Mladí za zmenu – politická strana študentov žurnalistiky

Žurnalisti založili politickú stranu Mladí za zmenu. Ide o fiktívnu politickú stranu študentov 4. ročníka. Tí mali v rámci predmetu Profesia hovorcu zorganizovať tlačovú konferenciu so všetkým, čo k nej patrí.

Tlačová konferencia k vzniku fiktívne založenej strany bola na katedre žurnalistiky. Mladí za zmenu predstavili štyri hlavné body, ktorými by chceli zaujať širokú verejnosť a zabojovať v parlamentných voľbách. Za dôležité oblasti považujú zvyšovanie učiteľských platov, rekonštrukciu a budovanie nemocníc, podporu kultúry a ekologického myslenia.

Za zvýšením platov učiteľov strana vidí zotrvanie pedagógov na Slovensku, či rozhodnutie mladých, študovať pedagogické smery. Mladí za zmenu pokladajú za potrebné rekonštruovať a budovať nové a kvalitné, technologicky vybavené nemocnice. Strana si uvedomuje, že zodpovednosť za dostupnosť poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti majú mať poisťovne, na ktoré by mal štát viac dohliadať. Študenti sú taktiež za to, aby kultúra nezostávala na chvoste politiky, ako v súčasnosti a za podporu ekologických projektov na vidieku.

Politický subjekt, na ktorého čele stojí študent a podnikateľ Artem Terentyev, má dať možnosť, dostať sa do politiky osobám zo všetkých regiónov a z rôznych profesií. Podľa  vyjadrenia žurnalistov – na veku nezáleží. Súčasťou strany môžu byť mladí ľudia, ale aj starší, ktorí by však mali dokázať prijať zmeny a vystúpiť zo svojej komfortnej zóny.

Študenti žurnalistky okrem predstavenia programu politickej strany pripravili v miestnosti priestor pre svojich kolegov –  novinárov, ako aj divákov z iných ročníkov. Samozrejmosťou bola vhodne upravená miestnosť a občerstvenie prichystané pre všetkých zúčastnených.

Text: Viktória Kulifajová a Silvester Roštár
Foto: Milena Poliakovska

You Might Also Like

26 komentárov

 • Reply
  Copper alloy refining
  2. februára 2024 at 12:45

  Copper scrap marketing strategies Copper scrap trade regulations Copper scrap trade shows

 • Reply
  Copper scrap export destination
  3. februára 2024 at 6:07

  Scrap Copper processing Copper scrap legal compliance Copper scrap repurposing methods

 • Reply
  Scrap Copper grades
  4. februára 2024 at 2:12

  Copper scrap legal compliance Environmental impact of Copper scrap recycling Copper component recycling

 • Reply
  Aluminium scrap reclamation technologies
  4. februára 2024 at 5:39

  Aluminium recovery facility operations Scrap aluminium compounding Aluminium scrap utilization techniques

 • Reply
  Iron scrap yard facility
  5. februára 2024 at 6:54

  Metal waste inspection Ferrous material waste processing Iron waste reusing

  Ferrous material recycling analysis, Iron scrap refurbishment, Scrap metal disassembly

 • Reply
  Aluminum recycling collection
  5. februára 2024 at 19:18

  Metal recycling compliance Aluminium drilling scrap recycling Aluminium building components scrap recycling
  Air quality control in metal recycling, Aluminum cable scrap melting process, Metal waste treatment

 • Reply
  Recycling aluminium circular economy
  6. februára 2024 at 11:28

  Metal scraps collection Aluminum scrap exporters Environmental aluminum recycling
  Metal repurposing center, Aluminum cable reuse, Scrap metal reprocessing facility

 • Reply
  Aluminium scrap life cycle analysis
  7. februára 2024 at 2:20

  Metal recycling equipment Aluminium scrap export logistics Scrap aluminium export
  Scrap metal assessment, Aluminum cable scrap recycling services, Scrap metal testing

 • Reply
  Iron material recovery services
  7. februára 2024 at 12:57

  Metal scrap sorting technology Ferrous material sustainable operations Iron and steel scrapping and recovery

  Ferrous metal reutilizing, Iron waste reclamation facilities, Metal recovery processing

 • Reply
  Aluminium scrap dismantling
  7. februára 2024 at 13:59

  Scrap metal residue Aluminum scrap recycling rates Aluminium recovery and reuse
  Metal recycling logistics, Best practices for recycling aluminum cable, Scrap metal reprocessing and recycling

 • Reply
  Scrap iron reclaiming solutions
  8. februára 2024 at 0:33

  Scrap metal management Ferrous material recycling data Iron material recycling

  Ferrous material facility maintenance, Iron recycling operations, Scrap metal resale

 • Reply
  Aluminium scrap distribution
  8. februára 2024 at 2:05

  Metal reprocessing depot Scrap aluminum lifecycle analysis Aluminum scrap repackaging
  Metal scrap yard management, Aluminum cable shredding and size reduction, Scrap metal yard operations

 • Reply
  Iron scrapyard services
  8. februára 2024 at 14:13

  Precious metal market dynamics Ferrous metal retrieval Iron recovery and repurposing

  Ferrous metal, Iron waste reclaiming and recycling, Scrap metal branding

 • Reply
  Aluminium recycling industry benchmarks
  8. februára 2024 at 16:16

  Industrial scrap metal recycling Aluminum plate scrap Aluminium alloy reprocessing
  Metal reclamation strategies, Upcycling aluminum cables, Sustainable metal recycling

 • Reply
  Iron scrap reclaiming facility
  9. februára 2024 at 7:31

  Scrap metal inventory Ferrous material recycling sustainability practices Iron scrap recuperation yard

  Ferrous material waste treatment, Iron waste reclaiming center, Scrap metal recycling methodologies

 • Reply
  Aluminium recycling yield enhancement
  9. februára 2024 at 8:50

  Metal recyclability Aluminium waste emissions Aluminium scrap disposal
  Scrap metal weighing services, Recycling aluminum cable, Metal waste recycling solutions

 • Reply
  Iron scrap reclamation plants
  9. februára 2024 at 22:56

  Environmental metal recycling Ferrous metal salvage yard Scrap iron reclaiming yard

  Ferrous material digital presence, Iron waste handling, Scrap metal repurposing technologies

 • Reply
  Copper tube recycling
  10. februára 2024 at 11:11

  Industrial copper recovery C is a reddish-orange metal that is commonly found in nature. It is an excellent conductor of both heat and electricity, making it a valuable material in a wide range of applications. Here are some of the properties of copper metal: 1. High electrical conductivity: Copper is known for its exceptional electrical conductivity, second only to silver. This makes it an ideal metal for electrical wiring in homes, commercial buildings, and electrical appliances. 2. High thermal conductivity: Copper is also an excellent conductor of heat, making it useful in applications such as heat exchangers, radiators, and cooking utensils. 3. Ductility and malleability: Copper is a very ductile and malleable metal, meaning that it can be easily shaped and formed into different shapes without breaking. This makes it a popular material in the manufacturing of wires, tubes, and other products. 4. Corrosion resistance: Copper is resistant to most types of corrosion, making it durable and long-lasting. This property also makes it a useful material for plumbing pipes and fittings. 5. Antibacterial properties: Copper has natural antibacterial properties, which makes it useful in healthcare settings. Copper surfaces can help to reduce the spread of bacteria and viruses, making it a useful material for doorknobs, handrails, and other high-touch surfaces. 6. High melting point: Copper has a high melting point of 1,083В°C (1,981В°F), which makes it useful in high-temperature applications such as electric motors, generators, and transformers. 7. Good machinability: Copper is a soft metal that is easy to machine and work with. This makes it a popular material for components in the electronics and automotive industries. 8. Reflectivity: Copper has a high degree of reflectivity, making it useful for reflecting heat and light. This property is utilized in mirrors, solar panels, and heat shields. 9. Recyclability: Copper is a highly recyclable metal, and recycled copper makes up a significant portion of the world’s copper supply. This makes it an environmentally friendly material that is also cost-effective. In summary, copper metal has unique properties that make it an important material in a wide range of applications, including electrical wiring, plumbing, healthcare, manufacturing, and more. Its high conductivity, ductility, thermal conductivity, and antimicrobial properties make it an ideal material for various industries, while its high melting point and recyclability make it a valuable resource for the future Scrap metal baling services Copper scrap sustainability certifications Copper scrap repackaging Scrap copper logistics optimization Copper scrap industry associations Recycling process optimization

 • Reply
  Copper scrap legal compliance
  10. februára 2024 at 18:47

  Copper recovery solutions The beginning of copper use can be traced back to ancient times when humans first discovered the metal’s malleability and ductility, making it an ideal material for tool-making. The earliest evidence of copper use dates back to approximately 7000 BCE, where it was used by the inhabitants of the VinДЌa culture in present-day Serbia to make a range of objects ranging from pins and needles to knives and axes. Over time, copper use spread throughout the world, with evidence of its use found in the ancient civilizations of Egypt, Mesopotamia, and the Indus Valley. The Egyptians, in particular, were skilled copper workers, using it to craft intricate jewelry, decorative objects, and even weapons. The widespread use of copper was aided by the metal’s abundance and easy accessibility in many parts of the world. The ability to mine and smelt copper eventually led to the creation of bronze – an alloy of copper and tin – which was a significant technological breakthrough in early human history. Bronze was stronger and more durable than pure copper and allowed for the creation of more complex tools and weapons. The use of copper continued to evolve with the development of metallurgy, which allowed for the extraction of metals from ores using heat and chemical processes. Copper became a vital component in the production of brass, a copper-zinc alloy, which found widespread use in machine parts, musical instruments and decorative applications. Today, copper remains an important material in many industries, including architecture, electronics, and plumbing. Its resistance to corrosion, electrical conductivity, and thermal conductivity make it an ideal material for many applications. In conclusion, the use of copper has played a crucial role in the development of human civilization, from the earliest tool-making days to modern-day industries. Its versatility and abundance have made it a valuable material throughout human history and continue to do so Metal scrap market forecasting Copper forgings recycling Copper scrap segmentation Copper machining waste recycling Copper scrap supply chain Scrap metal recovery and reuse

 • Reply
  OLanehed
  11. februára 2024 at 21:22

  Быстро Продать Schaub Lorenz  Выкуп

 • Reply
  IsmaelSkita
  14. februára 2024 at 23:37

  Comprar Cialis Original
  It is very valuable phrase
  Cialis 5 mg prezzo cialis prezzo cialis 5 mg prezzo

 • Reply
  FobertTaf
  15. februára 2024 at 8:10

  Cialis Precio Farmacia
  Certainly, never it is impossible to be assured.
  Cialis 5 mg prezzo cialis 5 mg prezzo cialis 5 mg prezzo

 • Reply
  TimsothyGuate
  15. februára 2024 at 9:26

  Taedallis Vs Cialis
  I think, that you are not right. I am assured. I can prove it.
  Cialis 5 mg prezzo prezzo cialis 5 mg originale in farmacia tadalafil 5 mg prezzo

 • Reply
  Copper scrap granulation
  16. februára 2024 at 4:03

  Copper scrap chemical treatment Copper scrap accreditation Scrap metal recycling incentives
  Copper cable scrap treatment, Metal waste recovery operations, Copper recovery solutions

  Scrap metal recovery and reprocessing, Domestic copper scrap market, Copper cable reclamation, Environmentally friendly scrap metal trading

 • Reply
  Iron waste reprocessing
  16. februára 2024 at 17:58

  Scrap metal restoration Metal salvage depot Iron waste repurposing center

  Ferrous metal innovations, Iron scrap drop-off, Scrap metal recovery and brokerage

 • Reply
  SOLanehed
  19. februára 2024 at 0:15

  Авиатор Спрайб играть бесплатно
  Excuse, it is cleared

  Играйте в Aviator Spribe играть на планшете и наслаждайтесь волнением игры уже сегодня!

Leave a Reply