Rekonštrukcia panelky pri Trenčíne potrvá jeden a pol roka

Motoristom jazdiacim z Trenčína do Prievidze svitá na lepšie časy. Dlho odkladaná rekonštrukcia cesty I. triedy v úseku Chocholná – Velčice, Mníchova Lehota konečne dostala zelenú. Cesta známa aj ako „panelka“ trápila šoférov už dlhé roky.

„Do Trenčína chodievam často, tento úsek cesty je hrozný. Cesta je v katastrofálnom stave,“ posťažoval sa vodič Adam. Jeho slová potvrdzuje aj šoférka Jana: „Všade sú výmole, človek musí ísť veľmi pomaly, aby si nepoškodil auto.“ Čo však môže byť pozitívnou správou pre všetkých obyvateľov Trenčína, okolitých dedín, ale najmä vodičov motorových vozidiel jazdiacich po tejto trase je to, že Trenčiansky samosprávny kraj dostal 18. augusta 2020 platné stavebné povolenie a verí, že práce na tomto úseku sa čoskoro rozbehnú.

„Trenčianskej župe modernizácia spomínanej cesty nie je ľahostajná, aj preto sme viackrát iniciovali a boli účastní na pracovných stretnutiach,“ potvrdil pre Webjournal snahu o vyriešenie problému Matej Plánek z kancelárie predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. TSK však vyjadruje súčinnosť vo všetkých činnostiach spojených s rekonštrukciou spomínanej cesty, konkrétny plán je však v rukách Slovenskej správy ciest.

„Samotné práce budú organizované v polovičnom profile komunikácie, po úsekoch maximálne po 500 metroch. Rekonštrukcia je v zmysle projektovej dokumentácie plánovaná na 18 mesiacov,“ objasnila uskutočnenie opravy tohto úseku hovorkyňa Slovenskej správy ciest Lucia Karelová. Presné dátumy začiatku rekonštrukcie zatiaľ nie sú známe, pretože ministerstvo v súčasnosti kontroluje pripravované súťažné podklady. „Po ich odsúhlasení vypíšeme súťaž na zhotoviteľa prác,“ uviedla. Predpoklad podpísania zmluvy so zhotoviteľom rekonštrukcie sa odhaduje na jar roku 2021.

Autorka: Kamila Gúčiková
Foto: Radovan Stoklasa/TASR

You Might Also Like

31 komentárov

 • Reply
  Environmental benefits of Copper scrap recycling
  2. februára 2024 at 8:26

  Scrap Copper market Copper recycling expertise Copper recycling expertise

 • Reply
  Export procedures for Copper scrap
  3. februára 2024 at 8:58

  Environmental impact of Copper scrap recycling Copper scrap yards Copper scrap storage solutions

 • Reply
  Copper scrap processing equipment
  3. februára 2024 at 16:18

  Copper scrap stock management Scrap copper merchants Copper scrap profit margin

 • Reply
  Aluminum transmission scrap
  4. februára 2024 at 12:00

  Scrap aluminum recycling tips Scrap aluminium treatment Aluminium electronic components scrap recycling

 • Reply
  Iron scrap dealer
  5. februára 2024 at 7:36

  Scrap metal assessment services Ferrous waste logistics Iron scrap repurposing center

  Ferrous scrap recycling facility, Iron scrap yard management, Metal scrap reutilization

 • Reply
  Aluminium recycling market analysis
  6. februára 2024 at 16:29

  Sustainable scrap metal handling Aluminium scrap valuation Aluminium scrap wire processing
  Metal sorting services, Aluminum cable scrap transportation, Scrap metal facility

 • Reply
  Scrap aluminium alloying
  7. februára 2024 at 12:02

  Scrap metal reclamation and recovery yard Aluminium scrap investment Aluminium oxidation scrap recycling
  Scrap metal documentary requirements, Aluminum cable scrap recycling companies, Metal reclaiming and repurposing services

 • Reply
  Iron reclamation and repurposing
  7. februára 2024 at 21:29

  Metal export compliance Ferrous waste solutions Iron recycling industry

  Ferrous material shredding services, Iron reclamation and utilization, Scrap metal reforming

 • Reply
  Scrap aluminium traceability
  8. februára 2024 at 0:13

  Metal pricing services Aluminium recycling machinery advancements Safe aluminium recycling practices
  Metal residue reprocessing, Aluminum cable recycling benefits, Scrap metal reclamation management

 • Reply
  Iron scrap yard management
  8. februára 2024 at 7:29

  Metal recycle Ferrous metal recycling and reclaiming Scrap iron recovery services

  Ferrous scrap reclamation services, Iron scrap reutilization centers, Scrap metal grading standards

 • Reply
  Scrap aluminium authenticity
  8. februára 2024 at 14:05

  Metal scrap processing plant Aluminum scrap materials Aluminum siding scrap
  Scrap metal investment opportunities, Aluminum cable recycling plant, Precious metal market dynamics

 • Reply
  Iron scrap refining services
  8. februára 2024 at 20:03

  Metal waste reduction Ferrous material recycling innovations Iron reclamation and utilization solutions

  Ferrous metal recovery services, Iron reprocessing center, Metal residue

 • Reply
  Aluminium recycling policies
  8. februára 2024 at 22:51

  Metal scrap reclamation and processing Aluminum recycling facility Scrap aluminium secondary markets
  Precious metal recovery, Aluminum cable scrap reuse, Metal reclaiming and recycling center

 • Reply
  Iron scrap collecting
  9. februára 2024 at 6:08

  Scrap metal recovery plant Ferrous material recapturing Iron salvage yard

  Ferrous material recycling effectiveness, Iron and steel waste disposal, Metal waste recovery yard

 • Reply
  Aluminium automotive parts scrap recycling
  9. februára 2024 at 7:21

  Metal reprocessing depots Scrap aluminum recycling tips Scrap aluminum recycling
  Metal evaluation services, Aluminum cable scrap suppliers, Metal waste recycling

 • Reply
  Iron reutilization services
  9. februára 2024 at 13:12

  Scrap metal compliance Ferrous material recycling advisory Iron waste reclamation center

  Ferrous waste handling solutions, Iron recovery and reclaiming yard, Scrap metal repurposing yard

 • Reply
  Iron scrap recycling facility
  9. februára 2024 at 20:33

  Scrap metal shearing Ferrous material green practices Iron recycling and recovery services

  Machining ferrous metal recycling, Scrap iron reclaiming, Scrap metal traceability

 • Reply
  Scrap copper wire prices
  10. februára 2024 at 0:49

  Copper scrap industrial applications Copper recycling technology Scrap copper recycling center

  Metal reclaiming facility, Copper scrap collection, Sustainable practices in metal recovery

 • Reply
  Scrap Copper buyer
  10. februára 2024 at 11:54

  Copper scrap demand Copper is an ancient metal that has been used by humans for thousands of years. Its versatility, durability, and malleability have made it an important material in many different industries throughout history. One of the earliest known uses of copper dates back to the Chalcolithic period, which occurred around 4500 BCE. Archaeological evidence shows that copper was mined and used for tools and weapons during this time in the Middle East. As civilizations developed, so did the use of copper. The ancient Egyptians used copper to make jewelry, ornaments, and decorative objects. The Greeks and Romans used copper for coins, pots, and statues. In China, copper was used for tools, weapons, and even acupuncture needles. Copper’s popularity continued into the Middle Ages and the Renaissance. The metal was used to make church bells, the roofs of important buildings, and even weapons. Kings and queens were crowned with copper crowns, and artists used copper plates for engraving. Today, copper is still an important metal in many different industries. It is used in electrical wiring, plumbing, and electronics. Copper is also an important component in renewable energy sources such as solar panels and wind turbines. Despite its usefulness, copper is not always easy to come by. More than half of the world’s copper supply comes from just a few countries, making the metal subject to fluctuations in supply and demand. Nonetheless, copper remains a valuable and versatile material that is likely to remain in use for many centuries to come Scrap metal processing facility Copper recycling regulations Copper scrap product marketing Scrap copper suppliers Sell copper scrap Scrap metal facility

 • Reply
  Scrap copper granulation
  10. februára 2024 at 18:05

  Copper scrap trading Copper has a long history of use in computing, dating back to the early days of the industry. The metal is prized for its excellent conductivity, which makes it ideal for use in electrical wiring and circuitry. One of the most common uses of copper in computing is for the production of printed circuit boards (PCBs). Copper is an excellent conductor of electricity, and it is used to create the pathways that connect the various components of a PCB. These pathways are etched onto the surface of the board, and the copper is left behind to form the electrical connections. In addition to its use in PCBs, copper is also widely used in computer cables and connectors. Copper wiring is used in everything from Ethernet cables to the power cords that connect our devices to the wall. Copper connectors are also used in a variety of applications, including USB cables and audio cables. Another important use of copper in computing is in heat sinks. Heat sinks are used to dissipate the heat generated by computer components such as CPUs and graphics cards. Copper is an excellent material for heat sinks because it conducts heat very well. This helps to keep the computer components cool and prevents damage from overheating. One of the challenges that designers and engineers face when working with copper in computing is the issue of oxidation. When copper is exposed to air, it reacts with the oxygen to form copper oxide. This can create problems with electrical conductivity and can lead to corrosion over time. To address this issue, many computer components are coated with a layer of protective material to prevent oxidation. Despite these challenges, copper remains a key material in modern computing. Its excellent electrical conductivity and heat dissipation properties make it ideal for a wide range of applications. As the demand for faster and more powerful computing continues to grow, copper will no doubt play an increasingly important role in the industry Metal disassembling Copper scrap quality standards Scrap copper granulation Scrap copper sorting Sustainable copper refining Scrap metal sales

 • Reply
  SLewisinole
  11. februára 2024 at 11:21

  Cialis 10 Mg Precio Farmacia
  (Admin)
  Cialis 5 mg prezzo prezzo cialis 5 mg originale in farmacia cialis 5 mg prezzo

 • Reply
  Copper scrap stockpiling
  15. februára 2024 at 19:58

  Copper scrap reclaiming Copper scrap inventory tracking Metal recovery operations
  Copper cable scrap recycling site, Data analytics in scrap metal industry, Scrap Copper collection

  Scrap metal repurposing yard, Copper scrap transportation, Copper cable scrap export restrictions, Metal scrap repurposing plant

 • Reply
  Iron repurposing yard
  16. februára 2024 at 14:30

  Metal scrap reclamation and utilization Metal utilization Iron scrap recovery plant

  Ferrous material appraisal, Iron scrap reclamation plants, Scrap metal sustainability standards

 • Reply
  Earnestroaks
  21. februára 2024 at 19:39

  ZAHRY MACHINERY EQUIPMENT LLC specializes in providing heavy equipment for various industries. We offer a wide range of machines and devices, ensuring that our customers have access to reliable solutions for their production needs. Our company is dedicated to meeting the needs of our customers and providing them with high-quality equipment and services.

  ZAHRY MACHINERY EQUIPMENT LLC ZAHRY MACHINERY EQUIPMENT LLC Zeolite Heavy Equipment LLC ZAHRY MACHINERY EQU Zeolite Heavy Equipment LLC zahry machinery equipment llc Zeolite Heavy Equipment LLC zahry machinery equipment llc Zeolite Heavy Equipment LLC ZAHRY MACHINERY EQUIPMENT LLC 6bbcfdd

 • Reply
  ALewisinole
  21. februára 2024 at 20:48

  ZAHRY MACHINERY EQUIPMENT LLC is dedicated to providing high-quality industrial equipment and services. We offer a wide range of reliable solutions to meet the needs of our customers. Our company is committed to delivering exceptional service and ensuring customer satisfaction.

  zeolite heavy equipment llc ZAHRY MACHINERY EQUIPMENT LLC Zeolite Heavy Equipment LLC ZAHRY MACHINERY EQU Zeolite Heavy Equip zeolite heavy equipment llc Zahry Machinery Equipment Zeolite Heavy Equipment LLC Zeolite Heavy Equipment LLC ZAHRY MACHINERY EQUIPMENT LLC a24ac78

 • Reply
  DichaelNop
  21. februára 2024 at 23:39

  ZAHRY MACHINERY EQUIPMENT LLC is dedicated to providing high-quality industrial equipment and services. We offer a wide range of reliable solutions to meet the needs of our customers. Our company is committed to delivering exceptional service and ensuring customer satisfaction.

  Zeolite Heavy Equip Zeolite Heavy Equipment LLC zeolite heavy equipment llc Zeolite Heavy Equipment LLC Zahry Machinery Equipment =addFailed&dw=eb899650]Zeolite Heavy Equipment LLC zeolite heavy equipment llc Zahry Machinery Equipment zahry machinery equipment llc Zahry Machinery Equipment 24ac78d

 • Reply
  TimsothyGuate
  22. februára 2024 at 13:10

  Aviator Spribe как играть
  Very valuable information
  Добро пожаловать в захватывающий мир авиаторов! Aviator – это увлекательная игра, которая позволит вам окунуться в атмосферу боевых действий на небе. Необычные графика и захватывающий сюжет сделают ваше путешествие по воздуху неповторимым.

  Опробуйте уникальный автомат Aviator Spribe играть и погрузитесь в мир азарта!
  Aviator игра позволит вам почувствовать себя настоящим пилотом. Вам предстоит совершить невероятные маневры, выполнять сложные задания и сражаться с противниками. Улучшайте свой самолет, чтобы быть готовым к любым ситуациям и становиться настоящим мастером.
  Основные особенности Aviator краш игры:
  1. Реалистичная графика и физика – благодаря передовой графике и реалистичной физике вы почувствуете себя настоящим пилотом.
  2. Разнообразные режимы игры и миссии – в Aviator краш игре вы сможете выбрать различные режимы игры, такие как гонки, симулятор полетов и захватывающие воздушные бои. Кроме того, каждая миссия будет предлагать свои собственные вызовы и задачи.
  3. Улучшение и модернизация самолетов – в игре доступны различные модели самолетов, которые можно покупать и улучшать. Вы сможете устанавливать новое оборудование, улучшать двигательность и мощность своего самолета, а также выбирать различные варианты окраски и декорации.
  Aviator краш игра – это возможность испытать себя в роли авиатора и преодолеть все сложности и опасности воздушного пространства. Почувствуйте настоящую свободу и адреналин в Aviator краш игре онлайн!
  Играйте в «Авиатор» в онлайн-казино Pin-Up
  Aviator краш игра онлайн предлагает увлекательную и захватывающую игровую атмосферу, где вы становитесь настоящим авиатором и сражаетесь с самыми опасными искусственными интеллектами.
  В этой игре вы должны показать свое мастерство и смекалку, чтобы преодолеть сложности многочисленных локаций и уровней. Вам предстоит собирать бонусы, уклоняться от препятствий и сражаться с врагами, используя свои навыки пилотирования и стрельбы.
  Каждый уровень игры Aviator краш имеет свою уникальную атмосферу и задачи. Будьте готовы к неожиданностям, так как вас ждут захватывающие повороты сюжета и сложные испытания. Найдите все пути к победе и станьте настоящим героем авиатором!
  Авиатор игра является прекрасным способом провести время и испытать настоящий адреналиновый разряд. Готовы ли вы стать лучшим авиатором? Не упустите свой шанс и начните играть в Aviator краш прямо сейчас!
  Aviator – играй, сражайся, побеждай!
  Aviator Pin Up (Авиатор Пин Ап ) – игра на деньги онлайн Казахстан
  Aviator игра предлагает увлекательное и захватывающее разнообразие врагов и уровней, которые не оставят равнодушными даже самых требовательных геймеров.
  Враги в Aviator краш игре онлайн представлены в самых разных формах и размерах. Здесь вы встретите группы из маленьких и быстрых врагов, а также огромных боссов с мощным вооружением. Разнообразие врагов позволяет игрокам использовать разные тактики и стратегии для победы.
  Кроме того, Aviator игра предлагает разнообразие уровней сложности. Выберите легкий уровень, чтобы насладиться игровым процессом, или вызовите себе настоящий вызов, выбрав экспертный уровень. Независимо от выбранного уровня сложности, вы получите максимум удовольствия от игры и окунетесь в захватывающий мир авиаторов.
  Играйте в Aviator и наслаждайтесь разнообразием врагов и уровней, которые позволят вам почувствовать себя настоящим авиатором.

Leave a Reply