Medzinárodný deň mužov: Pomáhať chlapom a chlapcom

Zdroj: Andrii Kalenskyi/Getty Images

Deň, keď si pripomíname úlohu mužov v spoločnosti, býva oproti Medzinárodnému dňu žien často v pozadí. Mnoho ľudí ani netuší, že práve 19. november slúži ako spoločenská udalosť, keď máme priestor vyzdvihnúť úlohu chlapov a chlapcov v našich životoch. Aké však boli začiatky, a čo viedlo zakladateľov k tomu, aby tento sviatok vôbec vznikol?

Chyba v systéme?

Po prvýkrát odznela táto idea v roku 1968, keď americký novinár John P. Harris kritizoval sovietsky blok za organizáciu Medzinárodného dňa žien. Chybu videl v systéme, ktorý neponúka rovnakú príležitosť pre opačné pohlavie.

Thomas Oaster, riaditeľ Missouri Center for Men’s Studies, zorganizoval v roku 1993 prvú udalosť, ktorej hlavným zámerom bolo zdôrazniť rolu mužov v spoločnosti. Aj keď si ľudia spočiatku túto iniciatívu chválili, dva roky stačili na to, aby na ňu takmer všetci zabudli.

Až v roku 1999, v krajine Trinidad a Tobago, boli snahy predošlých organizátorov skutočne oživené. Jerome Teelucksingh považoval za dôležité oslavovať pozitívne mužské vzory. Zorganizoval preto Medzinárodný deň mužov, ktorý sa konal 19. novembra. Dátum zvolil na počesť narodenín svojho otca.

Základné piliere

Oficiálny webový portál International Men’s Day, ktorý je hlavným organizátorom tohto projektu, uvádza šesť hlavných cieľov:

  1. Zviditeľniť pozitívne mužské vzory.
  2. Osláviť prínos mužov pre spoločnosť.
  3. Zdôrazniť, že psychické zdravie nie je tabu.
  4. Oboznámiť verejnosť s diskrimináciou mužov.
  5. Zlepšiť rodovú rovnosť.
  6. Vytvoriť bezpečnejší, ale najmä lepší svet pre všetkých.

Tohtoročná iniciatíva

Motto Medzinárodného dňa mužov sa mení každý rok. „Pomáhať chlapom a chlapcom.“ – tak znie to tohtoročné. Hlavnou myšlienkou má byť pomoc mužom a deťom s psychickými problémami.

Na základe anonymného prieskumu vo Veľkej Británii, ktorý vykonala Národná zdravotná služba (National Health Service), si môžeme priblížiť niektoré znepokojujúce fakty.

Výsledky z roku 2014 poukázali na to, že takmer 40 percent mužov vo veku od šestnásť rokov sa nikdy o ich psychickom zdraví nerozprávalo s inou osobou. Preto nie je prekvapením, že približne tri štvrtiny zaznamenaných samovrážd v krajine bolo pripísaných mužskému pokoleniu.

Hlavným dôvodom odmietania odbornej pomoci sú stereotypy o staromódnej maskulinite. Medzi závažné problémy sa taktiež radí psychický nátlak zo strany rodiny či neohľaduplnosť blízkeho okolia a zamestnávateľa.

Medzinárodný deň mužov preto tento rok nesie dôležitý odkaz, ktorý netreba opomínať. Aj chlapi, alebo chlapci, môžu zažívať problémy v oblasti duševného zdravia.

Ak trpíte psychickými problémami, alebo viete o niekom, kto prechádza ťažkým životným obdobím, neváhajte kontaktovať Linku dôvery Nezábudka.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply