Aj pomoc na diaľku sa ráta

Vedeli ste, že si môžete adoptovať dieťa na diaľku? Finančne prispievate do rozvojových krajín tým, ktorí to najviac potrebujú . Do tohto projektu sa môže zapojiť každý. Hlavnou myšlienkou je darovať dieťaťu šancu na lepší život, ktorá mu bude dopriata formou vzdelania. Pre nás je štúdium na základnej aj strednej škole samozrejmosťou, pre tieto deti to je vzácnosť, ktorá im môže zabezpečiť ich nezávislosť a lepšie uplatnenie v živote. O adopcii na diaľku sme sa rozprávali s Paulínkou Altofovou, ktorá takto pomáha dvom adoptívnym dcéram už druhý rok. 

„Dostala som sa k tomu celkom náhodne, mala som chuť pomôcť niekde, kde to má zmysel. Najskôr som pozerala, či nemáme podobný projekt na Slovensku, keď som však nič nenašla, rozhodla sa pre adopciu na diaľku,“ odpovedala na otázku, ako sa k tomu dostala. V našej krajine nám chýba niečo podobné, mnoho Slovákov by chcelo finančne prispievať aj deťom v našich detských domovoch, no žiadna agentúra takúto pomoc nezastrešuje. 

Paula má adoptované dve deti. Obe dievčatá sú z Kene, no každú z nich podporuje cez inú agentúru. Prvá je Dama. Má osem rokov. Adoptovala si ju cez agentúru Viac ako Šperk, ktorá deti do programu vyberá. Mesačne prispieva dvadsaťpäť eur. „Nedostávam od nej listy, mám len prístup do elektronickej zóny, kde nahrávajú fotky s jedlom, učebnicami a všetkým ostatným, čo sa nakúpilo za príspevky.“ 

Keď má Dama narodeniny alebo na Deň detí, Paula jej posiela o niečo viac peňazí, aby si mohla kúpiť nejakú drobnosť. Fotka sa zase nahrá do zóny. Na sociálnu sieť agentúra pravidelne nahráva nové deti v programe, takže si môžete konkrétne vybrať, ktorému chcete pomôcť. V agentúre Viac ako Šperk je suma pre každé dieťa rovnaká a je na každom darcovi či sa rozhodne prispievať viac. 

„Druhé ´dieťa´, ktoré podporujem, je Phanice. Je staršia než ja, preto som si ju vybrala s vedomím, že ľudia väčšinou chcú pomôcť hlavne mladším deťom, ona bola v programe už dlhšie.“ Phanice si adoptovala cez Centrum na Rovinu. Tu sa dá pomôcť sumou od 330 eur až po 660 eur ročne. Záleží na tom, či je dieťa na základnej alebo strednej škole, pretože školné je najdrahšia položka. Suma zahŕňa aj internát a dve teplé jedlá denne. Deti vybrané do programu sú z najchudobnejších častí, to znamená, že bez finančnej podpory by si to nemohli dovoliť. Od Phanice dostáva pohľadnicu a list, spolu s vysvedčením dva až trikrát do roka. 

Usilovali sme sa tiež zistiť, či sa darcom zmení život po tom, čo pomôžu dieťaťu zabezpečiť lepšiu budúcnosť. „Nenazvala by som to zmenou života. Podľa mňa je pekné pomáhať, keď máme tú možnosť. Neplánujem si deti a takto cítim, že robím aspoň niečo prospešné, že niekomu reálne pomáham, aby mal slušný život.“ Deti, ktoré si môžete adoptovať, žijú v tragických podmienkach a sú vďačné za každú drobnosť. „Dame som na Deň detí poslala asi dvadsať eur navyše, dostala nejaké ovocné jogurty, bábiku a ešte nejaké drobnosti. Phanice mi v každom liste ďakuje za možnosť študovať, stále vraví, že sa za mňa modlí k Bohu. Keď si to rozrátam na mesiac, nie sú to veľké sumy, som hrozne rada, že mám možnosť pomôcť a že to má zmysel.“

Dama
Phanice

Autorka: Kristína Chovancová

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply