All Posts By

Alexandra Dundová

Zdravie vo vitamínoch

MUDr. Oleksandr Dobrovanov, PhD., MBA. študoval na Národnej lekárskej univerzite vo Vynnycii v Ukrajine. Pracoval na pozícii detského anesteziológa v perinatologickom centre NsP „Centrum matky a dieťaťa“, pôsobil ako lekár na detskom a  novorodeneckom oddelení NsP A. Wintera v Piešťanoch. Bol primárom III. detskej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity NsP v Lučenci.

Od roku 2019 pracuje ako detský a dorastový lekár a zároveň odborný asistent katedry pediatrie Kliniky pre deti a dorast Andreja Getlíka Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Je autorom a spoluautorom početných odborných prác a niekoľkých publikácií v recenzovaných periodikách, zborníkoch a vydavateľstvách.

Napísal knihu VITAMÍNY – cesta k vášmu zdraviu, ktorá vyšla v marci 2023. 177-stranová publikácia obsahuje komplexný prehľad všetkých vitamínov, ich opis, krátku charakteristiku a biologickú úlohu. Uvádza aj odporúčané denné dávky, riziká a prejavy deficitu či zdroje v potrave. Jednotlivé kapitoly dopĺňajú prehľadné tabuľky a ilustrácie. P. doktorovi Oleksandrovi Dobrovanovi sme na túto tému položili niekoľko otázok:

Čo vás inšpirovalo k napísaniu knihy o vitamínoch? Súvisel tento zámer s vašou prácou pediatra?

Áno súvisel. V inštitúcii kde pracujem sa venujeme lekárskej, pedagogickej i vedeckej činnosti, sledujeme novinky a publikujeme. Prednostka našej kliniky, pani profesorka MUDr. Katarína Furková CSc., spolu s  nebohým pánom profesorom Miroslavom Šašinkom spopularizovala vitamín D. Dostala jeho význam v prevencii a liečbe rôznych ochorení u detí a dospelých do verejného povedomia. Aj preto by sa dalo povedať, že práca a kolektív ma inšpirovali na napísanie tejto knihy. Okrem toho bolo mojím cieľom vypracovať samostatnú knihu o vitamínoch, pretože tie boli v slovenskej medicínskej literatúre doteraz spomínané iba okrajovo. Prevažne v rámci ochorení, ktoré súvisia s ich nedostatkom. Ďalšou výzvou sú pre mňa minerály, keďže tie sa s vitamínmi a stopovými prvkami vzájomne harmonicky dopĺňajú.

Prečo by si mal vašu knihu niekto prečítať, respektíve ju uprednostniť pred internetovými zdrojmi?

Internet je dobrou pomôckou, ale je ľahké stratiť sa v množstve informácií, ktoré ponúka. Okrem toho, tie texty väčšinou nie sú recenzované odborníkmi. Nemôžete sa spoľahnúť na to, že autor je expert v danej oblasti. Môže uvádzať len čiastočne pravdivé či povrchné informácie alebo aj výmysly…

Preto ľuďom odporúčam prečítať si moju knihu. Je napísaná v pochopiteľnej forme, dobre ilustrovaná. Sústredil som sa na to, aby bola v čase prípravy na vydanie aktuálna a odrážala súčasný stav znalostí. Vďaka jej štruktúre ju pochopí laik i špecialista. Kniha je recenzovaná špičkovými odborníkmi.

Okolo užívania vitamínov v podobe výživových doplnkov existuje aj medzi odbornou verejnosťou niekoľko kontroverzií. Aký je váš názor, odporúčate ich užívanie väčšinovej populácii?

Ak je človek úplne zdravý odporúčam len prírodné zdroje. V opačnom prípade treba vitamíny dopĺňať. Pri ich deficite klasické zdroje nestačia, preto boli farmakologickými spoločnosťami vymyslené vitamíny v syntetickej forme. Sú aj rizikové skupiny pacientov, u ktorých v rámci prevencie používame vitamíny v tejto podobe. Patria sem napríklad fajčiari, nedonosené, chronicky choré deti atď.

Vitamíny sú pomerne dobre preskúmaná oblasť. Myslíte si, že napriek tomu môžeme v budúcnosti očakávať nejaké zaujímavé objavy, resp. vývojové zlepšenia? Ak áno, aké?

Áno, samozrejme. Stále pribúdajú nové informácie. To, čo platilo pred desiatimi rokmi, už dnes neplatí. Aj to je dôvod na kontinuálne vzdelávanie sa a sledovanie noviniek v oblasti.

Dobrým príkladom je práve „slnečný“ vitamín. V minulosti sme spájali vitamín D len s ochoreniami kostí či krivicou. Pokrokom vo výskume bolo, že sme sa naučili merať jeho koncentráciu v krvi. Následne sme upravovali dávkovanie vitamínu pre liečbu rachitídy u detí a začali používať vitamín D nielen na liečbu, ale aj na prevenciu ochorenia. Neskôr sa zistilo, že aktívna forma vitamínu má obrovské množstvo aj mimokostných účinkov – protizápalové, protinádorové, metabolické, imunoprotektívne a iné. Relatívne nedávno sa dokonca prišlo na to, že vitamín D nie je v skutočnosti vitamín, ale hormón.

O tom, že vitamínom C sa nedá „predávkovať“ sa často hovorí, hlavne medzi laikmi. Menej sa však diskutuje o hypervitaminóze a odporúčaných dávkach ostatných vitamínov. Aké sú riziká príjmu nadmerného množstva niektorých vitamínov?

Nesúhlasím, že vitamínom C sa nedá predávkovať. Treba dodržiavať mieru vo všetkom. Príkladom hypervitaminózy môže byť nadbytok vitamínu A. Chronický príjem nadbytočného vitamínu A vedie k zvýšenému intrakraniálnemu tlaku, závratom, nevoľnosti, bolestiam hlavy, bolestiam kĺbov, kóme až smrti.

Toxicita vitamínu D zase môže spôsobiť nešpecifické symptómy, medzi ktoré patrí anorexia, úbytok hmotnosti, polyúria či arytmia. Medzi závažnejšie následky patrí zvýšenie koncentrácie vápnika v krvi, čo vedie ku kalcifikácii ciev a tkanív a k poškodeniu srdca, ciev a obličiek.

Dá sa v dnešnej dobe, keď trávime veľmi veľa času zavretí v kanceláriách, nahradiť vitamín D prijímaný zo Slnka ideálnou stravou a suplementami?

Myslím si, že dá. V súčasnosti slnečné žiarenie nestačí na dosiahnutie potrebnej koncentrácie vitamínu D. Zo stravy veľa vitamínu D nezískate, tá obsahuje len jeho malé množstvo. Väčšinou je v rybách, ktoré na Slovensku často nejeme, v syroch i vaječných žĺtkoch. Ostávajú nám teda suplementy. Tie výrazne pomohli v prevencii hypovitaminóz v posledných desaťročiach.  

Aký model stravovania je podľa Vás najoptimálnejší? S ohľadom na nutričnú vyváženosť a prevenciu vitamínového deficitu.

Ako detský gastroenterológ považujem za najvhodnejšiu mediteránnu stravu čiže stredomorskú. Nejde ani tak o diétu ako o spôsob stravovania. Jej základ tvoria potraviny bohaté na bielkoviny, vitamíny, enzýmy, stopové prvky a zdravé tuky (nenasýtené mastné kyseliny). Naopak, nezdravé tuky – nasýtené mastné kyseliny a sacharidy sa v nej nachádzajú len v minimálnom množstve, resp. v správnom pomere s nenasýtenými mastnými kyselinami.  

MUDr. Oleksandr Dobrovanov, PhD., MBA

Foto: archív O. Dobrovanov

Autorka: Alexandra Dundová

RECENZIA: DÉMONI, KTORÍ NÁS SUŽUJÚ

Démoni a besy sa kdesi medzi detstvom a dospelosťou menia zo strašidelných, pokrútenýchnbytostí na myšlienky a spomienky. Žijú s nami v harmónii, uhniezdení v hlavách nám šepkajú. Ich vplyv si často ani neuvedomujeme. Ak aj áno, nemáme chuť s nimi bojovať. Belgický psychoanalytik Patrick Decklerck o tých vlastných píše v autobiografii Démons mé turlupinant, v českom preklade Běsi co mě sužují.

Názov v origináli je totožný s menom obrazu maliara Jamesa Ensora. Nebola to náhoda, autor umelca niekoľkokrát účelovo spomína. Každý odkaz na nejaké dielo je priamym napojením na konkrétnu kapitolu. Tie sú chronologicky neusporiadané, môžu pôsobiť chaoticky, bez očividnej logickej nadväznosti. Takto roztrúsené črepiny, ktoré nám P. Decklerck predhadzuje, však dokonale vystihujú, ako funguje ľudský mozog. Aké náhodné asociácie vytvára, ako selektuje spomienky, ako ich vytláča z podvedomia. Hoci ide o autobiografiu, je žánrovo oveľa bohatšia než býva zvykom. Striedavo sa v nej snúbi filozofia, psychoanalýza, autorove osobné zážitky a zamyslenia, či príbehy ďalších ľudí. Neopisuje ich sterilne, nebojí sa súdiť ani ironizovať. Nerobí to zlomyseľne, skôr prirodzene. Nahlas premýšľa, a tým otvára dvere do svojej mysli. Aj do našej.

P. Decklerck bez obalu rozpráva o vzťahu k svojej rodine. O démonoch každého jej člena, a ako sa mu niektorí z nich stali vlastnými. Nehanbí sa priznať nedostatky a cez rôzne metafory píše o bolesti, ktorú sám spôsobil. Pomedzi pasáže o svojom detstve a dospelosti preplieta osudy jeho pacientov. Rozoberá ich osobnosti, zážitky, smútky. Hodnotí ich postoj k liečbe a životu. V myšlienkach sa často vracia k náhodným spomienkam, niekedy ako trucovité dieťa, inokedy z čírej sentimentality. Otvára témy voyerizmu, smrti, nenávisti, objavovania seba a svojej sily. Hľadá odpovede, hodnotu a nabáda postaviť sa pravde čelom. Konfrontovať realitu, a zároveň sa z nej poučiť.

Každá z viet k čitateľovi prehovára, núti ho premýšľať o jej váhe. Aj tie najobyčajnejšie konštatovania sú vo svojej surovosti čímsi dôležité, pôsobia mimoriadne autenticky. Zaujímavými sú farbisté opisy každodennej reality, ukážky, ako dieťa vníma svet a pamätá si ho rovnako i v dospelosti. Dáva nám možnosť vžiť sa do mnohých pasáží, nielen do komplexných zamyslení, ale aj do prostých výpovedi o vzťahu k vode, psom a literatúre. Práve cez zdanlivo nepodstatné vety o ničom a všetkom zároveň prepája P. Decklerck vnútorné prežívanie s vonkajším. Aj vďaka tomu sú jeho slová sympatickejšie ako tie v iných knihách plných úvah – lebo sú uveriteľné. Diela sa často stanú neznesiteľnými pre ich neuveriteľnosť. Nedokážu byť atraktívne, ak znejú umelo, strojene, neprepožičiavajú intimitu adresátovi. Ten má v tomto prípade neustále možnosti stotožniť sa s príbehom. To pridáva na hodnote a plní svoju funkciu. Robí z obyčajného denníka knihu pre masy.

Medzi kapitolami plnými rozprávania a akéhosi rozjímania, v bode, keď si človek zvykne na tú dynamiku, zrazu prekvapí jedna celá sekcia o Oidipovi. Autor na ňu neskôr nadväzuje a odkazuje, dovtedy však jej existencia pôsobí celkom náhodne. Napriek tomu dokonale zapadá a vrhá svetlo aj na to, čo jej predchádzalo. Podobne ako iné časti hovorí nepríjemné pravdy, ktoré si pred sebou ťažko priznávame. Výhodou je, že keď ich čítame osamote ako výpoveď niekoho iného, ľahšie sa spracúvajú a sme viac naklonení ich prijať. Navyše, všetka tu načrtnutá sebakritika sa naraz bije s narcistickou láskou. V jednej chvíli je P. Decklerck hlupákom a slabochom a v ďalšej nepochopeným géniom. Bezchybne tým vystihuje čosi ľudské v nás. Neustálu pochybovačnosť, vinu i hanbu striedanú s predstavou o vlastnej výnimočnosti a veľkosti.

V jeho uvedomeniach sa skrýva veľa múdrosti a posolstiev. Jedno z najdôležitejších sa vinulo všetkými stranami. Zbaviť sa mentality obete, do ktorej sa prirodzene utiekame. Vziať zodpovednosť za náš osud, akokoľvek nešťastný. Za našu myseľ, i keď chorú. Opraviť to, čo nefunguje. To, čo sa pokazilo nemuselo byť v našej moci, urobiť to funkčným je. Odmietnuť pohodlnosť, ak ju chceme raz dosiahnuť. Slová, ktoré nastavujú zrkadlo sa nečítajú ľahko. Vety, ktoré opisujú utrpenie druhých nie sú príjemné. Bez toho by ale boli prázdne, bez akéhokoľvek odkazu. Fikciou. Takto sú lekciou.

Autorka: Alexandra Dundová

Stret fikcie, herectva a spoločenskej hry

Farebná hracia plocha, posun figúrok po políčkach smerom k cieľu. Karty, papierové peniaze, žetóny a dieliky. Takto si veľa ľudí predstavuje spoločenské hry. Súťaž s jasne stanovenými pravidlami. Úplne iný koncept ponúkajú tzv. stolné RPG. Skratka je zložená z anglických slov „role-playing games“. Ide v nich o stvárňovanie určitej roly. Najznámejšou je Dungeons & Dragons, ktorá sa teší obľube najmä v zahraničí. Na Slovensku pomaly stúpa na popularite.

Unikátny systém ponúka nekonečné možnosti. Princíp je založený na vytvorení vlastného príbehu. O jeho kreovanie sa stará Dungeon Master – osoba zodpovedná za chod hry. Okrem dejovej línie dohliada na dodržiavanie základných pravidiel podľa obsiahlej príručky. Hráči zasahujú do diania podľa ľubovôle, vedú voľné dialógy. Vymýšľajú si postavu a tá ich zastupuje počas putovania v magickom svete. V každej situácii by mali konať v súlade s osobnosťou, ktorú svojmu fiktívnemu hrdinovi prisvojili. Popri riešení úloh a interakciách medzi sebou sa zúčastňujú rôznych súbojov a bitiek. Tie sú kľúčové pre získavanie bodov a posun v hre. O tom, či jednotlivé akcie budú úspešné, rozhoduje hod kockou s dvadsiatimi stenami. K padnutému číslu sa pripočítavajú individuálne bonusy. 

Dĺžka hry závisí od komplexnosti príbehu. Môže trvať jedno popoludnie, aj niekoľko mesiacov. Tvorca môže naozaj popustiť uzdu fantázii, pripraviť výnimočné scenérie, magické bytosti, napínavé zvraty. Dôležitá je dobrá prezentácia a detailné opisy. Aby to nemal také zložité, môže si pomôcť početnými predlohami. Tie ponúkajú hotové mapy, monštrá, charakteristiky, sprievodné postavy a predmety atď. Prostredie Dungeons & Dragons je zasadené do mystického stredoveku, pracuje s bájnymi kreatúrami, všadeprítomnými čarami. Rozpoznáva rozprávkové rasy ako sú elfovia, trollovia, trpaslíci, hobiti, obri, démoni a iné. Hráči si pre svojich zástupcov vyberajú aj rolu. Môžu byť napríklad kňazmi, liečiteľmi, mágmi, bosorákmi, zlodejmi i rytiermi. Každá prepožičiava iné výhody, ktoré zavážia pri hode kockou. 

Dungeons & Dragons je výbornou voľbou pre každého, kto má rád fantastický svet, pre ľudí, ktorí sú kreatívni a radi tvoria, improvizujú. Poteší tých, čo hľadajú nové aktivity a chcú sa zmysluplne socializovať. Taktiež ide o finančne nenáročnú zábavu, stačia vám kocky a trocha predstavivosti. Ak by vás táto verzia nelákala, alternatív je v radoch stolných RPG neúrekom. Na svoje si prídu nadšenci sci-fi pri hraní Cyberpunku, milovníci hororu vďaka Call of Cthulhu, fanúšikovia prekvapení ocenia Paranoiu. 

Ilustračný obrázok, zdroj: Adobe Stock
Autorka: Alexandra Dundová 

Naša recenzia: Anna Karenina na banskobystrických doskách

Anna Karenina, román ruského spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstého, je známou literárnou klasikou. Dielo rozoberá lásku, neveru, rodičovstvo i postavenie žien v buržoáznej spoločnosti 19. storočia. Vďaka nadčasovosti a komplexnosti ho nemálo tvorcov pretavilo do opernej, činohernej či baletnej podoby. Dodnes zostáva predlohou pre novovznikajúce filmové a divadelné počiny.

Baletný súbor Štátnej opery Banská Bystrica uviedol v marci 2023 balet Anna Karenina v novom šate. Poslednú reprízu odohrali 26. septembra 2023. Libreto upravila dramaturgička Veronika Dedinská. Príbeh citeľne skrátila a zjednodušila, čo znamenalo aj odstránenie viacerých postáv. Režisér a choreograf Peter Dedinský zvolil spracovanie formou hudobnej koláže. Upustil tým od tradície Anny Kareniny skladateľa Rodiona Ščedrina alebo Piotra Iľjiča Čajkovského. Táto zmena bola vzhľadom na obmedzenú kapacitu tanečného súboru nevyhnutná a logická, menej však prospela orchestru. Niektoré skladby, napríklad Šostakovičov valčík, odhalili nedostatky hráčov na dychové nástroje. Muzikantov potrápilo i tempo, zachránil ich dirigent Igor Bulla. Neochvejne držal rytmus a využil prirodzenú gradáciu. Orchester pod jeho taktovkou hral ucelenejšie. Vďaka plynulým prechodom medzi hudobnými vstupmi bol výsledok harmonický aj napriek štýlovým rozdielom v partitúrach.

Inscenačný tím vystaval predstavenie v súlade so súčasnými prúdmi umenia s ohľadom na zachovanie deja v jeho historickom kontexte. Tento zámer ukázal i na nevtieravom kontraste javiska a kostýmov, ktoré mal na svedomí výtvarník Peter Čanecký. Tanečníkov odel do zjednodušených secesných strihov zdôrazňujúcich siluetu. Farebnú paletu obmedzil na čiernu, bielu a červenú. Chýbajúcu pestrosť vynahradil vkusnými doplnkami. Veľmi efektne pôsobili slnečné okuliare, konské chvosty namiesto metiel, dáždniky alebo kufre. Minimalistická scéna s červenou podlahovou krytinou a holým pozadím využívala iba jednu stacionárnu rekvizitu, sivý kváder. Ten sa podľa potreby stal posteľou, stolom či lavicou. Jednotlivé obrazy občas dopĺňali nezdobené zrkadlá. Na prvý pohľad chudobná scéna však nepôsobila lacno ani pusto. Spoľahlivo ju obohatili svetlá. O ich dizajn sa postarala Michaela Pavelková. Miestami to vďaka jej práci vyzeralo väčšmi ako film než divadlo. Prázdna zadná stena dala vyniknúť tieňohre a poskytla priestor na využitie menších reflektorov. 

Všetky zložky lichotili choreografii. Tá našťastie vyzdvihovala tanečné schopnosti svojich užívateľov namiesto toho, aby sa jej museli podriadiť. Peter Dedinský nebol pri tvorbe ovplyvnený prílišnou ctižiadostivosťou, sústredil sa na individuálne danosti každého umelca. Pohyb na tanečníkov doslova „ušil“. Práca s menším súborom spravidla prináša komplikácie, on z toho spravil výhodu. Priznal skromný počet a nesnažil sa o ilúziu plnosti. Tento krok javisko vyčistil od rušivých elementov a prepožičal mu intímnu atmosféru.  Málo účinkujúcich zároveň znamenalo viac miesta na veľké prvky, priestorové zmeny a dramatické zdvihy. Nedostatky v technike klasického tanca banskobystrického baletu P. Dedinský šikovne zakryl prepojením so súčasným tancom.

V postave Anny Kareniny sa predstavila sólistka Veronika Szabová. Fantastickým výkonom ďaleko prekonala svoje hranice. V náročných monológoch ukázala virtuozitu. Nechýbala jej ani dynamika a výrazný umelecký prejav. To platí aj pre sólistu Alexa Dobre, ktorý sprevádzal V. Szabovú ako Alexej Karenin. Part zahral autenticky, s primeranou dávkou frustrácie až agresie, príznačnej pre podvedeného muža. Zároveň predviedol perfektne vycibrenú techniku v partnerských väzbách i nevídanú ľahkosť a mäkkosť skoku. Za svojimi kolegami nezaostával hosťujúci Lukáš Cenek vystupujúci v roli Alexeja Vronského. Ku koncu predstavenia však viditeľne strácal silu a jeho pohybu miestami chýbala energia. Niet sa čomu diviť, počas dvoch dejstiev takmer neopustil javisko. Syna Kareninovcov, Seriožu, stvárnil Benjamín Košík. Figuroval v predstavení skôr ako bábka, bez tanečných vstupov. Publikum občas zmiatla prítomnosť Jekateriny Ščerbackej (Kitty) v podaní Niny Ilievovej, a to aj napriek výbornej prezentácii tanečnice. Kitty a Stiva Oblonský, ktorého tancoval Tomáš Laci, boli jediné vedľajšie postavy s výnimkou malého Seriožu. Kým T. Laci viedol zmysluplnú interakciu s V. Szabovou v niekoľkých obrazoch, Ilievova Kitty sa nepochopiteľne mihla v dvoch scénach. Kto to bol a čo tam robil sa divák nedozvedel. Sólové výstupy nepravidelne striedali zborové tance. Skvelo dopĺňali dianie na scéne. Umelci sa sústredili na výraz, formácie a čistotu stvárnenia.  Stiahli na seba pozornosť v pozitívnom slova zmysle. Preto je škoda, že nedostali viac priestoru. 

Anna Karenina, prvý celovečerný balet Petra Dedinského, príjemne prekvapila. Atraktívny titul, moderné spracovanie, nápadité prvky a profesionálne výkony, sú predzvesťou úspechu. Štátna opera Banská Bystrica týmto potvrdila, že osamostatnenie baletnej zložky bolo správnym krokom. Zaradenie diela do repertoáru zároveň ukazuje smer, ktorým sa súbor plánuje uberať. Ak si udrží (a prekoná) nastavený štandard, divadlo sa pravdepodobne poteší ešte vyššej návštevnosti. 

Autorka: Alexandra Dundová

Vogue nie je len módny magazín

Keď sa povie „Vogue“, väčšina ľudí si predstaví časopis s matnou obálkou, ktorú spravidla zdobí iba názov časopisu a tematická fotografia. Celosvetovo známe periodikum, pôvodne vydávané pre ženy, však nie je jediné, čo toto slovo označuje. Do povedomia ľudí sa čoraz viac dostáva jeho ďalší význam – tanečný štýl. V súčasnosti získava značnú pozornosť aj na Slovensku.

Vogue bol kedysi výsadou obyvateľov černošskej štvrte Harlem v New Yorku. Vyvíjal sa v rokoch 1960 až 1980. Pôvod má na „ballroom“ scéne. Výraz „ballroom“ v tomto ponímaní znamená uzavretú komunitu Afroameričanov hlásiacich sa ku komunite LGBTQ+, organizujúcu „drag shows“ a súťaže v chôdzi na móle či tanci. V rámci týchto zábav sa postupne formovali konkrétne kategórie a pravidlá súperenia. Prítomní sa delili na aktívnych účastníkov, divákov a porotu. Mnohí prichádzali do „ballroomu“  nielen s túžbou sebavyjadrenia, ale aj s potrebou niekam patriť. Preto postupne vznikali skupiny, tzv. „houses“, ktoré nahrádzali rodinu tým, ktorí to potrebovali.

Táto kultúra sa už dávno nedrží len v „ballroome“. To, čo začalo za zavretými dverami a bolo privilégiom pre najmenej privilegovaných, je dnes pre každého, kto má záujem. Či už o umenie, spoločenstvo, módu, extravaganciu alebo chuť predviesť sa. Vogue láka milovníkov tanca experimentujúcich s pohybom. Jeho princípy využívajú telo ako hlavný objekt pozornosti diváka. Človek sa stáva súčasťou kostýmu, nielen jeho nositeľom. Rozlišujeme tri prúdy Vogue – Old way, New way a Vogue fem. Old way zahŕňa nekonečné možnosti statických póz s dôrazom na línie. Dôležitá je symetria, hranatosť. Mladšia New way je o čosi hravejšia. Zakladá si na kontrolovanej práci rúk a dlaní. Aktér sa snaží ukázať svoju virtuozitu, prekvapiť rýchlosťou, technikou a nápadom. Očakáva sa aj flexibilita a obratnosť. Najväčšej popularite sa teší Vogue fem.  Nájdeme v ňom prvky blízke konvenčnejším štýlom ako je napríklad klasický tanec, contemporary či jazz. Má päť základných elementov. Každý z nich výrazne podtrhuje ženskosť. Tento prúd si ako prvý našiel široké komerčné uplatnenie. Stretneme sa s ním v hudobných klipoch, na módnych prehliadkach, koncertoch i festivalových vystúpeniach.

Vogue sa v posledných rokoch teší obľube aj na slovenskej tanečnej scéne. Prvá sa mu profesionálne začala venovať tanečnica a choreografka Monika Prikkelová spolu s umelcom Viktorom Bukovým v roku 2014. Po osvojení techniky na workshopoch v zahraničí predstavili tento tanec záujemcom u nás. Okrem vedenia lekcií a neskôr sformovania vlastnej skupiny založili prvý česko-slovenský „house“ – Kiki House of Velvet v roku 2016. V rovnakom roku M. Prikkelová zorganizovala súťažný bál „Ball of Shame“ v Bratislave a otvorila tým „ballroom“ na Slovensku. Ten si rýchlo získal veľké množstvo priaznivcov a podnietil vznik ďalších lokálnych „houses“.  Vďaka nim nie je núdza o nové projekty v tejto sfére. Dokazuje to i zatiaľ posledný „Tepláreň Kiki Ball“. Uskutočnil sa koncom apríla 2023 v nádherných priestoroch Pálffyho paláca na Zámockej ulici v Bratislave. Prišli naň súťažiť hostia z Talianska, Chorvátska, Maďarska, Poľska aj Česka. Veľkú sálu na niekoľko hodín zaplnili originálnymi modelmi šiat a efektnými tanečnými kreáciami.

Ballroom komunita prijíma a povzbudzuje ľudí hľadajúcich priestor na tvorbu, ktorá nezapadá do tradičných foriem umenia. Zároveň ponúka útočisko každému, kto sa cíti byť izolovaný od spoločnosti. Napriek tomu, že Vogue predvádzaný na báloch je o pretekaní sa, medzi účastníkmi necítiť rivalitu. Vo svojich vystúpeniach sa podporujú, vyjadrujú si vzájomný rešpekt a obdiv. Všetky predstavenia či autorské diela totiž patria do jedného celku. Hoci Vogue nie je len magazín, nie je ani „len“ tanec. Jeho interpreti ho považujú za životný štýl, filozofiu a komplexnú umeleckú fúziu.

Autorka článku: Alexandra Dundová

Zabudnutý svetový unikát

Námestie Štefana Moyzesa v Banskej Bystrici je súčasťou historického centra mesta. Nájdeme tu mnohé staré budovy a pamiatky. Neďaleko majestátnej hodinovej veže a vychýrenej stavby Barbakanu sa, paradoxne, priamo na očiach skrýva architektonický klenot. Tým je dom č. 7 so závesnou reťazovou strechou, poslednou tohto typu, ktorá sa na svete zachovala.  O jeho dejinách, využití a najbližších plánoch, sme sa pozhovárali so správcom a hlavným nájomcom priestorov, Atilom Bérešom.

Dom postavili v 16. storočí. Informácie o prvom majiteľovi nie sú verejne dostupné. V roku 1826 naň Bedrich Schnierch navrhol závesnú reťazovú strechu na objednávku vlastníka Maxa von Ondrejkoviča z Hornej Mičinej. Rozhodnutiu predchádzali požiare, ktoré sa väčšinou z Medeného Hámra, kde vznikli, šírili strechami cez Lazovnú ulicu až na námestie.  Táto mala byť preto nehorľavá a neobsahovať žiadne drevené prvky. B. Schnierch vychádzal zo svojich skúseností staviteľa visutých mostov a vymyslel jej konštrukciu na rovnakom princípe. Patent získal vo Viedni. 

Vyčistený a zrenovovaný dvor, zdroj: A. Bereš

Základ nemá klasický drevený krov. Visí na vrchu nosného trámu. Z neho sú spustené reťazové prvky z kujného železa, ktorých jednotlivé články merajú asi tri metre. Vzájomne ich prepájajú kĺbové väzby. Pláty sa ťahajú až k priečeliu na oboch stranách. Tam pokračujú cez previsy do dutých múrov domu. Približne meter nad zemou končia strapcovito rozloženými závažiami. Vďaka tomuto ukotveniu strechu napínajú a zároveň bránia, aby sa zrútila. Môžeme to jasne vidieť aj zvonku na miernom ohnutí, charakteristickom práve pre mosty, podľa ktorých ju zostrojili. Aby si zachovala nehorľavosť, bola krytinová. Potvrdilo sa, že pôvodné liatinové tašky v tvare rybích šupín na ňu vyrobili v Rumunsku. Ich fragmenty môžeme nájsť v múzeách v Bystrici aj v Lučenci.

 V druhej polovici 20. storočia krytinu rozobrali a nahradili azbestovými dielmi. Reťaze obložili drevenými aplikáciami. Strecha chátrala viac než pätnásť rokov. Pre jej súčasný dezolátny stav nemôže byť prístupná verejnosti. Ostáva zabudnutá a zanedbaná. Problémom sú vysoké finančné náklady na kompletnú rekonštrukciu. Tie si majitelia nemôžu dovoliť. V 90. rokoch reštituovali zadný dvor, otvorili reštauráciu a kancelárske priestory. Pokúsili sa, v rámci možností, zdevastované časti opraviť a obnoviť. Potom však znovu zavreli a dom zostal zanedbaný až doteraz.

 Atila Béreš ako splnomocnenec jednal so zástupcami mesta, župy aj s pamiatkovým úradom. Tí by radi poskytli pomoc, no ich prostriedky sú obmedzené. V prvom rade musia archeológovia vykonať kompletný výskum. V jednotlivých miestnostiach vidieť vplyv rôznych období. Omietky ukrývajúce maľované klenby, časti gotického portálu či úlomky kachlí z 19. storočia. Tento prieskum je prvá fáza obnovy. Tú by museli zaplatiť vlastníci. Až potom by mohli požiadať a potom použiť príspevky z fondov, nadácií či udelených grantov od oslovených inštitúcií. A. Béreš navrhol, aby sa v budúcnosti strecha otvorila ako expozícia. V spolupráci s múzeom by vystavili tabuľky, texty a staré fotografie. Využili potenciál, ktorý pamiatka ponúka.

 Ďalšou zaujímavosťou domu v historickom kontexte je, že bol od 19. storočia sídlom jedného z prvých pivovarov na území Slovenska. Prevádzkovala ho rodina Herritzovcov, neskôr podnikatelia Jozef Grűn a Móric Poper. Podnik premenovali na Ármin Zsolnai pivovar. Niesol meno po synovi jedného z vlastníkov.  Od septembra 1941 spoločnosť prevzali úradník Ján Benuš a Ármin Zsolnai. Varilo sa tu pivo ZLATOPRAMEŇ. Získalo viacero ocenení na Slovensku i vo svete. Po nástupe Komunistickej strany Československa pivovar patril do štátnej správy. Svoju činnosť skončil v roku 1967.

Minulý rok sa niektoré miestnosti začali opätovne využívať a prenajímať. A. Béreš vyčistil príjazdovú cestu, dvor, zadný trakt a zrenovoval pivnicu. V jej priestoroch vybudoval Hogo Fogo Jazz & Art Club. V mene majiteľov začal oslovovať potenciálnych nájomcov, aby do domu vrátil život. Plánujú z neho vytvoriť kreatívne centrum, pozvať napríklad grafikov a ľudí z tohto priemyslu. K hudobnému klubu sa zatiaľ pripojilo kníhkupectvo ArtFórum a módny salón lokálnej návrhárky Viery Futákovej na prvom poschodí. 

Autorka článku: Alexandra Dundová

Autor foto: A. Béreš

Na (z)váženie

PORUCHA PRÍJMU POTRAVY AKO POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET NA TANEČNOM KONZERVATÓRIU

V modernej spoločnosti čoraz viac rezonuje téma psychických porúch, často medzi mladými ľuďmi. Do tejto kategórie spadajú aj poruchy príjmu potravy. Môžu byť výsledkom viacerých faktorov a týkajú sa rovnako žien ako mužov. Nie je tajomstvom, že v určitom prostredí sa ich výskyt zvyšuje. V tanečnom svete sa dokonca považujú za niečo bežné, niekedy až užitočné. Táto forma umenia si zakladá na estetickej stránke, kladie dôraz na figúru interpreta. Vývoj klasického tanca v Rusku nastolil trend vychudnutej siluety, ktorá zosobňuje nežnosť i krehkosť. Dlhé línie zdôrazňujú ladné pohyby. Sú symbolom ľahkosti. Snaha o jednotný vzhľad tiež tvorí ucelený, ničím nerušený vizuálny obraz na javisku. Naoko nevinná vízia, no jej realita je krutá. 

Všetko začína už s nástupom na konzervatórium. Jedenásťročné uchádzačky si na prijímacích skúškach odvážia a číslo pridajú do hodnotenia. V úvode štúdia sa učitelia neporozprávajú s rodičmi o správnom stravovaní a nutričných hodnotách. Namiesto toho dajú potenciálnym baletkám odporúčanie, aby nekonzumovali sladké. Pred nástrahami jedla ich pedagógovia opakovane varujú. Najmä s príchodom sviatkov, Vianoc, Veľkej noci a letných prázdnin. Nešetria poznámkami na adresu vyvíjajúcich sa dievčat. Vyvolávajú v nich hanbu z toho, že dospievajú a ich telesné proporcie sa menia. Ignorujú prirodzenosť týchto zmien, dôležitú úlohu, ktorú plnia.

Žiačky počúvajú neustálu kritiku. Potom v škole dostanú desiatu v podobe čokoládových tyčiniek, koláčov a ovocia. Na obed je neraz žemľovka či parené buchty. Nikoho neprekvapí, že je to pre ne mätúce. Jedálni sa začnú vyhýbať. Peniaze rodičov putujú do koša a ony ostávajú hladné. Rada nad zlato: „Hlad je len prezlečený smäd.“ Na hodine si zasa vypočujú pripomienky: „Dupeš ako slon,“ alebo „vidím tvoje raňajky, stiahni brucho.“ Prestanú raňajkovať. Počas kostýmovej skúšky na školský koncert učiteľka vyberie dlhú sukňu každej účinkujúcej, ktorej „treba zakryť stehná.“ V lepšom prípade. V horšom sa na javisko ani nedostanú. Nespokojnosť s hmotnosťou kompetentní prejavia aj na zníženej známke z praktických predmetov. Dôvodom nie je nezvládnutie techniky učebnej látky či nedostatočný umelecký prejav. Ale to, že nie sú dosť štíhle. 

Zúfalá snaha schudnúť naberie rýchly spád. Drastické diéty, posadnutosť kalorickými tabuľkami sa mení na hladovky, zvracanie a nadmerné požívanie laxatív. Prichádzajú prvé výsledky a s nimi, žiaľ, prvé pochvaly. Ak sú pedagógovia konečne spokojní, asi robia niečo správne. Budú pokračovať, vydržia. Zvyknú si na pocit, že je to cena za úspech. Jedlo si nezaslúžia – bráni im v dosiahnutí cieľa. Nepotrvá dlho a organizmus prestane vládať. Svalové kŕče, nevoľnosť, nízky tlak. Tréningy sprevádzajú závrate a slabosť. Telo je odrazu pokryté modrinami, pokožka stráca zdravú farbu, vlasy v chumáčoch vypadávajú. Podvýživa sa podpíše aj na kognitívnych funkciách. Unavené žiačky sa nedokážu sústrediť, sú letargické až depresívne. Takto vyčerpané sú nezriedka náchylné na zranenia, veľakrát chronického charakteru.

Vo chvíli, keď je nejaká, týmto problémom dotknutá dievčina, na pokraji úplného kolapsu, si učitelia všimnú, čo sa deje. Pokúšajú sa s ňou komunikovať, volajú rodičom. Ona pomoc odmieta. Nemyslí si, že má problém, pretože stále nie je dosť chudá. Pedagógovia neveriacky krútia hlavou, sú v šoku. Ako sa to mohlo stať? Nikto za to nie je zodpovedný. 

Budeme ďalej prehliadať situáciu, ktorá sa pravidelne opakuje na pôde tanečných škôl? Ignorovať vysoké percento (aj dospelých) baletiek navštevujúcich psychológov a psychiatrov, pre poruchy príjmu potravy? Potrebujeme o tom hovoriť. Potrebujeme sa starať o mentálne zdravie detí. Potrebujeme vzdelávať o týchto poruchách, pretože ich následky sú smrteľné. 

Autorka: Alexandra Dundová