Lavínová medializácia?

Čím viac sa budú médiá zaoberať životným prostredím, tým viac sa oň budú ľudia zaujímať. Venovala sa mu aj už tradičná vedecká konferencia katedry žurnalistiky.

Ako sa už stalo pravidlom, aj tento rok, 11. novembra, v rámci Týždňa vedy a techniky Slovenska 2020, zorganizovala Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vedeckú konferenciu. Jej ústrednou témou boli Médiá a životné prostredie.

Konferenciu otvoril docent Ján Hacek, vedúci katedry. Konštatoval, že všetkých sedem príspevkov je „na tému, ktorá nás všetkých spája“. Mal na mysli práve životné prostredie, od ktorého sa nikto z nás nemôže odosobniť a mali by to byť aj médiá, čo bude bojovať za jeho zachovanie.

Ako prvá vystúpila Anna Sámelová s príspevkom Enviromentálna žurnalistika – fajnové zamestnanie verzus nebezpečná profesia. Ako povedala, čím viac sa bude o danej problematike hovoriť, tým viac sa bude o nej písať. A čím viac sa o nej bude písať, tým viac sa o nej bude hovoriť. Nazvala to „lavínovou medializáciou“. Konštatovala tiež, že v posledných piatich rokoch zaplatilo za svoju prácu životom dvadsať novinárov, ktorí sa venovali práve životnému prostrediu.

S ďalším príspevkom vystúpila Mária Follrichová a jeho názov bol Samizdatový ochranársky zborník Bratislava/nahlas (2. októbra 1987). Pripomenula, že túto publikáciu zostavilo 27 autorov a „bola to najväčšia facka režimu od roku 1968“.

Marcela Rebrová sa v príspevku Klíma ťa potrebuje – greenfluencing v online priestore zamerala na nový pojem „greenfluencing“ a v tejto súvislosti spomenula, že tému životného prostredia pomáhajú rozširovať aj známe osobnosti – novinári, moderátori, umelci, či športovci.

Mediálny obraz Grety Thunbergovej vo weboch slovenských denníkov – to bol názov príspevku Márie Stankovej, ktorá sa v ňom zamerala práve na osobnosť mladej dievčiny, ktorá poukazuje na problémy životného prostredia.

Peter Kubínyi sa v príspevku Celebrity versus planéta Zem zaoberal otázkou, či sa médiá dostatočne venujú otázkam životného prostredia. Ako vyplynulo z jeho príspevku, v skúmaných mainstreamových týždenníkoch venovali 27 ráz viac priestoru celebritám než problémom našej planéty.

Danuša Serafínová sa v príspevku Tri zastavenia v Bratislave na stránkach Pressburger Zeitung zaoberala tematikou životného prostredia a jej obrazu v konkrétnych novinách v minulosti.

Posledný príspevok predniesol Adam Solga na tému Reflexia kauzy skládka odpadov v lokálnych masmédiách v Pezinku.

Autor: Peter Kubínyi Foto: Autor

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply