mastné kyseliny a sacharidy sa v nej nachádzajú len v minimálnom množstve, resp. v správnom pomere s nenasýtenými mastnými kyselinami.  

MUDr. Oleksandr Dobrovanov, PhD., MBA

Foto: archív O. Dobrovanov

Autorka: Alexandra Dundová

You Might Also Like