Študenti vďaka dobrovoľníctvu môžu uspieť aj na Erasme

Všetky dobrovoľnícke skúsenosti v živote sú zároveň aj novými príležitosťami. Presnejšie -hovorím o najväčšej študentskej neziskovej organizácii AIESEC fungujúcej už 74 rokov. Ponúka rozvíjanie tímových schopností a vodcovského potenciálu. Ako uvádzajú na svojej webovej stránke, AIESEC založili po druhej svetovej vojne siedmi ľudia z Európy, ktorým sa podarilo naplniť svoju víziu. A to spojiť mladých ľudí pre mladých ľudí – tak znie aj ich motto. 

Mladí lídri sa podieľajú na fungovaní organizácie spolu so svojimi tímami. Väčšinou ide o vysokoškolákov, ktorí nechcú len tak premárniť študentský čas, ale snažia sa ho využiť čo najužitočnejšie.

Študenti môžu skúsenosti z rôznych pozícií nadobudnutých v AIESEC využiť aj v reálnom živote. Takisto im to môže prihodiť nejaké body pri výbere na Erasmus.

Ako uvádzajú na svojej hlavnej stránke, rozrástli sa do viac ako 120. krajín. Medzi nimi je aj Slovensko. V našej krajine fungujú od roku 1993 a dnes ich nájdeme v troch mestách so štyrmi pobočkami, z toho dve sú v našom hlavnom meste. V Bratislave môžeme jednu z nich nájsť aj na Univerzite Komenského. Ďalšie sa nachádzajú v Nitre a v Banskej Bystrici.

Pre rozvoj mladých lídrov sú určené štyri tímy, ktoré každý mesiac spĺňajú určitý cieľ. Napríklad, jedna skupina ľudí pracuje na projekte, ktorého myšlienka sa zrodí na online alebo na osobných mítingoch. Poslednou ideou bolo – Ako zvládnuť stres. Na príprave obsahu a zviditeľnení projektu pre verejnosť pomocou sociálnych sietí pracovali celý mesiac. 

Každých šesť mesiacov sa dá vyskúšať inú pozícia v tímoch alebo usilovať sa o postup na vyššiu pozíciu.  Napríklad z člena tímu na post tímlídra. Alebo z tímlídra na manažéra. 

Prvý tím sa zaoberá rozvojom externého partnerstva. Členovia PR sa usilujú o komunikáciu a nadviazanie spolupráce s univerzitami na Slovensku. Študenti v ňom rozvíjajú svoje jazykové schopnosti a zlepšujú svoju prezentáciu pred ľuďmi tak, aby zaujali a nadviazali spoluprácu.

Ďalej majú aj marketingový tím, ktorý sa usiluje o promovanie udalostí na sociálnych sieťach a o zviditeľnenie organizácie. 

Tretí z nich má na starosti udržiavanie vzťahov s firmami, riešenie financií a sponzoringu. Je zameraný na oslovovanie sponzorov a nadviazanie spolupráce s nimi.

Posledný je zameraný na lokálne projekty pre stredné školy, ale aj na prípravu letných táborov pre deti a mládež.

Každý mesiac AIESEC ponúka vysokoškolákom aj webináre, na ktorých sa môže zúčastniť každý, kto má záujem nadobudnúť nové znalosti. Sú skvelým doplnkom popri školských povinnostiach. Tieto stretnutia sú napríklad o tom, ako správne komunikovať alebo ako sa pripraviť na obhajobu záverečnej práce. 

Pre členov tejto študentskej organizácie sú usporadúvané konferencie. Nesú sa v štýle firemného zasadnutia a workshopov, kde si študenti môžu vyskúšať aj takúto formu stretnutí. Organizuje ich skupina ľudí, ktorá má v tomto smere chuť zlepšiť svoje schopnosti. Ich úlohou je pripraviť zábavné a poučné akcie v každom ročnom období so špeciálnym hosťom z inej krajiny. Na takomto mítingu sa stretnú ľudia zo všetkých slovenských pobočiek, kde majú možnosť spoznať sa, porozprávať sa a čo to sa aj naučiť. Je to takzvaná studňa zážitkov, nekonečného naberania nových informácií a vytváraní nových priateľstiev.

Dobrovoľníctvo je činnosť pre zlepšovanie sa a získavanie skúseností. Existujú rôzne organizácie, ktoré fungujú na dobrovoľnej báze, stačí len pohľadať ich na internete a nemárniť čas zbytočnosťami. 

Autorka: Marína Gorobec

Fotografie: AIESEC Slovensko

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply