Komentár: Stratená generácia?

Pandémia nás pripravuje o prácu

Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky stratilo prácu v prvej štvrtine tohto roku o štvrtinu viac ľudí než v roku 2020. V dôsledku toho dosahuje miera nezamestnanosti na Slovensku viac ako 7 percent. Ide tak o najrýchlejší nárast nezamestnanosti v našej histórii.

Pandémia ochorenia Covid-19 sa na Slovensku odzrkadľuje v rôznych oblastiach, ako sú napríklad sociálne problémy, zdravotníctvo, politické konflikty a podobne. Jeden z najväčších problémov, ktoré karanténa a lockdown priniesli, je strata zamestnaní vo viacerých sférach slovenskej ekonomiky. Vláda sa síce snaží pomáhať ľuďom, ktorí prišli o svoju prácu, ale aj tak sa treba pýtať, či je táto podpora dostačujúca.

Jozef Tvardzík v roku 2014 napísal pre týždenník Trend.sk, že nezamestnanosť na Slovensku neovplyvňujú iba dlhodobo nezamestnaní Rómovia, ako si to často verejnosť myslí, ale práve naopak, mladí ľudia. Týmto ľuďom sa hovorí „stratená generácia“, pretože po ukončení štúdia nedostávajú dostatok šancí na trhu práce.

Dnes však Slovensko čelí podstatne závažnejším problémom. Kombinácia pandemických opatrení a skutočnosti, že trh práce mladým neponúka dostatok príležitostí znamená, že tí, ktorí si ešte len začínajú hľadať prácu, to v súčasnosti nebudú mať ľahké. Logicky, v časoch, keď je hrozba straty zamestnania väčšia ako obvykle, je ešte komplikovanejšie si prácu nájsť. „Stratená generácia“ sa tak pri výberových konaniach nachádza až na konci zoznamu, keďže ide o ľudí bez praxe. 

Na druhej strane, Štatistický úrad SR dokazuje, že slovenská ekonomika za posledné roky aj napriek pandémii napredovala.

Ako príklad si môžeme uviesť fakt, že miera nezamestnanosti u nás je dnes takmer o polovicu nižšia ako v roku 2014, keď sa tejto téme venoval J. Tvardzík. To nás privádza k otázke, či sa v budúcnosti zlepší situácia v súvislosti s nezamestnanosťou mladých.

Mladí čelia rôznym problémom a skúškam, ktoré im tento svet doslova hádže pod nohy. Štát by mal mať za úlohu zabezpečiť prácu ľuďom, ktorí sú koniec koncov jeho budúcnosťou. Tú by predsa nemala predstavovať generácia, ktorá je v mnohých prípadoch nútená hľadať úspechy v zahraničí. Práve to, že mladí študenti a absolventi zo Slovenska odchádzajú, by malo byť inšpiráciou pre našu vládu, urobiť niečo viac pre to, aby stratená generácia dostala príležitosti na trhu práce.

A ak sa tak nestane a nič sa nezmení, štát nepríde len o pracovnú silu, ale aj o ľudí, ktorí by mali pokračovať v budovaní jeho spoločnosti. 

Natanael Leo Poloha

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply