Z lavice do redakcie

Väčšina z nich si nepamätá päť najvýznamnejších francúzskych denníkov a niektorí zabudli na význam termínu Hviezdna komora. Napriek tomu sa im podarilo preraziť v mediálnom svete a prinášajú informácie celému Slovensku. Štúdium žurnalistiky považujú za dôležitý odrazový mostík pre svoju kariéru.

V rámci predmetu Kreatívne štúdio televízia, ktorý vyučuje doktorand Ľubomír Bajaník, sme dostali za úlohu osloviť absolventov našej katedry, ktorí pôsobia v masmédiách, a položiť im pár otázok o ich alma mater. Veľká časť z nich sa v mediálnej oblasti výborne uplatnila, stali sa známymi a pravidelne sa prihovárajú verejnosti cez noviny, rozhlasový éter či obrazovku.  

Keďže sa na televíznom kreatívnom štúdiu učíme ako vystupovať pred kamerou, pracovať s hlasom a mikrofónom, teoretické i praktické znalosti sme využili pri nakrúcaní krátkych rozhovorov. Úlohy kameramana sa zhostil náš spolužiak Martin Ondruš.

Všetci oslovení absolventi s nakrúcaním súhlasili, a tak sme mohli uskutočniť rozhovory v televíznych štúdiách, strižniach či hovorcovských kanceláriách a získať reálnejšiu predstavu o ich práci v jednotlivých médiách. Niektorí z nás zavítali do RTVS a vyspovedali Barbaru Školoutovú – redaktorku zahraničného spravodajstva, Matúša Baňoviča, ktorý je taktiež redaktorom spravodajstva a moderátora relácie O 5 minút 12 Martina Strižinca.

Naši absolventi sa nestratia ani v marketingovom a PR prostredí. Dôkazom je Silvia Kušnírová, ktorá je PR strategičkou a vlastní PR agentúru. V minulosti pritom pracovala ako rozhlasová a televízna moderátorka.

Ani predmet Profesia hovorcu nie je v našich osnovách zbytočne. Pri svojej profesii sa o tom presvedčila hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Šefčíková, ktorá sa na katedru vrátila a v súčasnosti tam pôsobí ako doktorandka.

V triede máme aj veľa športových nadšencov, tých zaujímali spomienky na školské časy od moderátora a komentátora Slavomíra Jurka či chodiacej športovej encyklopédie Marcela Merčiaka. Komentátorskú trojicu uzavrel Pavol Gašpar.

O svoje spomienky na roky prežité na Katedre žurnalistiky Univerzity Komenského sa s nami podelila aj moderátorka spravodajstva TV JOJ Lucia Barmošová.

Pri rozhovoroch sme sa presvedčili, že práca televíznych redaktorov je komplexná. Dobre pripravené otázky sú totiž len polovicou úspechu. Významnú úlohu pri tvorbe spravodajského príspevku zohrávajú obraz, zvuk a strih. Inými slovami, treba si dať pozor na uhol snímania, rámovanie záberu, dobré svetlo, kvalitu zvukovej stopy a netreba zabudnúť ani skontrolovať, či za hlavou respondenta netrčí nejaký kvet, ktorý by dolaďoval jeho frizúru.

Všetci respondenti sa zhodli na tom, že roky na katedre im okrem vedomostí priniesli aj výborné priateľstvá a kontakty, ktoré im pomáhajú v ich novinárskej praxi.

Náš videoprojekt pritom nezostal zabudnutý niekde v zásuvke, ale získal druhý život. Počas dňa otvorených dverí, ktorý sa na katedre uskutočnil 27. januára, si ho mohli pozrieť záujemcovia o štúdium žurnalistiky.

Foto a text: Natália Babicová

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply